Technieker elektrische energie

Installatie en aansluiten van laadpalen
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding start met jou een kennis omtrent de basisbegrippen van elektriciteit aan te leren.

Je krijgt een goed beeld over de verschillende criteria die belangrijk zijn bij de keuze van draad/kabel. Je kan veilig aan een installatie en verdeelbord werken, rekening houdende met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Je kan een eenvoudig elektrisch schema interpreteren en opstellen.

Na de basisbegrippen en de specifieke kennis van elektricteit, leer je wat er nodig is om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren, herstellen en onderhouden, rekening houdende met de vigerende regelgeving in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Je krijgt een goed beeld over de verschillende criteria die belangrijk zijn bij de keuze en installatie van laadinfrastructuur waardoor je gefundeerd advies kan verlenen over de aanschaf van laadinfrastructuur in functie van de (toekomstige) noden van de klant.

Om extra competenties aan te leren die in de campus niet kunnen aan bod komen, is er werkplekleren voorzien zodat je de aangeleerde competenties in de praktijk kan toepassen en uitdiepen.

Omschrijving

De opleiding 'technieker elektrische energie' heeft als doel om mensen zonder voorkennis elektriciteit op korte termijn op te leiden tot het vakkundig installeren en aansluiten van laadpalen.
Daarnaast biedt het traject ook de mogelijkheid om de competenties rond de installatie van thuisbatterijen en/of zonnepanelen uit te diepen via 2 modules die facultatief gevolgd kunnen worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

personen, zonder voorkennis elektriciteit, die laadpalen willen installaren en aansluiten.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Basis elektriciteit

 • Stroom, spanning en weerstand
 • Serieschakeling
 • Parallelschakeling
 • Magnetisme
 • Arbeid en vermogen
 • Aarding en veiligheid
 • Driefasespanning
 • Soorten lampen en gebruik
 • Gevaar van elektriciteit

Specifieke elektriciteit

 • Veiligheid
  • Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
  • Gereedschap > VDE-keurmerk, dubbele driehoek
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
  • De gouden acht
  • Elektrocutie, kortsluiting en overbelasting
   • Werking automaat & differentieel
 • Plantekenen
  • Tekenen van een klassiek residentieel eendraads- en situatieschema
  • Tekenen van bijkomende installaties zoals laadpalen, thuisbatterijen, zonnepanelen
 • Keuring
  • Samenstelling elektrisch dossier
  • Inbreuken
 • Netten
  • TT
  • IT
  • TNS
  • TNC
 • Verdeelborden
  • Verschillende componenten van een verdeelbord
  • Plaatsten, monteren en bedraden van verdeelborden volgens instructie of plan
 • Draad en kabel
  • Soorten draad (VOB, VOBst,…)
  • Soorten kabel (XVB, XGB, EXVB, data, …)
  • Brandreactie en brandweerstand (ECA/CCA, …)

Laadpalen

 • Introductie hernieuwbare energie en plaats laadinfrastructuur binnen de energietransitie
  • Omvormen van het huidige energiesysteem naar een decentraal koolstofarm systeem
  • Zoveel mogelijk hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen (zoals zonne- en windenergie)
  • Steeds meer lokaal geproduceerd, opgeslagen en verbruikt (van consument naar  prosument)
  • Energiemanagementsystemen
  • Van installateur naar installateur-adviseur
 • Opfrissing basisbegrippen
  • Spanning – stroom – weerstand
  • Soorten netten (TT, IT, TNS, TNC) + gebruik transformator
  • AC en DC
  • Vermogen: kW vs. kWh, laadtijd, kabelsectie
  • Soorten kabels:
   • XVB, XGB, EXVB
   • ECA & CCA
   • Data
  • Automaat en differentieel
   • Overbelasting, kortsluiting, uitschakelcurve, nominale stroom en spanning, kortsluitvermogen, selectiviteit,…
  • Contactor
  • Lijst uitwendige invloeden, IP-waarden en toestelklasse
 • De elektrische auto en laadinfrastructuur
  • Soorten EV’s en stekkers
  • Evolutie en keuze van de laadinfrastructuur
   • Domme vs. slimme laadpaal
   • Beschikbaar net
   • Laadvermogen & -capaciteit EV
   • 1 of meerdere EV’s (hybride of full EV)
   • Split billing?
  • Verschillende componenten van de laadpaal: netaansluiting, laadpunt, laadkabel & EV
  • BMS, laadmodi, laadtijd en rijbereik
  • ISO-norm
  • Fiscaliteit
 • Wetgevend kader: AREI
  • Hoofdstuk 7.22
  • A- vs. B-differentieel
  • Regel van goed vakmanschap: brandveiligheid bij EV’s in parkings
 • Installatie van laadinfrastructuur
  • Netverzwaring
  • Keuring
  • Laadpaaltester
  • 1 vs. meerdere laadpalen
  • Load management + PV en laadpalen + P1-poort
  • Capaciteitstarief
 • Business model
  • Offerteopmaak
  • Subsidies
 • Oefeningen
  • Eenvoudige residentiële installatie
  • Verouderd appartement
  • Publieke laadpaal op parking van een bankkantoor

Werkplekleren

 • Laadpalen: te verwerven competenties
  • Beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw
  • Plaatst de verschillende componenten van de installatie
  • Sluit de verschillende componenten van de elektrische aansluiting aan
  • Sluit de onderdelen van een met een netwerk geconnecteerd systeem aan
  • Controleert de elektrische aansluiting van het elektrisch bord
  • Voert metingen uit op de installatie om de prestaties ervan op te volgen
  • Neemt de laadpaal in gebruik en regelt in via configuratiesoftware
  • Voert fouten- en storingsanalyse uit via configuratiesoftware

Facultatieve modules:

Plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen

Thuisbatterij

Bijkomende info

Er is telkens 1 volledige dag per week les van 8u30 tot 16u.

Wil je meer weten?

FotoKlaas Minne
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Klaas Minne

Stel je vraag