Boomverzorger - avondopleiding


Bomen goed verzorgen is nodig als je ze wilt behouden voor de toekomst
#110739
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je bezit een grondige theoretische kennis over bomen. Je kunt alle aangeleerde handelingen uitvoeren die je tijdens de praktijklessen op onze praktijklocaties inoefende. Je hebt specifieke kennis over techniek en besteedt bijzondere aandacht aan veiligheid.

Je kunt met de kettingzaag werken volgens de officiële Europese standaarden (Kettingzaaggebruik ECS1, ECS2 en ECS3 maken deel uit van het opleidingsprogramma).

Introductie

Het beroep van boomverzorger is de voorbije decennia grondig veranderd. Ook in dit vak evolueren technieken snel. Naast een grondige theoretische kennis over bomen moet de boomverzorger van morgen ook de nodige praktische vaardigheden bezitten om zijn werk volgens de nieuwste technieken uit te voeren.

Daarnaast is ook het maatschappelijke en milieu-belang van bomen in een tijd van snel veranderende klimaatomstandigheden sterk toegenomen, wat de relevantie van het werk van de professionele boomverzorger voor de toekomst benadrukt.

In deze ondernemersopleiding 'boomverzorger' worden je vakkennis en je inzichten over bomen op hoog niveau gebracht door professionele lesgevers (elk expert in hun vakgebied). Je krijgt daarnaast ook alle tools en kennis aangereikt om succesvol zelfstandig aan de slag te gaan.

unt deelnemen aan het ETW-examen.

Omschrijving

Deze tweejarige ondernemersopleiding boomverzorger biedt naast een grondige theoretische kennis over bomen en boomverzorging ook uitgebreide praktische initiatie in verschillende vakdomeinen zoals klim- en werktechnieken, vellen van bomen, ... Ook alle veiligheidsaspecten zoals o.a. veilig kettingzaaggebruik volgens de Europese standaarden en PBM's komen aan bod.

Bodemkunde, ziekten en plagen, wetgeving en bomenbeheersplannen zijn eveneens in het programma vervat.

De opleiding start opnieuw in september 2021 theorielessen gaan door op dinsdagavond van 18u30 tot 22u00. De praktijkmomenten op diverse locaties worden op vrijdagen en op zaterdagen voorzien van 8u30 tot 16u00 (in totaal 24 dagen gespreid over twee jaar).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen met een passie voor bomen en die als zelfstandig boomverzorger aan de slag wil gaan.
 • Mensen die in de groensector werkzaam zijn, maar hun 'bomenkennis' verder willen bijschaven en aanvullen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent niet leerplichtig.
 • Je bent medisch geschikt. Dat betekent dat je geen last hebt van evenwichtsstoornissen en over voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke vermogens beschikt. Je hebt geen hoogtevrees. Je vult hiervoor een medische vragenlijst naar waarheid in die je ondertekent en laat bevestigen door je behandelende arts.
 • Je bent gedreven door passie voor bomen en je beschikt over een stevige dosis motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.

Bijkomende info

De opgegeven prijs is het inschrijfgeld voor het volledige eerste jaar van de opleiding.

Methodologie

Hét handelsmerk van Syntra West is praktijkgericht opleiden: gedurende het traject boomverzorger (468 uren over twee jaar) worden naast een gronige theoretische opleiding in totaal 192 uren praktijk voorzien: twaalf volle dagen in het eerste jaar en twaalf volle dagen in het tweede jaar.

Al onze praktijkdocenten zijn ervaren boomverzorgers en beschikken over het ETW- en/of ETT-certificaat. Onze ECS-lesgevers beschikken allen over het ECC4-certificaat.

"Boomverzorger word je rond en in de boom, niet op een stoel of voor een scherm!"

boomverzorger-1-3_2011-739.jpg
boomverzorger-1-1_2011-739.jpg
boomverzorger-1-2_2011-739.jpg

Programma

Bomenkennis en Boomsoortenkeuze

 • Soorten en rassen
 • Groeiwijze en kwaliteit
 • Morfologie en systematiek
 • Determineren van bomen
 • Determineren op winter- en zomerkenmerken

Ergonomie en veiligheid

 • Algemene veiligheidsaspecten
 • Vakspecifieke EHBO
 • Aangepaste lichaamshouding
 • Persoonlijke veiligheidsaspecten

Bodemkunde

 • Grondsoorten en de link naar boomsoorten
 • Waterhuishoudkunde
 • Grondontleding
 • Groeiplaatsleer
 • Bodemkaarten, bodemexcursie

Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering

 • Plantgatvoorbereiding
 • Plantplaatsinrichting
 • Ontvangst en inkuilen
 • Transport
 • Plantklaar maken van een boom
 • Planten zelf
 • Hulpmaterialenkennis (boompalen, roosters, ...)
 • Bepalen van de plantdiepte
 • Gevolgen van het te diep planten kennen
 • Uitvoeren en coördineren van groeiplaatsverbetering in nieuwe en bestaande situaties
 • Uitvoeren en coördineren van (grote) boomverplantingen

Snoei en onderhoud van bomen

 • Nazorg jonge aanplantingen
 • Snoeien van jeugd- en onderhoudssnoei
 • Takaanzet
 • Begeleidingssnoei
 • Snoei van fruitbomen
 • Beheer van veteraanbomen

Biologie van de boom

 • Boomfysiologie (fotosynthese, ademhaling)
 • Biologie van bomen (diktegroei, houtvorming, jaarringen, de bast, het hout, ...)
 • De architectuur van een boom volgens Roloff
 • De verouderingsfasen van een boom
 • Het kennen en herkennen van de meest courante insecten en parasitaire schimmels en dit kunnen terugkoppelen naar de manier waarop de boom omgaat met aantastingen
 • Visuele boomveiligheidscontrole: lichaamstaal van de boom
 • Determineren van groeistoornissen, zowel boven- als ondergronds
 • Codit (hoe bomen omgaan met aantastingen)
 • De correlatie tussen de conditie van een boom en het vermogen te reageren op aantastingen
 • Herkennen van de belangrijkste aantastingen
 • Inschatten van de opgelopen schade

Gereedschappen

 • Handgereedschap
 • Motorzagen
 • Werken met de motorkettingzaag: ECS1, ECS2 en ECS3

Boombeleid en juridische aspecten

 • Kapreglementering
 • Erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Beleidsplannen

Klim- en werktechnieken

 • Klimtechnieken: basis en geavanceerd
 • Single Rope Access
 • Knooptechnieken
 • Technieken van de grondman
 • Materialen
 • Uitlooptechnieken
 • Klimmend snoeien
 • Reddend klimmen

Vellen en rooien van bomen

 • Uitvoeren volgens de Europese standaarden (ECS1, ECS2 en ECS3)  
 • coördineren van het vellen en rooien

Initiatie werkplanning & werkorganisatie

 • Analyseren onderzoeksgegevens en interpreteren van een adviesrapport
 • Bomenonderhoudsplan: beginselen en interpretatie
 • Onderhoudskosten van een bomenproject
 • Regelen inzet van arbeid en machine
 • Kostprijsberekening
 • Communiceren met de opdrachtgevers
 • Uitvoeren van de arbeidsregistratie
 • Leiding geven op de werkplek aan een bomenploeg

Cursusmateriaal

Je investeert, naast de inschrijfprijs van ongeveer € 3.050,00 voor de volledige opleiding van twee jaar, voor de praktijkmomenten van deze opleiding ook in een persoonlijke basisuitrusting:

 • Basisuitrusting vellen en snoeien: PBM's (+/- € 300,00)

veiligheidsbroek met zaagbescherming

veiligheidschoenen met zaagbescherming

werkhandschoenenen veiligheidsbril

veiligheidshelm met kinband, gehoor- en gelaatsbescherming

 • Basisuitrusting klimtechnieken (+/- € 1200,00)

klimgordel, helm, leeflijn, klimtouw, prusiktouw, werpzakje, werplijn, karabijnhaak, cambiumsaver, ...