#110146
#Opleiding #Informatica

Netwerkbeheerder - voltijdse dagopleiding

Omschrijving

Wil je uitblinken in de boeiende wereld van computers, servers, routers en netwerken, dan is deze intensieve dagopleiding jouw springplank. In één jaar leer je zowel de basisbegrippen van informatica als de specialisaties van de netwerkbeheerder. Je wordt de schakel tussen computer en gebruiker. Je zorgt voor het ontwerpen, het opzetten, het beheer, het onderhoud en de beveiliging van een netwerk. Het netwerk wordt elke dag door iedereen gebruikt. Mensen maken documenten die voor iedereen te zien moeten zijn. Ze mailen en gebruiken internet. Als het netwerk uitvalt, kunnen er grote problemen ontstaan.

Je lost die problemen op. Je verdiept je in de nieuwste technieken en producten. Je weet precies welke producten goed zijn en welke niet. Je doet er alles aan om het netwerk zo goed en veilig mogelijk te laten werken. Je leert hoe je een netwerk technisch inricht en je werkt aan de beveiliging van verbindingen en informatie. Tijdens de opleiding staan heel wat specialisaties van de netwerkbeheerder centraal én wordt er rekening gehouden met de recentste evoluties. Doorheen de opleiding wordt de nadruk gelegd op casestudies en toepassingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wie niet meer schoolplichtig is en toch verder - of opnieuw - naar school wil, kan bij Syntra West een praktijkgerichte dagopleiding volgen. Tijdens het volgen van deze opleiding kan je ten laste blijven van je ouders. Deze dagopleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behoud van kinderbijslag.  

Voorkennis

Wij verwachten een basiskennis van de wiskundige bewerkingen(+ / - x), werken met machten, grootste gemene deler/kleinste gemeen veelvoud en bestandbeheer op een pc (aanmaken van mappen, bewaren van gegevens, kopiëren....).

De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen te gebruiken en het vakjargon te begrijpen, gezien die dikwijls nog niet in het Nederlands vertaald zijn.

Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt.

Cursisten die eerder geslaagd zijn voor het traject PC-technicus genieten vrijstelling voor 'DEEL 1: BASISMODULES'. Zij kunnen pas instappen vanaf herfstvakantie (DEEL 2: GEVORDERDE MODULES).

Bijkomende info

Lesdeelnemers hebben vijf dagen per week les van 9u-12u30 en van 13u30-17u.

Methodologie

In de lessen wordt alles in het Nederlands uitgelegd.  Op het einde van elke module zijn er proeven die je kennis toetsen. Dit is de ideale voorbereiding op latere industriële certificeringen van bijvoorbeeld Microsoft en Cisco.
Er zijn theoretische en praktische modules. Theoretische modules worden geïntegreerd binnen de praktijk om opgedane kennis af te toetsen. We werken op eigen infrastructuur. Voor het simuleren van operating-systemen zoals Windows en Linux voorzien we een virtuele serveromgeving (VMware).

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de opleiding verwerf je een grondige kennis over het installeren en het onderhouden van netwerken.

netwerk-1-traject_2011-146.jpg

Programma

DEEL 1: BASISMODULES

Hardware

 • Geschiedenis, componenten
 • Processor - CPU
 • Moederborden en bussystemen
 • BIOS en (U)EFI
 • Geheugen en opslag
 • SSD, SATA SSD en PCIe SSD

Windows Client basis

 • OS - wat, taken, verschillen, werking
 • Filemanagement
 • Command line interface
 • Filesystemen
 • Gebruikersbeheer
 • Beveiligen, analyseren en oplossen van problemen op Stand Alone PC

Windows Server

 • Installeren van Stand Alone CORE en GUI
 • DNS en DHCP server
 • Active Directory
 • Fileserver
 • Back-up / restore

Linux

 • Commandoregels
 • Storage
 • I/O redirection
 • Shell
 • Gebruikersbeheer
 • Hardware configuratie
 • Programma installatie
 • Elementaire services

Netwerken

 • Inleiding computernetwerken
 • Opbouw en werking van netwerken - netwerk topologie, OSI-model
 • Netwerk hardware
 • Communicatieprotocollen
 • Overdracht protocollen
 • Toepassingsprotocollen
 • Netwerkbeveiliging

DEEL 2: GEVORDERDE MODULES

Windows

 • Connectiviteit: DHCP - DNS - Remote Access
 • Beschikbaarheid en performance
 • Betrouwbaarheid en integriteit
 • Beveiliging

Linux

 • Storage
 • Reguliere expressies
 • Systeeminstallatie
 • Shell scripting
 • Netwerk - configureren en gevorderd troubleshooten
 • Gebruikersbeheer
 • Programma installatie
 • System Startup-en shutdown
 • Security
 • Elementaire services

Netwerken

 • Standaard netwerk - complex netwerk met subnetten
 • Routers
 • OSI-modell
 • Protocollen: snmp, telnet, ssh, ftp, http, dns, dhcp,PXE bootp/tftp...
 • Port forwarding
 • Vpn

DEEL 3: NETWERKSERVICES

Windows netwerkservices

 • Messaging met Microsoft Exchange Server
 • Internet Services op basis van IIS
 • Servervirtualisatie
 • Security

Linux netwerkservices

 • Security
 • Elementaire services
 • E-mailservices - MTA
 • E-mailservices MDA
 • Webservices Apache basis-gevorderd-security
 • FTP

Inleiding tot Cloud Computing

 • Cloud Computing versus traditionele "On premise" computing
 • Waarom Cloud Computing?
 • Verschillende Cloud modellen: IaaS, PaaS, SaaS
 • Voor- en nadelen van de verschillende Cloud modellen,
 • Overzicht van verschillende Cloud providers en hun Cloud producten

Interconnectie en projectmanagement

 • Projectmatige aanpak van IT-projecten
 • Operationeel beheer
 • Monitoring tools en technologieën
 • Rapportering
 • Helpdesk tools
 • Projecten Linux en Windows

Eindwerkbegeleiding

Examen

De context is een bedrijfssituatie waarin een nieuwe implementatie of een aanpassing aan het netwerkopzet wordt uitgevoerd. Het eindwerk omvat een netwerktopologie die werkt en die de nodige complexiteit omvat. De neerslag omvat minstens een case-beschrijving, projectdoel, afbakening, kostprijsberekening met ROI, SWOT-analyse, netwerkschema, tijdslijn, veranderingstraject, tussenresultaten en rapportering over de projectvoortgang. Je moet een zelfgebouwde simulatie tonen tijdens de verdediging.

Dit is een praktijkgerichte opleiding onder begeleiding van professionele docenten.