Kinderbegeleider van baby’s en peuters - voltijdse dagopleiding

Kinderbegeleider van baby's en peuters
 • icon Vanaf 02-10-2024
 • icon Roeselare
 • icon 1 jaar
 • icon 1787,17 incl. BTW
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • icon Vanaf 02-10-2024
 • icon Roeselare
 • icon 1 jaar
 • icon 1787,17 incl. BTW

Introductie

In Vlaanderen zoekt de kinderopvangsector voortdurend naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen voor diverse vormen van kinderopvangvoorzieningen of - initiatieven.

De voltijdse dagopleiding "kinderopvang", bestemd voor jonge mensen, wil deze leemte opvullen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Alles wat komt kijken bij de opvang van kinderen komt aan bod. Niet alleen het verzorgende, maar ook de communicatie, ontwikkeling van kinderen, inrichting van de opvang. Kortom na dit jaar ben je klaar om jou te storten in een nieuw avontuur.

De opleiding beoogt een gespecialiseerde, kwaliteitsvolle vorming te bieden aan (toekomstige) verantwoordelijken van een zelfstandig opvanginitiatief. De verantwoordelijke verzekert een kwaliteitsvolle opvang, hetzij in dag, nacht, weekend, buitenschoolse, occasionele of flexibele opvang, in een aangepaste accommodatie. De verantwoordelijke begeleidt en ondersteunt het team, bepaalt de pedagogische visie en staat in voor het bedrijfseconomische, commercieel en logistiek beleid.

De verantwoordelijke/ondernemer is verantwoordelijk voor het scheppen van een pedagogisch opvangklimaat waar kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en waarin ouders en opvoeders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding delen. Dit betekent het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken, evalueren en bijstellen van het beleid op volgende terreinen: pedagogisch beleid, ouderbeleid, verzorgende beleid, personeels- en samenwerkingsbeleid, accommodatiebeleid, financiële beleid en administratie, juridische beleid en externe beleid.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding komt niet alleen het verzorgende aspect van kinderopvang aan bod, ook de ontwikkeling van kinderen en de communicatie met de ouders staan op het programma. Verder leer je wat er allemaal op het praktische niveau komt kijken bij kinderopvang. Kortom, deze opleiding stoomt je helemaal klaar om je in een nieuw avontuur te storten.

Deze opleiding beantwoordt aan de kwalificatie-eisen die sinds de invoering van het nieuwe decreet op 1/4/2014 van kracht zijn. Na deze opleiding ben je in orde om te starten als begeleider in de gezins- groepsopvang of als zelfstandige groepsopvang van maximum 18 kindjes.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor wie als zelfstandige of verantwoordelijke/begeleider van een kinderdagverblijf wil werken. Met het diploma 'Kinderbegeleider baby's en peuters' kun je als zelfstandige aan de slag tot maximaal 18 kindjes of als begeleider in de groepsopvang.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Cursisten beschikken bij voorkeur over een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding of een diploma hoger secundair onderwijs.

Voor cursisten die niet beschikken over bovenstaand getuigschrift of diploma, wordt door de cursusbegeleider of spildocent, voorafgaand aan de inschrijving, een intakegesprek afgenomen. Vrijstellingen zijn niet mogelijk. Elke module, zowel basisniveau als ondernemersniveau, moet met goed gevolg worden doorlopen.

 • Om jouw stage te mogen aanvatten, moet je een 'uittreksel strafregister' en een medisch attest kunnen voorleggen aan de stageplaats.
 • Beschikken over een sterke interesse in omgaan met kinderen is een must!

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het traject is modulair opgebouwd:

 • Oriëntatie in de kinderopvang (32u)
 • EHBO en levensreddend handelen (20u)
 • Algemene communicatie (20u)
 • Samenwerken met gezinnen en hun context (28u)
 • Samenwerken in het team en interdisciplinair (20u)
 • Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang (20u)
 • Pedagogisch handelen baby's en peuters (56u)
 • Diversiteit en inclusie in de kinderopvang (24u)
 • Pedagogisch observeren baby's en peuters (20u)
 • Voeding baby's en peuters (20u)
 • Verzorging baby's en peuters (52u)
 • Indeling tijd en ruimte (20u)
 • Spel baby's en peuters (40u)
 • Stage (150 uur)
 • Eindproef

De stageplaats is een zelfstandig kinderopvanginitiatief, waar bij voorkeur voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang met elkaar worden gecombineerd - voorschoolse opvang moet minimaal worden georganiseerd.

Indien je al in de kinderopvangsector werkt, kun je bij wijze van uitzondering de stage gedeeltelijk binnen het eigen initiatief gebeuren.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de campus in Roeselare op woensdag, donderdag en vrijdag en duurt 1 jaar. Je hebt les van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u30.

Bijkomende info

Na het slagen in alle examens, stage en verdediging eindproef, ontvang je het diploma 'Kinderbegeleider baby's en peuters'. Met dit diploma kun je als zelfstandige aan de slag tot maximaal 18 kindjes of in de groepsopvang als begeleider.  

Als je kwaliteitsvolle kinderopvang wilt garanderen, is het belangrijk om je blijvend te ontwikkelen. SYNTRA speelt hier op in met een ruime waaier aan interessante bijscholingen en trainingen voor verantwoordelijken en medewerkers in de kinderopvang.

BEROEPSKWALIFICEREND TRAJECT

De opleiding Kinderbegeleider van baby's en peuters is erkend door het departement WSE als zijnde een beroepskwalificerend traject.

In een beroepskwalificerend traject leer je wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Een succesvol afgerond traject levert een bewijs van beroepskwalificatie op.

Dit kwalificatiebewijs bevestigt dat iemand over (alle) competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen.

Meer info rond beroepskwalificerende trajecten vind je op de website van de Vlaamse overheid:

https://www.vlaanderen.be/beroepskwalificerende-trajecten/wat-is-een-beroepskwalificerend-traject

Handboeken zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze kunnen aangekocht worden via onze partner. Hoe dit praktisch in zijn werk gaat, wordt toegelicht bij de start van het cursusjaar.

Locaties en data


Vanaf 02-10-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 1787,17 incl. BTW

Dag

ADRES

Wil je meer weten?

FotoTom Vandecasteele
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Tom Vandecasteele

Stel je vraag

Ook interessant voor jou