#110739
#Opleiding #Groenzorg

Boomverzorger - avondopleiding


Bomen goed verzorgen is nodig als je ze wilt behouden voor de toekomst

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kunt alle aangeleerde handelingen uitvoeren die je tijdens de praktijklessen op het oefenterrein inoefende. Je hebt specifieke kennis over techniek en besteedt bijzondere aandacht aan veiligheid.

Je kan met de kettingzaag werken volgens de officiële Europese standaarden. (Niveau ECS1 en ECS2)

Introductie

De opleiding duurt in totaal 2 jaren.
Opgelet: de vermelde prijs is voor het eerste cursusjaar.

Omschrijving

Bomen goed verzorgen is nodig, als je ze wilt behouden voor de toekomst. Om bomen gezond, mooi en veilig te houden heb je heel wat kennis nodig. De cursus boomverzorger heeft de bedoeling om praktijkmensen uit de 'groene sector' die kennis, nieuwe inzichten en technieken bij te brengen. Boomverzorging is een ruim begrip dat handelt over het verzorgen van bomen, beginnend met de juiste soortkeuze over aanplanting tot het vellen van dode of hinderende bomen.

Deze tweejarige ondernemersopleiding boomverzorger biedt naast een grondige theoretische kennis over bomen en boomverzorging ook uitgebreide praktische initiatie in verschillende vakdomeinen zoals klim- en werktechnieken, vellen van bomen, ... Ook alle veiligheidsaspecten zoals o.a. veilig kettingzaaggebruik volgens de Europese standaarden en PBM's komen aan bod.

Bodemkunde, ziekten en plagen, wetgeving en bomenbeheersplannen zijn eveneens in het programma vervat.

De theorielessen gaan door op maandagavond van 18u30 tot 22u00. De praktijkmomenten op diverse locaties worden op vrijdagen en op zaterdagen voorzien van 8u30 tot 16u00.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen die als zelfstandig boomverzorger aan de slag wil gaan.
 • Mensen die in de groensector werkzaam zijn, maar hun 'bomenkennis' verder willen bijschaven en aanvullen.
 • Tuinaannemers, tuinverzorgers en groenwerkers.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent niet leerplichtig.
 • Je bent medisch geschikt. Dat betekent dat je geen last hebt van evenwichtsstoornissen en over voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke vermogens beschikt. Je vult hiervoor een medische vragenlijst naar waarheid in die je ondertekent en laat bevestigen door je behandelende arts.
 • Je hebt geen hoogtevrees en hebt voldoende motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.

Bijkomende info

Je dient voor de praktijkmomenten van deze opleiding over eigen gereedschap en PBM's te beschikken:

Basisuitrusting vellen en snoeien (+/- € 350,00)

 • veiligheidsbroek met zaagbescherming
 • veiligheidschoenen met zaagbescherming
 • werkhandschoenenen veiligheidsbril
 • veiligheidshelm met kinband, gehoor- en gelaatsbescherming

Basisuitrusting klimtechnieken (+/- € 1150,00)

 • klimgordel, helm, leeflijn, klimtouw, prusiktouw, werpzakje, werplijn, karabijnhaak, cambiumsaver, ...
boomverzorger-1-3_2011-739.jpg
boomverzorger-1-1_2011-739.jpg
boomverzorger-1-2_2011-739.jpg

Programma

Bomenkennis

 • Soorten en rassen
 • Groeiwijze en kwaliteit
 • Morfologie en systematiek
 • Determineren van bomen
 • Determineren op winter- en zomerkenmerken

Ergonomie en veiligheid

 • Algemene veiligheidsaspecten
 • Vakspecifieke EHBO
 • Aangepaste lichaamshouding
 • Persoonlijke veiligheidsaspecten

Biologie van de boom

 • Boomfysiologie (fotosynthese, ademhaling)
 • Biologie van bomen (diktegroei, houtvorming, jaarringen, de bast, het hout, ...)
 • De architectuur van een boom volgens Roloff
 • De verouderingsfasen van een boom
 • Het kennen en herkennen van de meest courante insecten en parasitaire schimmels en dit kunnen terugkoppelen naar de manier waarop de boom omgaat met aantastingen
 • Inleiding tot Visual tree assessment: lichaamstaal van de boom
 • Determineren van groeistoornissen, zowel boven- als ondergronds
 • Codit (hoe bomen omgaan met aantastingen)
 • De correlatie tussen de conditie van een boom en het vermogen te reageren op aantastingen
 • Herkennen van de belangrijkste aantastingen
 • Inschatten van de opgelopen schade

Snoei en onderhoud van bomen

 • Nazorg jonge aanplantingen
 • Snoeien van jeugd- en onderhoudssnoei
 • Takaanzet
 • Begeleidingssnoei

Bodemkunde

 • Grondsoorten en de link naar boomsoorten
 • Waterhuishoudkunde
 • Grondontleding
 • Groeiplaatsleer
 • Bodemkaarten, bodemexcursie

Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering

 • Plantgatvoorbereiding
 • Plantplaatsinrichting
 • Ontvangst en inkuilen
 • Transport
 • Plantklaar maken van een boom
 • Planten zelf
 • Hulpmaterialenkennis (boompalen, roosters, ...)
 • Bepalen van de plantdiepte
 • Gevolgen van het te diep planten kennen
 • Uitvoeren en coördineren van groeiplaatsverbetering in nieuwe en bestaande situaties
 • Uitvoeren en coördineren van (grote) boomverplantingen

Gereedschappen

 • Handgereedschap
 • Motorzagen
 • Werken met de motorkettingzaag

Boombeleid en juridische aspecten

 • Kapreglementering
 • Erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Beleidsplannen.

Klim- en werktechnieken

 • Klimtechnieken
 • Knooptechnieken
 • Technieken van de grondman
 • Materialen
 • Uitlooptechnieken
 • Zaagtechnieken
 • Uitvoeren en coördineren onderhoud van lei- en knotbomen
 • Achterstallige begeleidingssnoei uitvoeren

Vellen en rooien van bomen

 • Uitvoerenvolgens de Europese standaarden en coördineren van het vellen en rooien

Initiatie werkplanning & werkorganisatie

 • Analyseren onderzoeksgegevens en interpreteren van een adviesrapport
 • Bomenonderhoudsplan: beginselen en interpretatie
 • Onderhoudskosten van een bomenproject
 • Regelen inzet van arbeid en machine
 • Kostprijsberekening
 • Communiceren met de opdrachtgevers
 • Uitvoeren van de arbeidsregistratie
 • Leidinggeven op de werkplek aan een bomenploeg

We bieden in aanvullende praktijk bij het opleidingsprogramma de kettingzaagopleidingen volgens Europese standaarden ECS1 en ECS2 aan. Deze extra opleiding is inbegrepen in de prijs van de opleiding.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien