Kettingzagen: Examen ECC 2

Examen Basisveltechnieken
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

ECC 2: het tweede examen in de ECC- reeks

Werken met de kettingzaag blijft gevaarlijk en daarom engageren Syntra West en Escala zich om deze opleidingen te verbeteren.

Vanaf nu volgen we de minimumstandaarden van de European Chainsaw Standards (ECS). Deze schaal met minimum standaarden werd ontwikkeld en vastgelegd door experts uit gans Europa.

In het kader van deze wijzigingen werden onze opleidingen 'Veilig werken met de kettingzaag' dusdanig aangepast.

Vanaf 1 september 2019 moet bovendien iedereen die met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen over het 'European Chainsaw Certificate' (ECC) beschikken. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarmee de veiligheid van de kettingzaaggebruiker vergroten en ongevallen vermijden.

Syntra West en Escala zijn door de Vlaamse Overheid erkend als opleidings- en examencentrum. Bij ons behaalt u het officiële ECC-certificaat.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Bosbouwers
 • Boomverzorgers
 • Tuinaannemers
 • Hoveniers
 • Groenarbeiders
 • Groenvoorzieners
 • Personen die professioneel werken met de kettingzaag

Toelatingsvoorwaarden

Om aan het praktijkgedeelte van de ECS-opleidingen en aan de ECC-examens te mogen deelnemen, draag je verplicht je PBM:

 • zaagbeveiligd schoeisel (zaagschoenen of -laarzen
 • zaagbeveiligde broek
 • lichte werkhandschoenen
 • voor ECS1: veiligheidsbril
 • Voor ECS1-3-4: bijkomend veiligheidshelm met gezichts- en gehoorbescherming

Om deel te nemen aan het examen van Basis Velling -  ECC2 dient u wel het certificaat ECC 1 behaald te hebben.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

European Chainsaw Certificate 2

ECC 2: Basis velling

Praktische test:

De kandidaat moet in staat zijn om het volgende te doen

 • AANBEVOLEN GELEIDERLENGTE 30 - 38 CM (12"-15")
 • Max. toegestane tijd - 90min     

 

Zorg voor uw eigen veiligheid (PBM) en dat van anderen op de werkplek

 • Werkplanning met inbegrip van noodprocedures
 • Risicoanalyse - terreinverkenning
 • Toelichting werkplanning - mondeling
 • Planning noodprocedure
 • Operationele veiligheidscontrole  
 • Voldoen aan wettelijke & plaatselijke milieuvoorschriften in overeenstemming met de nationale normen
 • Voorbereiden van de boom voor velling - Lage takken verwijderen
 • Vel minimaal 3 bomen op een veilige & ergonomische manier. De kandidaat velt een rechtopstaande boom en een achterover hellende boom gekozen door de beoordelaar:
  • Inspecteer & evalueer de boomconditie (zwaartepunt enz.)
  • Keuze van veltechniek
  • Keuze en voorbereiding van vluchtroute(s)
 • De kandidaat maakt een "valkerf" om de valrichting te bepalen:
  • Veilige houding
  • Het dak van de valkerf normaal gezien tussen 45-60°
  • De zool van de valkerf zo laag als mogelijk tegen de grond
 • De kandidaat velt een voorwaarts hellende boom
 • Onttakken & stammen afkorten op een veilige & ergonomische manier (er moeten voor het ontmantelen van de kruin geschikte, grote naald- of loofbomen met voldoende gewicht worden gebruikt)
 • Systematische opeenvolging van zaagsneden en positie van de zaag bij het onttakken aangepast aan het vertakkingspatroon
 • Veilig & ergonomisch neerhalen van een vasthangende boom zonder handlier

Theorie test

Wat de kandidaat moet weten en begrijpen

 • Demonstreert kennis over hoe gevaren te herkennen en passende maatregelen te nemen aangegeven door de risicoanalyse
 • Demonstreert kennis over noodprocedures en hoe deze procedures toe te passen voor de betreffende locatie
 • Demonstreert kennis van elektrische noodplanning en procedures
 • Beschrijving van de mogelijke gevolgen van de toestand van het terrein, grond, seizoen, weer en soorten
 • Demonstreert kennis van de wettelijke eisen voor het vellen van bomen in verschillende omstandigheden
 • Demonstreert kennis van de oorzaken en het voorkomen van mogelijke vervuiling of milieuschade
 • Demonstreert kennis over het hoe en waarom doeltreffende communicatie te stimuleren en te onderhouden
 • Demonstreert kennis van je eigen rol in de bedrijfswerkwijze en goede uitvoering volgens de bedrijfstak
 • Demonstreert kennis van het toepassen van een ergonomische werkmethode en mogelijke gevolgen van handmatige lastenverplaatsingen
 • Demonstreert kennis van het verplaatsen of wegrollen van hout met zonder en met mechanische hulpmiddelen
 • Demonstreert kennis van het herkennen van ziekten en rot in bomen en het effect hiervan op de veiligheid
 • Demonstreert kennis van het veilig neerhalen van hangende bomen volgens voorschriften van de bedrijfstak met inbegrip van het opmerken van slechte technieken
 • Demonstreert kennis van het veilig onttakken
 • Demonstreert kennis van de veiligheid en gezondheid van jezelf en degenen om je heen
 • Demonstreert kennis van de gevaren van het gebruik van een duwende ketting

Wil je meer weten?

FotoVincent Burny
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Vincent Burny

Stel je vraag

Ook interessant voor jou