Stoomcursus boekhouden voor de kleine onderneming


De vaktaal van de boekhouder beter begrijpen
#170529
#Opleiding #Fiscaliteit

Omschrijving

Wenst u als zaakvoerder, meewerkende echtgenote of hulpboekhouder van een KMO zelf in te staan voor de boekhouding, dan is deze praktijkgerichte opleiding geknipt voor u.

In 1 jaar tijd krijgt u deskundig inzicht in het voeren van een eigen dubbele boekhouding en leert u de vragen en vaktaal van de boekhouder beter te begrijpen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor al wie zelf stap voor stap grondig de boekhouding van een KMO wil leren voeren.

Voorkennis

De stoomcursus boekhouden voor de kleine onderneming start vanaf nul. Er is dan ook geen voorkennis vereist.

Methodologie

Hier wordt afgestapt van het klassieke traject met examens na elk vak, maar in de plaats wordt er extra ingezet op praktijkoefeningen, computerboekhouden en aandacht voor individuele vragen en knelpunten. Zo kunnen we de opleiding nog compacter en meer hands-on aanbieden. Na het succesvol afronden van de opleiding (tussentijdse evaluaties aan de hand van praktische oefeningen) krijgt men het certificaat "praktisch boekhouden voor de kleine onderneming".

Programma

Boekhouden en bedrijfsadministratie - 15 sessies

 • Aankoopverrichtingen
 • Verkoopverrichtingen
 • Aan- en verkoopjournaals
 • Financiële verrichtingen
 • Proef- en saldibalans
 • Opmaak van resultatenrekening
 • Specifieke technieken bedrijfsadministratie: loon- en weddenstaat, personeelsadministratie

Computerboekhouden - 2 sessies

BTW - 5 sessies

 • Basisbegrippen BTW - wetgeving
 • Werkingsmechanisme BTW
 • Inleidende begrippen rekening courant
 • Levering van goederen en diensten
 • Maatstaf van heffing voor handelingen in België
 • Basisbegrippen intracommunautaire handel
 • Basisbegrippen invoer/uitvoer
 • Tarieven
 • Aftrek van voorbelasting
 • Verplichtingen van de BTW - belastingplichtige
 • BTW - aangifte
 • BTW - listing

Sociale wetgeving van de zelfstandige - 3 sessies

 • Sociale documenten i.v.m.:
  • aanwerving van personeel
  • loonadministratie
  • RSZ -aangifte

TOTAAL: 25 sessies

Er wordt les gegeven door docenten met een ruime praktijkervaring, waardoor de opgedane vaardigheden en kennis direct toepasbaar zijn in je eigen zaak of job.