Boomverzorger - voltijdse dagopleiding


Meer dan klimwerk alleen!
#130289
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je bezit een grondige theoretische kennis over bomen.
 • Je kunt alle aangeleerde handelingen uitvoeren die je tijdens de praktijklessen op onze verschillende praktijklocaties inoefende.
 • Je hebt specifieke kennis over techniek en besteedt bijzondere aandacht aan veiligheid.
 • Je kunt met de kettingzaag werken volgens de officiële Europese standaarden (Kettingzaagattestatie ECC1 en ECC2 maken deel uit van het opleidingsprogramma).

Introductie

Het beroep van boomverzorger is de voorbije decennia grondig veranderd. Ook in dit vak evolueren technieken snel. Naast een grondige theoretische kennis over bomen moet de boomverzorger van morgen ook de nodige praktische vaardigheden bezitten om zijn werk volgens de nieuwste technieken uit te voeren.

Daarnaast is ook het maatschappelijke en milieu-belang van bomen in een tijd van snel veranderende klimaatomstandigheden sterk toegenomen, wat de relevantie van het werk van de professionele boomverzorger voor de toekomst benadrukt.

In deze ondernemersopleiding Boomverzorger worden je vakkennis en je inzichten over bomen op hoog niveau gebracht door professionele lesgevers (elk expert in hun vakgebied). Je krijgt daarnaast ook alle tools en kennis aangereikt om succesvol zelfstandig aan de slag te gaan.

Het opleidingsprogramma steunt op de ETW-inhouden, zodat je (na een jaar praktijkervaring) ook succesvol kunt deelnemen aan het ETW-examen.

Omschrijving

Deze voltijdse dagopleiding boomverzorger biedt naast een grondige theoretische kennis over bomen en boomverzorging ook uitgebreide praktische initiatie in verschillende vakdomeinen zoals klim- en werktechnieken, vellen van bomen, ... Ook alle veiligheidsaspecten zoals o.a. veilig kettingzaaggebruik volgens de Europese standaarden en PBM's komen aan bod.

Bodemkunde, ziekten en plagen, wetgeving en bomenbeheersplannen zijn eveneens in het programma vervat.

Les op woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. Stage van 300 uren is voorzien op maandag en dinsdag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen met een passie voor bomen en die als zelfstandig boomverzorger aan de slag wil gaan.
 • Mensen die in de groensector werkzaam zijn, maar hun 'bomenkennis' verder willen bijschaven en aanvullen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding, wel moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent niet leerplichtig.
 • Je bent medisch geschikt. Dat betekent dat je geen last hebt van evenwichtsstoornissen en over voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke vermogens beschikt. Je hebt geen hoogtevrees. Je vult hiervoor een medische vragenlijst naar waarheid in die je ondertekent en laat bevestigen door je behandelende arts.
 • Je bent gedreven door passie voor bomen en je beschikt over een stevige dosis motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.

Methodologie

Hét handelsmerk van Syntra West is praktijkgericht opleiden: gedurende het traject boomverzorger (528 uren) worden naast de grondige theoretische opleiding in totaal 192 uren praktijk voorzien: in totaal dus 24 volle dagen praktijk. En daar bovenop 300 uren stage.

Al onze praktijkdocenten zijn ervaren boomverzorgers en beschikken over het ETW- en/of ETT-certificaat. Onze ECS-lesgevers beschikken allen over het ECC4-certificaat.

"Boomverzorger word je rond en in de boom, niet op een stoel of voor een scherm!"

 

 

Virtual tour!

Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

boomverzorger-1-3_2013-289.jpg
boom-groen-tuin-boomverzorger-1-1_2013-289.jpg
boom-groen-tuin-boomverzorger-1-2_2013-289.jpg

Programma

Bomenkennis en Boomsoortenkeuze

 • Soorten en rassen
 • Groeiwijze en kwaliteit
 • Morfologie en systematiek
 • Determineren van bomen
 • Determineren op winter- en zomerkenmerken

Ergonomie en veiligheid

 • Algemene veiligheidsaspecten
 • Vakspecifieke EHBO
 • Aangepaste lichaamshouding
 • Persoonlijke veiligheidsaspecten

Bodemkunde

 • Grondsoorten en de link naar boomsoorten
 • Waterhuishoudkunde
 • Grondontleding
 • Groeiplaatsleer
 • (Digitale) bodemkaarten

Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering

 • Plantgatvoorbereiding
 • Plantplaatsinrichting
 • Ontvangst en inkuilen
 • Transport
 • Plantklaar maken van een boom
 • Planten zelf
 • Hulpmaterialenkennis (boompalen, roosters, ...)
 • Bepalen van de plantdiepte
 • Gevolgen van het te diep planten kennen
 • Uitvoeren en coördineren van groeiplaatsverbetering in nieuwe en bestaande situaties
 • Uitvoeren en coördineren van (grote) boomverplantingen

Snoei en onderhoud van bomen

 • Nazorg jonge aanplantingen
 • Snoeien van jeugd- en onderhoudssnoei
 • Takaanzet
 • Begeleidingssnoei
 • Snoei van fruitbomen
 • Beheer van veteraanbomen

Biologie van de boom

 • Boomfysiologie (fotosynthese, ademhaling)
 • Biologie van bomen (diktegroei, houtvorming, jaarringen, de bast, het hout, ...)
 • De architectuur van een boom volgens Roloff
 • De verouderingsfasen van een boom
 • Het kennen en herkennen van de meest courante insecten en parasitaire schimmels en dit kunnen terugkoppelen naar de manier waarop de boom omgaat met aantastingen
 • Visuele boomveiligheidscontrole: lichaamstaal van de boom
 • Determineren van groeistoornissen, zowel boven- als ondergronds
 • Codit (hoe bomen omgaan met aantastingen)
 • De correlatie tussen de conditie van een boom en het vermogen te reageren op aantastingen
 • Herkennen van de belangrijkste aantastingen
 • Inschatten van de opgelopen schade

Gereedschappen

 • Handgereedschap
 • Motorzagen
 • Werken met de motorkettingzaag: ECS1

Boombeleid en juridische aspecten

 • Kapreglementering
 • Erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Beleidsplannen

Klim- en werktechnieken

 • Klimtechnieken: basis en geavanceerd
 • Single Rope Access
 • Knooptechnieken
 • Technieken van de grondman
 • Materialen
 • Uitlooptechnieken
 • Klimmend snoeien
 • Reddend klimmen

Vellen en rooien van bomen

 • Uitvoeren volgens de Europese standaarden (ECS2 en ECS3)  
 • coördineren van het vellen en rooien

Initiatie werkplanning & werkorganisatie

 • Analyseren onderzoeksgegevens en interpreteren van een adviesrapport
 • Bomenonderhoudsplan: beginselen en interpretatie
 • Onderhoudskosten van een bomenproject
 • Regelen inzet van arbeid en machine
 • Kostprijsberekening
 • Communiceren met de opdrachtgevers
 • Uitvoeren van de arbeidsregistratie
 • Leiding geven op de werkplek aan een bomenploeg

Cursusmateriaal

Je investeert, naast de inschrijfprijs van ongeveer € 2.900,00 voor de praktijkmomenten van deze opleiding in een persoonlijke basisuitrusting:

 • Basisuitrusting vellen en snoeien: PBM's (+/- € 300,00)
  • veiligheidsbroek met zaagbescherming
  • veiligheidschoenen met zaagbescherming
  • werkhandschoenenen veiligheidsbril
  • veiligheidshelm met kinband, gehoor- en gelaatsbescherming
 • Basisuitrusting klimtechnieken (+/- € 1.200,00)
  • klimgordel, helm, leeflijn, klimtouw, prusiktouw, werpzakje, werplijn, karabijnhaak, cambiumsaver, ...