Netwerkbeheerder - voltijdse dagopleiding


De basisbegrippen van informatica en de specialisaties van de netwerkbeheerder
#110146
#Opleiding #Informatica

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de opleiding verwerf je een grondige kennis over het installeren en het onderhouden van netwerken.

Omschrijving

Wil je uitblinken in de boeiende wereld van computers, servers, routers en netwerken, dan is deze intensieve dagopleiding jouw springplank. In één jaar leer je zowel de basisbegrippen van informatica als de specialisaties van de netwerkbeheerder. Je wordt de schakel tussen computer en gebruiker. Je zorgt voor het ontwerpen, het opzetten, het beheer, het onderhoud en de beveiliging van een netwerk. Het netwerk wordt elke dag door iedereen gebruikt. Mensen maken documenten die voor iedereen te zien moeten zijn. Ze mailen en gebruiken internet. Als het netwerk uitvalt, kunnen er grote problemen ontstaan.

Je lost die problemen op. Je verdiept je in de nieuwste technieken en producten. Je weet precies welke producten goed zijn en welke niet. Je doet er alles aan om het netwerk zo goed en veilig mogelijk te laten werken. Je leert hoe je een netwerk technisch inricht en je werkt aan de beveiliging van verbindingen en informatie. Tijdens de opleiding staan heel wat specialisaties van de netwerkbeheerder centraal én wordt er rekening gehouden met de recentste evoluties. Doorheen de opleiding wordt de nadruk gelegd op casestudies en toepassingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wie niet meer schoolplichtig is en toch verder - of opnieuw - naar school wil, kan bij Syntra West een praktijkgerichte dagopleiding volgen. Tijdens het volgen van deze opleiding kan je ten laste blijven van je ouders. Deze dagopleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag).  

Voorkennis

Deze opleiding richt zich tot iedereen die als netwerkbeheerder wenst te werken, als werknemer of als zelfstandige.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Verder verwachten we dat je:

 • over een degelijke basiskennis PC-gebruik beschikt.
 • het Nederlands beheerst en de Engelse taal begrijpt.
  De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen te gebruiken en het vakjargon te begrijpen, gezien die dikwijls nog niet in het Nederlands vertaald zijn. Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt
  Uiteraard gaan de lessen zelf door in het Nederlands.
 • over een gezonde dosis motivatie en inzet beschikt. Deze zijn, naast thuiswerk, erg belangrijk om te slagen in deze boeiende, maar ook intensieve praktijkgerichte opleiding.
 • open staat voor feedback. De coach voorziet feedback/evaluatie momenten om je beter te maken en bij te sturen.
 • je op tijd komt en de afgesproken data voor het indienen van opdrachten naleeft.

Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

Bijkomende info

Lesdeelnemers hebben vijf dagen per week les van 9u-12u30 en van 13u15-16u45.

Methodologie

In de lessen wordt alles in het Nederlands uitgelegd. Op het einde van elke module zijn er proeven die je kennis toetsen. Dit is de ideale voorbereiding op latere industriële certificeringen van bijvoorbeeld Microsoft en Cisco.
Er zijn theoretische en praktische modules. Theoretische modules worden geïntegreerd binnen de praktijk om opgedane kennis af te toetsen. We werken op eigen infrastructuur. Voor het simuleren van operating-systemen zoals Windows en Linux voorzien we een virtuele serveromgeving (VMware).

netwerk-1-1_2011-146.jpg
netwerkbeheerder-1-3_2011-146.jpg
netwerkbeheerder-1-2_2011-146.jpg

Programma

Tijdens het traject komen diverse leervormen aan bod:

 • klassikaal leren
 • online leren
 • groepsopdrachten
 • praktijkoefeningen
 • thuisopdrachten

1ste deel

 • Logica ifv leren programmeren
 • Computational thinking
 • Algoritmes
 • Logica
 • Logisch programmeren
 • Skills van de moderne network engineer
 • Netwerken en Architectuur
  • Topologieen en netwerkarchitectuur
  • IP adressering
  • OSI
  • Tools
 • Operating systemen in een netwerk
  • Windows
  • Linux
  • Overige OS’en
 • Netwerken en security
  • Architectuur
  • Log management
  • SIEM
  • IDS/IPS
  • Data Loss Prevention
  • Proxy Servers
  • Vulnerability management
  • intro Ethical Hacking
  • intro Forensics

2de deel

 • Interconnectie
  • Project inleiding
  • Virtualisatie
  • Security
  • Cloud security en architectuur
 • NetOps
  • Orientatie
  • Scripting
  • Monitoring
  • Networking tools
  • Automatisatie
  • troubleshooting
 • Business skills en projectmanagement
  • Kostprijsberekening (ROI)
  • IT Markt
  • ITIL
  • Agile werken

Eindproef netwerkbeheerder (verdediging van je eindwerk voor een vakjury)

Examen

De context is een bedrijfssituatie waarin een nieuwe implementatie of een aanpassing aan het netwerkopzet wordt uitgevoerd. Het eindwerk omvat een netwerktopologie die werkt en die de nodige complexiteit omvat. De neerslag omvat minstens een case-beschrijving, projectdoel, afbakening, kostprijsberekening met ROI, SWOT-analyse, netwerkschema, tijdslijn, veranderingstraject, tussenresultaten en rapportering over de projectvoortgang. Je moet een zelfgebouwde simulatie tonen tijdens de verdediging.

Stageovereenkomst

Na de Paasvakantie bestaat de mogelijkheid om 160 uur externe stage te lopen.
Stage biedt de toekomstige professional heel wat voordelen:

 • Je doet werkervaring op, oriënteert jezelf en je leert de aangeleerde technieken toepassen binnen een professionele context.
 • Een stage-werkervaring staat bovendien mooi op uw cv. Zeker wanneer uw stagementor uw attitudes en competenties via een referentie onderschrijft.

Om die reden krijgen ondernemende cursisten de kans om binnen dit opleidingstraject een blokstage te lopen.

Getuigschrift

Na het slagen voor de module-examens én de eindwerkverdediging ontvang je het getuigschrift 'Netwerkbeheerder'.

Indien je bovendien slaagt voor de examens én eindproef van het luik 'Succesvol ondernemen' ontvang je bovendien het diploma 'Netwerkbeheerder'.

Zowel het getuigschrift als diploma zijn erkend door de Vlaamse Regering.

Dit is een praktijkgerichte opleiding onder begeleiding van professionele docenten.