Stoomcursus Fusies en Splitsingen


Splitsing, fusie, verkoop of overname van een bedrijf.
#130355
#Opleiding #Fiscaliteit

Introductie

De komende jaren zullen heel wat Vlaamse KMO's van zaakvoerder of eigenaar wisselen. Daarbij is niet alleen sprake van familiale overdrachten. Ook veel bedrijven zullen fuseren of verkocht worden aan derden.

Omschrijving

Deze praktijkgerichte opleiding zorgt voor een verbreding en verdieping van uw kennis en kan tevens dienen als voorbereiding op de examens van het BIBF of IAB.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

fusies-en-splitsingen-1-1_2013-355.jpg

Programma

 • Overnames:
  • Overname van activa (asset deal) en van aandelen (share deal)
  • Opstellen overnameovereenkomsten: algemeen
  • Minderwaarde van een aandeel als gevolg van occult passief ontdekt na verkoop
  • Meerwaarden op aandelen of delen n.a.v. belastingvrije fusie, splitsing
  • Financieringsproblematiek bij overname aandelen
  • Eigenlijke fusies, splitsingen en inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, belicht vanuit vennootschapsrechterlijk-, boekhoudkundig en fiscaalrechterlijk vlak waarbij het 'going concern' principe centraal staat
  • Rechtspraak van de rulingcommissie en de notie 'rechtmatige behoeften van economische en financiële aard'
  • Toepassing
 • Samenwerking - BTW-eenheid
 • Fiscale en juridische aspecten verbonden aan de omvorming van een eenmanszaak in een vennootschap
 • Soorten fusies
 • Juridisch - fiscaal - boekhoudkundig
 • Partieel-splitsingen
 • Waardering van aandelen
 • Ruling
 • Inbreng holdings
 • Patrimoniumvennootschap
 • Liquidatie

Christoph Rapoye - Senior tax manager M&A - PWC