Belastingadviseur (fiscalist)


Zet in op een berekende toekomst en word belastingadviseur!
#210180
#Opleiding #Fiscaliteit

Introductie

In deze opleiding leiden we ondernemers en ondernemende medewerkers op die in staat zijn een fiscaal dossier pragmatisch te onderbouwen (een goede dossierbeheerder).

Een belastingadviseur geeft correct fiscaal advies en kan de fiscaliteit toekomstgericht optimaliseren.

Bij aanvang van de opleiding heb je de kans om deel te nemen aan de vrijstellingsproef 'Inzicht in het boekhouden'.

De vrijstellingsproef is gepland op 06 september 2022.

Indien je slaagt voor deze proef dan hoef je niet deel te nemen aan deze module.

Slaag je niet dan moet je de module volgen die zal doorgaan in Roeselare:

 • Lesdata: 12 - 15 - 19 - 22 -26 -29 september 2022 examen op 03 oktober 2022.
 • Locatie: Campus Roeselare

 

Deze opleiding zelf wordt georganiseerd op verschillende campussen:

 • Campus Brugge:
  • Avondopleiding
 • les op ma - woe (18:30 tot 22:00) + aantal keer op zat VM (08:30 tot 12:00)

 

 • Campus Kortrijk:
  • Avondopleiding
   • Les op ma - woe + aantal keer op don AV
  • Dagopleiding:
   • Vrijdagvoormiddag van 08:30 tot 12:00 en vrijdagnamiddag van 13:00 tot 16:30

 

 • Campus Roeselare:
  • Avondopleiding
   • les op din- don(18:30 tot 22:00) + aantal keer op woe of ma

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ben je in staat om in een boekhoud-, accountants of fiscaal kantoor zelfstandig fiscale dossiers af te werken (zowel op vlak van BTW, als personen- en vennootschapsbelasting). Vele afgestudeerden hebben ook in het bedrijfsleven alle kansen om naast de boekhouding ook de fiscale dossiers te behartigen. Voor wie zelfstandig wenst te starten als accountant of belastingadviseur stelt het diploma je in staat om vrijstellingen aan te vragen voor onderdelen van het toelatingsexamen bij het ITAA.

Omschrijving

Vakkennis, menselijk contact en strategisch denken zijn de belangrijkste wapens van een professionele fiscalist. Je hebt contacten met de belastingdienst en doet aangifte van vennootschaps-, inkomsten- en allerlei andere belastingen. Daarnaast breng je advies uit en interpreteer je de wetgeving.

Fiscaliteit is een complexe materie die voortdurend in ontwikkeling is. Fiscale wetgeving, KB's, circulaires van bevoegde administraties, fiscale rechtsleer en rechtspraak volgen elkaar in snel tempo op. De internationalisering van het bedrijfsleven en de gevolgen daarvan op fiscaal vlak, maken alles er niet eenvoudiger op. Fiscaliteit is een materie voor specialisten geworden.

De cursus biedt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding omtrent de beroepskennis waarover je als boekhouder-fiscalist moet beschikken. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt in haar praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties.

Je verwerft kennis over personen- en vennootschapsbelasting, je leert fiscale aangiftes optimaal invullen en er advies over verstrekken. Via casestudy's wordt je redeneervaardigheid en zelfwerkzaamheid getraind.

Na deze cursus kun je, als zelfstandige of als medewerker in een boekhoudkantoor of bij de boekhoudafdeling van een firma, alle fiscale verplichtingen vervullen en zelfstandig fiscale dossiers (zowel op vlak van btw, personen- als vennootschapsbelasting) behartigen. Daarnaast kun je de opgedane kennis ook gebruiken in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen. Bekwame belastingadviseurs/fiscalisten zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

Heel wat modules van deze opleiding komen in aanmerking om vrijstelling te generen bij het ITAA voor het toegangsexamen.

Als gecertificeerd belastingadviseur is je opdracht om je bezig te houden als zelfstandige of voor rekening van derden met:

 • de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving op dat gebied
 • het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekening
 • het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
 • advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden
 • belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen
 • belastingplichtigen vertegenwoordigen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor personen die een job ambiëren in een boekhoudkantoor, in financiële diensten van een KMO of grote bedrijven, in overheidsdiensten of die zich wensen te vestigen als gecertificieerd accountant of belastingadviseur (na het doorlopen van een procedure via ITAA).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een diploma ondernemerschapstraject boekhouder
 • Een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting 'accountancy-fiscaliteit'
 • Een masterdiploma studiegebied rechten, specialisatie fiscaliteit
 • Een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (voormalige HBO5), studiegebied 'handelswetenschappen en bedrijfskunde', opleidingen 'boekhouden' of 'fiscale wetenschappen' of 'accounting administration'

Bijkomende info

Indien je voldoet aan onze toelatingsvoorwaarden dan kun je je ook aanmelding bij het ITAA om de procedure tot gecertificieerd accountant of belastingadviseur op te starten. Heel wat modules genereren vrijstelling bij het toelatingsexamen bij het ITAA.

De opleiding telt mee als permanente vorming ITAA.

traject-belastingadviseur-2-traject_2021-180.png

Programma

Deze modules zijn verplicht te volgen en moeten met succes afgelegd worden om tot het diploma belastingadviseur te komen.

Inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur

 • Vrijstelbaar via toelatingsproef
 • 28 uur in campus Roeselare
 • lesdata: 12-15-19-22-26-29 september 2022 examen op 03 oktober 2022
 • slaagpercentage 60%

 

Beroepskosten

 • 22 uur
 • combinatie klassikaal / online
 • met afstandsleren

 

Aangifte personenbelasting deel 1

 • 124 uur
 • combinatie klassikaal / online
 • met afstandsleren

 

Aangifte personenbelasting deel 2

 • 44 uur
 • combinatie klassikaal / online
 • met afstandsleren

 

Vennootschapsbelasting fiscaal resultaat

 • 60 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Vennootschaspbelasting aftrekposten en berekening

 • 64 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Fiscale procedure

 • 20 uur

Douane en accijnzen

 • 20 uur

 

Deontologie van het beroep

 • 8 uur

 

Basisbeginselen internationale fiscaliteit

 • 32 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Btw - belastingplichtige en belastbare handelingen

 • 40 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Btw- eigenlijke vrijstelling / maatstaf van heffeing / tarieven en maatregelen

 • 16 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Btw - intracommunautaire handelingen (goederen)

 • 28 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Btw - bijzondere regelingen

 • 20 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Btw - recht op aftrek / herzieningen / teruggaaf

 • 36 uur
 • combinatie klassikaal / online

 

Btw - onroerende goederen

 • 8 uur
 • online leermodule

 

Btw - invoer en uitvoer

 • 12 uur
 • combinatie klassikaal / online

Examencase BTW

 • 4 uur

 

Geïntegreerde case belastingadviseur

 • begeleiding
  • 4 uur
 • Verdediging
  • 30 min

Getuigschrift

Na het met succes beëindigen van de opleiding 'belastingadviseur' heb je recht op het ondernemersdiploma 'Belastingadviseur' afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en innoveren (VLAIO)

Prijsinfo

De module inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur is verplicht te volgen voor cursisten die er voor kiezen om niet deel te nemen aan de vrijstellingsproef of cursisten die niet slaagden voor de vrijstellingsproef.

Digitaal cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Handboeken kunnen apart aangekocht worden via de webshop van Standaard Boekhandel.

2021-180-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Janique Dubus

Jurgen Tanghe

2021-180-2-OmschrijvingDocent-3.jpg

Patrick Deleu

Maxim Cannaert

Docent aan het woord

Schets, ontwerp, schilderij, glasraam, glassculptuur of houtassemblage, ... de afwerking moet onberispelijk zijn.

Leo

See you on