#040517
#Opleiding #HRM

Cursus loon- en personeelsadministratie


Inzicht in de totaliteit van de documenten

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent en gebruikt vlot alle sociale documenten bestemd voor werknemers en officiële instanties.
 • U begrijpt de berekening van lonen en wedden.
 • U bent binnen een bedrijf voortaan de ideale gesprekspartner van sociale secretariaten en officiële instanties.

Omschrijving

Correcte loonresultaten en degelijk ingevulde sociale documenten zijn bepalend voor de sociale relaties binnen een onderneming.

Deze cursus wil op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en personeelsadministratie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent bedrijfsleider of medewerker en u houdt zich bezig met loonberekeningen en het afleveren van sociale documenten.
 • U bent administratief medewerker die loon- en personeelsadministratie uitvoert in samenwerking met een sociaal secretariaat.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Aan deze opleiding is geen examen verbonden.

Programma

Indiensttreding van werknemers

 • Verplichtingen t.o.v. de officiële instanties: RSZ
 • Administratie van de directe belastingen
 • Kinderbijslagfonds
 • Interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • Kas voor jaarlijkse vakantie
 • Arbeidsongevallenverzekering

Verplichtingen t.o.v. werknemers

 • Arbeidsovereenkomst opmaken
 • Situering binnen de rechtsnormen
 • Geldigheids- en vormvereisten, nietige bepalingen

Soorten

 • Inhoud (proefperiode, concurrentiebeding, ...)
 • Arbeidsreglement
 • Bezoldiging
 • Uitvoering van arbeidsovereenkomst
 • Wet op de bescherming van het loon
 • Wederzijdse verplichtingen van partijen
 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst en loonwaarborgen
 • Jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen
 • Arbeidswet
 • Collectief arbeidsrecht
 • Arbeidsovereenkomst beëindigen
 • Verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst eindigt
 • Bescherming tegen ontslag

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 050 40 30 90 of kevin.labens@sbmopleidingen.be.

Lieveke Van Tieghem, expert payroll en sociale wetgeving