Belastingadviseur (fiscalist)

Zet in op een berekende toekomst en verdiep je in de fiscaliteit.
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • icon 11-09-2023
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 jaar
 • icon 907,50 incl. BTW (1ste jaar)

Belastingadviseur (fiscalist)

Zet in op een berekende toekomst en verdiep je in de fiscaliteit.
 • icon 11-09-2023
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 jaar
 • icon 907,50 incl. BTW (1ste jaar)
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques

Belastingadviseur (fiscalist)

Zet in op een berekende toekomst en verdiep je in de fiscaliteit.
 • icon 11-09-2023
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 jaar
 • icon 907,50 incl. BTW (1ste jaar)
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques

Introductie

 • Slaag je er niet in om correct fiscaal advies te geven?
 • Loop je vast bij fiscale wetgeving?
 • Wil je meer inzicht krijgen in fiscaliteit?

In de opleiding belastingadviseur (fiscalist) word je klaargestoomd om als volwaardig fiscalist aan de slag te gaan. Een belastingadviseur geeft correct fiscaal advies en kan de fiscaliteit toekomstgericht optimaliseren.
 

Hieronder kan je enkele taken van de belastingadviseur terugvinden zoals het omschreven is bij het ITAA:

 • Verleent advies aan de belastingplichtige in alle fiscale aangelegenheden;
 • Geeft bijstand aan de belastingplichtige bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen;
 • Vertegenwoordigt de belastingplichtige bij de verschillende fiscale administraties en de overheden;
 • Voert een passend cliëntenacceptatiebeleid in;
 • Zorgt voor een passende communicatie met de verschillende actoren in het kader van zijn opdracht;
 • Ontwikkelt zijn/haar deskundigheid permanent.

Bij aanvang van de opleiding heb je de kans om een vrijstelling te behalen voor de module: 'Inzicht in het boekhouden'.

De inhoud van deze module is praktijkgericht. De focus ligt op de link tussen de boekhouding en de fiscaliteit.

De vrijstellingsproef is gepland op donderdag 7 september om 18u30.

Je krijgt een aantal meerkeuzevragen die je binnen het uur moet oplossen.

Indien je later inschrijft dan 7 september moet je sowieso de lessen inzicht in het boekhouden volgen in campus Brugge.

Als je slaagt voor deze vrijstellingsproef dan hoef je de lessen en het examen van de module niet meer te volgen.

Slaag je niet voor de vrijstellingsproef dan moet je de lessen inzicht in het boekhouden volgen die zullen doorgaan in campus Brugge.

 • Lesdata: 11 - 13 - 18 - 20 -25 -27 september 2023 examen op maandag 2 oktober.
 • Locatie: Campus Brugge
 • Lesmoment: telkens van 18u30 tot 22u

Na het volgen van de lessen "inzicht in het boekhouden" kun je op één van de onderstaande campussen de resterende modules volgen.

Deze opleiding wordt georganiseerd op verschillende campussen, hou er rekening mee dat er enkele lesweken kunnen zijn van drie lesmomenten. (zie hieronder) We proberen uiteraard om hier zoveel mogelijk rekening te houden met de BTW-periode.

 • Brugge:

Maandagavond 18u30 tot 22u

Woensdagavond 18u30 tot 22u

Zaterdagvoormiddag 8u30 tot 12u (eventuele derde lesavond)

Alle lessen in campus Brugge gaan sowieso fysiek door op de campus, je kan er zelf voor kiezen om enkele lessen online te volgen. Tot 75% van de lessen kan online gevolgd worden. Bepaalde lessen(ongeveer 25%) kunnen niet online gevolgd worden omdat er dan oefeningen gemaakt worden, of als het examen is...

Dit is enkel voor campus Brugge van toepassing.

 • Kortrijk avond

Maandagavond 18u30 tot 22u

Woensdagavond 18u30 tot 22u

Donderdagavond 18u30 tot 22u (eventuele derde lesavond)

 • Kortrijk dag

Vrijdagvoormiddag 8u30 tot 12u

Vrijdagnamiddag 13u tot 16u30

Zaterdagvoormiddag 8u30 tot 12u (eventuele derde lesmoment)

 • Campus Roeselare start vanaf januari 2024

Maandagavond 18u30 tot 22u (eventuele derde lesmoment)

Dinsdagavond 18u30 tot 22u

Donderdagavond 18u30 tot 22u

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ben je in staat om in een boekhoud-, accountants of fiscaal kantoor zelfstandig fiscale dossiers af te werken (zowel op vlak van BTW, als personen- en vennootschapsbelasting). Vele afgestudeerden hebben in het bedrijfsleven alle kansen om naast de boekhouding ook de fiscale dossiers te behartigen. Voor wie zelfstandig wenst te starten als accountant of belastingadviseur stelt het diploma je in staat om vrijstellingen aan te vragen voor onderdelen van het toelatingsexamen bij het ITAA.

Omschrijving

Vakkennis, menselijk contact en strategisch denken zijn de belangrijkste wapens van een professionele fiscalist. Je hebt contacten met de belastingdienst en doet aangifte van vennootschaps-, inkomsten- en allerlei andere belastingen. Daarnaast breng je advies uit en interpreteer je de wetgeving.

Fiscaliteit is een complexe materie die voortdurend in ontwikkeling is. Fiscale wetgeving, KB's, circulaires van bevoegde administraties, fiscale rechtsleer en rechtspraak volgen elkaar in snel tempo op. De internationalisering van het bedrijfsleven en de gevolgen daarvan op fiscaal vlak, maken alles er niet eenvoudiger op. Fiscaliteit is een materie voor specialisten.

De opleiding belastingadviseur (fiscalist) biedt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding omtrent de beroepskennis waarover je  moet beschikken. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt in haar praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties.

Je verwerft kennis over personen- en vennootschapsbelasting, je leert fiscale aangiftes optimaal invullen en er advies over verstrekken. Via casestudy's wordt je redeneervaardigheid en zelfwerkzaamheid getraind.

Na deze opleiding kun je, als zelfstandige of als medewerker in een boekhoudkantoor of bij de boekhoudafdeling van een firma, alle fiscale verplichtingen vervullen en zelfstandig fiscale dossiers (zowel op vlak van btw, personen- als vennootschapsbelasting) behartigen. Daarnaast kun je de opgedane kennis ook gebruiken in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen. Bekwame belastingadviseurs/fiscalisten zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

Heel wat modules van deze opleiding komen in aanmerking om vrijstelling te generen bij het ITAA voor het toegangsexamen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor personen die een job ambiëren in een accountancykantoor, in financiële diensten van een KMO of grote bedrijven, in overheidsdiensten.

Je bent net afgestudeerd als accountant en wil je fiscale kennis verder verdiepen.

Je wil je vestigen als gecertificieerd accountant of belastingadviseur (na het doorlopen van een procedure via ITAA).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een diploma ondernemerschapstraject boekhouder
 • Een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting 'accountancy-fiscaliteit'
 • Een masterdiploma studiegebied rechten, specialisatie fiscaliteit
 • Een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (voormalige HBO5), studiegebied 'handelswetenschappen en bedrijfskunde', opleidingen 'boekhouden' of 'fiscale wetenschappen' of 'accounting administration'

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Alle modules en de eindproef zijn verplicht te volgen en moeten met succes afgelegd worden om tot het diploma belastingadviseur te komen.

De modules kunnen apart of op eigen tempo gevolgd worden. Mail gerust kelly.bultynck@syntrawest.be voor meer info.

Overzicht opleiding:

Inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur

 • Vrijstelbaar via toelatingsproef
 • 28 uur in campus Brugge
 • Lesdata: 11-13-18-20-25-27 september 2023 examen op 02 oktober.
 • Slaagpercentage 60%

 

Beroepskosten

 • 22 uur

 

Aangifte personenbelasting deel 1

 • 124 uur

 

Aangifte personenbelasting deel 2

 • 44 uur

 

Vennootschapsbelasting fiscaal resultaat

 • 60 uur

 

Vennootschaspbelasting aftrekposten en berekening

 • 64 uur

 

Fiscale procedure

 • 20 uur

Douane en accijnzen

 • 20 uur

 

Deontologie van het beroep

 • 8 uur

 

Basisbeginselen internationale fiscaliteit

 • 32 uur

 

Btw - belastingplichtige en belastbare handelingen

 • 40 uur

 

Btw- eigenlijke vrijstelling / maatstaf van heffeing / tarieven en maatregelen

 • 16 uur

 

Btw - intracommunautaire handelingen (goederen)

 • 28 uur

 

Btw - bijzondere regelingen

 • 20 uur

 

Btw - recht op aftrek / herzieningen / teruggaaf

 • 36 uur

 

Btw - onroerende goederen

 • 8 uur
 • online leermodule

 

Btw - invoer en uitvoer

 • 12 uur

Examencase BTW

 • 4 uur

 

Geïntegreerde case belastingadviseur

 • begeleiding
  • 4 uur
 • Verdediging
  • 30 min

Bijkomende info

Indien je voldoet aan onze toelatingsvoorwaarden dan kun je je ook aanmelding bij het ITAA om de procedure tot gecertificieerd accountant of belastingadviseur op te starten. Heel wat modules genereren vrijstelling bij het toelatingsexamen bij het ITAA.

De opleiding telt mee als permanente vorming ITAA.

De module Inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur is verplicht te volgen voor cursisten die niet deelnemen aan de vrijstellingsproef of cursisten die niet slaagden voor de vrijstellingsproef.

Dankzij de subsidies van VLAIO kunnen wij dit traject aanbieden aan een voordelig tarief. Digitaal cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Handboeken kunnen apart aangekocht worden via de webshop van Standaard Boekhandel en kan afwijken per campus.

Getuigschrift

Na het met succes beëindigen van de opleiding 'belastingadviseur' heb je recht op het ondernemersdiploma 'Belastingadviseur' afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en innoveren (VLAIO)

Getuigenis

"Docent Jurgen Tanghe gaf de module inzicht in het boekhouden in Roeselare. Hij hield rekening met de mensen die de lessen volgen, was flexibel in zijn lessen om interessepunten dieper te bespreken etc. Nam de tijd om alles uit te leggen en gaf praktijkvoorbeelden."

Getuigenis

"Duidelijke opleiding, wetswijzigingen worden opgenomen tijdens de lessen door de docenten."

Getuigenis

"Ik was heel tevreden van Alex Vansteenkiste, Hij geeft zeer duidelijke leerstof op een aangename manier en praktijkgericht met veel voorbeelden."

Getuigenis

"Patrick Deleu is toch een docent die enorm voor zijn vak leeft."

Getuigenis

Gilles Tack is echt een topper. Zijn lessen zijn uitgebreid en heel duidelijk. Echt een meerwaarde in de opleiding.

Locaties en data


11-09-2023
2 jaar
Schrijf in

€ 907,50 incl. BTW (1ste jaar)

Planning

ma (11/09/2023) 18:30 - 22:00
wo (13/09/2023) 18:30 - 22:00
ma (18/09/2023) 18:30 - 22:00
wo (20/09/2023) 18:30 - 22:00
ma (25/09/2023) 18:30 - 22:00
wo (27/09/2023) 18:30 - 22:00
ma (02/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (04/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (09/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (11/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (16/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (18/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (23/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (25/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (06/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (08/11/2023) 18:30 - 22:00
ma (13/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (15/11/2023) 18:30 - 22:00
za (18/11/2023) 08:30 - 12:00
ma (20/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (22/11/2023) 18:30 - 22:00
za (25/11/2023) 08:30 - 12:00
ma (27/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (29/11/2023) 18:30 - 22:00
ma (04/12/2023) 18:30 - 22:00
wo (06/12/2023) 18:30 - 22:00
za (09/12/2023) 08:30 - 12:00
ma (11/12/2023) 18:30 - 22:00
wo (13/12/2023) 18:30 - 22:00
za (16/12/2023) 08:30 - 12:00
ma (18/12/2023) 18:30 - 22:00
wo (20/12/2023) 18:30 - 22:00
ma (08/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (10/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (15/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (17/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (22/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (24/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (29/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (31/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (05/02/2024) 18:30 - 22:00
wo (07/02/2024) 18:30 - 22:00
ma (19/02/2024) 18:30 - 22:00
wo (21/02/2024) 18:30 - 22:00
za (24/02/2024) 08:30 - 12:00
ma (26/02/2024) 18:30 - 22:00
wo (28/02/2024) 18:30 - 22:00
za (02/03/2024) 08:30 - 12:00
ma (04/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (06/03/2024) 18:30 - 22:00
ma (11/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (13/03/2024) 18:30 - 22:00
za (16/03/2024) 08:30 - 12:00
ma (18/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (20/03/2024) 18:30 - 22:00
za (23/03/2024) 08:30 - 12:00
ma (25/03/2024) 18:30 - 22:00
di (26/03/2024) 20:30 - 22:00
wo (27/03/2024) 18:30 - 22:00
za (30/03/2024) 08:30 - 12:00
ma (15/04/2024) 18:30 - 19:30
ma (15/04/2024) 19:30 - 20:30
wo (17/04/2024) 18:30 - 22:00
ma (22/04/2024) 18:30 - 22:00
wo (24/04/2024) 18:30 - 22:00
ma (29/04/2024) 18:30 - 22:00
ma (06/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (08/05/2024) 18:30 - 22:00
ma (13/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (15/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (22/05/2024) 18:30 - 22:00
ma (27/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (29/05/2024) 18:30 - 22:00
ma (03/06/2024) 18:30 - 22:00
wo (05/06/2024) 18:30 - 22:00
wo (12/06/2024) 18:30 - 22:00

Duur

ma 11-09-2023 t.e.m. wo 12-06-2024

ADRES


11-09-2023
2 jaar
Schrijf in

€ 907,50 incl. BTW (1ste jaar)

Planning

ma (11/09/2023) 18:30 - 22:00
wo (13/09/2023) 18:30 - 22:00
ma (18/09/2023) 18:30 - 22:00
wo (20/09/2023) 18:30 - 22:00
ma (25/09/2023) 18:30 - 22:00
wo (27/09/2023) 18:30 - 22:00
ma (02/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (04/10/2023) 18:30 - 22:00
do (05/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (09/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (11/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (16/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (18/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (23/10/2023) 18:30 - 22:00
wo (25/10/2023) 18:30 - 22:00
do (26/10/2023) 18:30 - 22:00
ma (06/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (08/11/2023) 18:30 - 22:00
do (09/11/2023) 18:30 - 22:00
ma (13/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (15/11/2023) 18:30 - 22:00
do (16/11/2023) 18:30 - 22:00
ma (20/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (22/11/2023) 18:30 - 22:00
ma (27/11/2023) 18:30 - 22:00
wo (29/11/2023) 18:30 - 22:00
do (30/11/2023) 18:30 - 22:00
ma (04/12/2023) 18:30 - 22:00
wo (06/12/2023) 18:30 - 22:00
do (07/12/2023) 18:30 - 22:00
ma (11/12/2023) 18:30 - 22:00
wo (13/12/2023) 18:30 - 22:00
ma (18/12/2023) 18:30 - 22:00
wo (20/12/2023) 18:30 - 22:00
ma (08/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (10/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (15/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (17/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (22/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (24/01/2024) 18:30 - 22:00
ma (29/01/2024) 18:30 - 22:00
wo (31/01/2024) 18:30 - 22:00
do (01/02/2024) 18:30 - 22:00
ma (05/02/2024) 18:30 - 22:00
wo (07/02/2024) 18:30 - 22:00
ma (19/02/2024) 18:30 - 22:00
wo (21/02/2024) 18:30 - 22:00
ma (26/02/2024) 18:30 - 22:00
wo (28/02/2024) 18:30 - 22:00
ma (04/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (06/03/2024) 18:30 - 22:00
ma (11/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (13/03/2024) 18:30 - 22:00
ma (18/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (20/03/2024) 18:30 - 22:00
ma (25/03/2024) 18:30 - 22:00
wo (27/03/2024) 18:30 - 22:00
ma (15/04/2024) 18:30 - 22:00
wo (17/04/2024) 18:30 - 22:00
ma (22/04/2024) 18:30 - 22:00
wo (24/04/2024) 18:30 - 22:00
ma (29/04/2024) 18:30 - 22:00
ma (06/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (08/05/2024) 18:30 - 22:00
ma (13/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (15/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (22/05/2024) 18:30 - 22:00
ma (27/05/2024) 18:30 - 22:00
wo (29/05/2024) 18:30 - 22:00
ma (03/06/2024) 18:30 - 22:00
wo (05/06/2024) 18:30 - 22:00
ma (10/06/2024) 18:30 - 22:00
wo (12/06/2024) 18:30 - 19:30
wo (12/06/2024) 19:30 - 20:30
do (13/06/2024) 20:30 - 22:00
ma (17/06/2024) 18:30 - 22:00

Duur

ma 11-09-2023 t.e.m. ma 17-06-2024

ADRES


Vanaf 30-01-2024
2 jaar
Schrijf in

€ 907,50 incl. BTW (1ste jaar)

ADRES


Wil je meer weten?

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Kelly Bultynck

Stel je vraag