#190253
#Opleiding #Fiscaliteit

Stoomcursus Fusies en Splitsingen (ism Cevora)


Splitsing, fusie, verkoop of overname van een bedrijf.

Introductie

De komende jaren zullen heel wat Vlaamse KMO's van zaakvoerder of eigenaar wisselen. Daarbij is niet alleen sprake van familiale overdrachten. Ook veel bedrijven zullen fuseren of verkocht worden aan derden.

Omschrijving

Tijdens de sessie wordt de nadruk gelegd op de juridische wetgeving, de fiscale wetgeving en de boekhoudwetgeving, en dit in het kader van de binnenlandse fusies en splitsingen.

Deze praktijkgerichte opleiding zorgt voor een verbreding en verdieping van uw kennis en kan tevens dienen als voorbereiding op de examens van het BIBF of IAB.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming bij ITAA.

Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via cevora (www.cevora.be).

Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.

Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

cevora-1-2_2019-253.jpg
fusies-en-splitsingen-1-1_2019-253.jpg

Programma

Tijdens de eerste drie sessies wordt een diepgaand juridisch inzicht gegeven in de vennootschapsrechterlijke regeling voor de herstructurering van vennootschappen. Na een toelichting van de juridische aspecten van fusies en (partiële) splitsingen wordt de overdracht of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak behandeld. Zo wordt eveneens de overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vergeleken met de overdracht van een handelsfonds in de zin van het gemeenrecht.

Voor elke herstructureringsmethode worden de verschillende stappen nader toegelicht:

 • de voorafgaande fase
 • de herstructureringsprocedure zelf
 • de verslaggeving en de slothandelingen

Telkens wordt een aantal tips en tricks meegegeven met onder meer :

 • de verschillen, de kenmerken, de soorten en de rechtsgevolgen van fusies en splitsingen
 • due diligence
 • de mogelijkheid tot vereenvoudiging van de procedure
 • bodemsanering
 • de taal van de officiële documenten
 • de inlichting van de werknemers
 • retroactiviteit
 • de ruilverhouding en opleg in geld
 • disproportionele verdeling van de aandelen
 • het maatschappelijk doel
 • de opschortende voorwaarde, de voorbereiding en wettelijke wachttermijn
 • de schuldeisersbescherming
 • enz.

Tijdens de laatste drie sessies wordt de nadruk gelegd op de fiscale wetgeving en de boekhoudwetgeving. Dit in het kader van binnenlandse fusies en splitsingen.

Vooreerst worden niet enkel de belangrijkste principes uit het wetboek inkomstenbelastingen en de boekhoudwetgeving uitgewerkt, maar ook de aandachtspunten inzake BTW-wetgeving en registratierechten.

In een volgende fase wordt vanuit deze theoretische invalshoek toegewerkt naar praktijksituaties en voorbeelden zodat de deelnemers na afloop zelfstandig een fusie of splitsing kunnen begeleiden.

Volgende zaken komen onder meer aan bod:

 • Verband tussen fiscale wetgeving en vennootschapswetgeving
 • Fusie door overname
 • Geruisloze fusie
 • splitsing
 • Partiële splitsing
 • Principes inzake vennootschapsbelasting en het mogelijke belastingneutrale karakter van fusie en splitsingen
 • Wat met fusiebadwill en fusiegoodwill
 • Fiscale verliezen
 • Wat met andere fiscale aftrekken
 • Enz.

Rik Galle

Patrick Huybrechts