Belastingadviseur (fiscalist)


Zet in op een berekende toekomst en word belastingadviseur!
#210180
#Opleiding #Fiscaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ben je in staat om in een boekhoud-, accountants of fiscaal kantoor zelfstandig fiscale dossiers af te werken (zowel op vlak van BTW, als personen- en vennootschapsbelasting). Vele afgestudeerden hebben ook in het bedrijfsleven alle kansen om naast de boekhouding ook de fiscale dossiers te behartigen. Voor wie zelfstandig wenst te starten als accountant of belastingadviseur stelt het diploma je in staat om vrijstellingen aan te vragen voor onderdelen van het toelatingsexamen bij het ITAA.

Introductie

In deze opleiding leiden we ondernemers en ondernemende medewerkers op die in staat zijn een fiscaal dossier pragmatisch te onderbouwen (een goede dossierbeheerder).

Een belastingadviseur geeft correct fiscaal advies en kan de fiscaliteit toekomstgericht optimaliseren.

Iedereen wordt standaard ingeschreven in de vrijstellingsproef voor de eerste module inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur die doorgaat op 08/09/2021. Na contact met de cursusbegeleider kan je zelf kiezen of je al dan niet wenst deel te nemen aan de proef of je toch liever de module inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur volgt.

Lesdata van de module inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur:

Volledig online te volgen: 13 - 16 -20 -23 -27 -30 september en op 04 oktober examen.

De volgende vrijstellingsproef wordt georganiseerd op 08/09/2021

Deze opleiding zal georganiseerd worden op verschillende campussen:

 • Campus Brugge

Avondopleiding

  • les op ma - woe (18:30 tot 22:00) + aantal keer op zat VM (08:30 tot 12:00)
  • een aantal lessen zullen online gedoceerd worden
 • Campus Kortrijk

Avondopleiding

  • Les op ma - woe + aantal keer op don AV
  • een aantal lessen zullen online gedoceerd worden

Namiddag / avondopleiding (online)

 • 80% Online les op vrijdagnamiddag van 13:00 tot 16:30 en van 17:00 tot 20:30
 • Een aantal klassikale sessies (terugkom momenten of examens) doorheen het cursusjaar op vrijdagvoormiddag of zaterdagvoormiddag 08:30 tot 12:00
 • Campus Roeselare

Avondopleiding

 • les op ma - woe (18:30 tot 22:00) + aantal keer op don
 • een aantal lessen zullen online gedoceerd worden

Omschrijving

Vakkennis, menselijk contact en strategisch denken zijn de belangrijkste wapens van een professionele fiscalist. Je hebt contacten met de belastingdienst en doet aangifte van vennootschaps-, inkomsten- en allerlei andere belastingen. Daarnaast breng je advies uit en interpreteer je de wetgeving.

Fiscaliteit is een complexe materie die voortdurend in ontwikkeling is. Fiscale wetgeving, KB's, circulaires van bevoegde administraties, fiscale rechtsleer en rechtspraak volgen elkaar in snel tempo op. De internationalisering van het bedrijfsleven en de gevolgen daarvan op fiscaal vlak, maken alles er niet eenvoudiger op. Fiscaliteit is een materie voor specialisten geworden.

De cursus biedt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding omtrent de beroepskennis waarover je als boekhouder-fiscalist moet beschikken. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt in haar praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties.

Je verwerft kennis over personen- en vennootschapsbelasting, je leert fiscale aangiftes optimaal invullen en er advies over verstrekken. Via casestudy's wordt je redeneervaardigheid en zelfwerkzaamheid getraind.

Na deze cursus kun je, als zelfstandige of als medewerker in een boekhoudkantoor of bij de boekhoudafdeling van een firma, alle fiscale verplichtingen vervullen en zelfstandig fiscale dossiers (zowel op vlak van btw, personen- als vennootschapsbelasting) behartigen. Daarnaast kun je de opgedane kennis ook gebruiken in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen. Bekwame belastingadviseurs/fiscalisten zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

Heel wat modules van deze opleiding komen in aanmerking om vrijstelling te generen bij het ITAA voor het toegangsexamen.

Als gecertificeerd belastingadviseur is je opdracht om je bezig te houden als zelfstandige of voor rekening van derden met:

 • de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving op dat gebied
 • het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekening
 • het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
 • advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden
 • belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen
 • belastingplichtigen vertegenwoordigen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor personen die een job ambiëren in een boekhoudkantoor, in financiële diensten van een KMO of grote bedrijven, in overheidsdiensten of die zich wensen te vestigen als gecertificieerd accountant of belastingadviseur (na het doorlopen van een procedure via ITAA).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een diploma ondernemerschapstraject boekhouder
 • Een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting 'accountancy-fiscaliteit'
 • Een masterdiploma studiegebied rechten, specialisatie fiscaliteit
 • Een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (voormalige HBO5), studiegebied 'handelswetenschappen en bedrijfskunde', opleidingen 'boekhouden' of 'fiscale wetenschappen' of 'accounting administration'

Bijkomende info

Indien je voldoet aan onze toelatingsvoorwaarden dan kun je je ook aanmelding bij het ITAA om de procedure tot gecertificieerd accountant of belastingadviseur op te starten. Heel wat modules genereren vrijstelling bij het toelatingsexamen bij het ITAA.

De opleiding telt mee als permanente vorming ITAA.

Methodologie

Deze opleiding gaat voornamelijk klassikaal door in de campus, een aantal sessies zullen online gedoceerd worden.

De module inzicht in het boekhouden is een volledig online te volgen module.

traject-belastingadviseur-1-traject_2021-180.png

Programma

Deze modules zijn verplicht te volgen en moeten met succes afgelegd worden om tot het diploma belastingadviseur te komen.

Inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur

 • Vrijstelbaar via toelatingsproef
 • 28 uur online
 • lesdata: 13-16-20-23-27 en 30 september 2021 examen op 04 oktober 2021
 • slaagpercentage 60%

Beroepskosten

 • 22 uur
 • combinatie klassikaal / online
 • met afstandsleren

Aangifte personenbelasting deel 1

 • 124 uur
 • combinatie klassikaal / online
 • met afstandsleren

Aangifte personenbelasting deel 2

 • 44 uur
 • combinatie klassikaal / online
 • met afstandsleren

Vennootschapsbelasting fiscaal resultaat

 • 60 uur
 • combinatie klassikaal / online

Vennootschaspbelasting aftrekposten en berekening

 • 64 uur
 • combinatie klassikaal / online

Fiscale procedure

 • 20 uur

Douane en accijnzen

 • 20 uur

Deontologie van het beroep

 • 8 uur

Basisbeginselen internationale fiscaliteit

 • 32 uur
 • combinatie klassikaal / online

Btw - belastingplichtige en belastbare handelingen

 • 40 uur
 • combinatie klassikaal / online

Btw- eigenlijke vrijstelling / maatstaf van heffeing / tarieven en maatregelen

 • 16 uur
 • combinatie klassikaal / online

Btw - intracommunautaire handelingen (goederen)

 • 28 uur
 • combinatie klassikaal / online

Btw - bijzondere regelingen

 • 20 uur
 • combinatie klassikaal / online

Btw - recht op aftrek / herzieningen / teruggaaf

 • 36 uur
 • combinatie klassikaal / online

Btw - onroerende goederen

 • 8 uur
 • online leermodule

Btw - invoer en uitvoer

 • 12 uur
 • combinatie klassikaal / online

Examencase BTW

 • 4 uur

Geïntegreerde case belastingadviseur

 • begeleiding
  • 4 uur
 • Verdediging
  • 30 min

Getuigschrift

Na het met succes beëindigen van de opleiding 'belastingadviseur' heb je recht op het ondernemersdiploma 'Belastingadviseur' afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en innoveren (VLAIO)

Prijsinfo

Bij inschrijving kom je standaard terecht in de vrijstellingsproef van de module inzicht in het boekhouden. Na contact met de cursusbegeleider kun je zelf kiezen of je al dan niet wenst deel te nemen aan de vrijstellingsproef of als je standaard zelf intekent op deze module.

De module inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur is enkel verplicht te volgen voor cursisten die er voor kiezen om niet deel te nemen aan de vrijstellingsproef of cursisten die niet slaagden voor de vrijstellingsproef.

Prijs voor deelname module inzicht in het boekhouden: 56 € + btw

De prijs de modules die het eerste jaar bevatten is 528 €

(Beroepskosten - aangifte PB1 - Vennb, Fiscaal resultaat, Btw - belastingplichtige, Btw - eigenlijke vrijstellingen, Btw - Intracommunautarie verwerving)

Digitaal cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Handboeken kunnen apart aangekocht worden.

2021-180-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Janique Dubus

Jurgen Tanghe

2021-180-1-OmschrijvingDocent-3.jpg

Patrick Deleu

Maxim Cannaert