Special topics in de btw


Update omtrent praktische btw-problemen in de dagdageljkse praktijk
#200468
#Mixed Klassikaal #Fiscaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Als boekhouder en/of ondernemer weet u welke regels er van toepassing zijn voor een aantal onderwerpen waar in de praktijk discussie rond ontstaat. Tijdens de sessise is er voldoende tijd voor uw vragen en opmerkingen.

Introductie

BTW is geen evidente belasting. Het 'transactionele' en 'internationale' karakter ervan zorgt in de praktijk vaak voor problemen en onduidelijkheden.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een groot aantal formele elementen en voorwaarden voor de belastingplichtigen die tijdens een belastingcontrole zwaar worden beoordeeld.

Vandaar dat deze opleiding een perfecte aanvulling is op andere BTW-opleidingen waarbij op een praktische manier een variëteit aan onderwerpen wordt behandeld. We voorzien voldoende tijd voor uw vragen.

Omschrijving

U wordt in 3 sessies ondergedompeld in een aantal specifieke topics.

 1. In de eerste sessie komen een aantal internationale onderwerpen aan bod. Wanneer een onderneming goederen aankoopt en verkoopt zonder deze fysiek in het bezit te hebben gehad, moeten de BTW-regels nog steeds op een correcte manier worden gevolgd om buitenlandse BTW-registraties te vermijden. We zullen de varianten onder de loep nemen en bekijken wat de beste optie is. Daarnaast zal er ook een gelijkaardige oefening zijn voor het maakloonwerk om dit zonder al te veel praktische problemen te kunnen uitrollen.
 1. Tijdens de tweede sessie ligt de klemtoon op facturatie in de ruime zin van het woord. Wanneer moet er een factuur uitgereikt worden? Wat moet er op een factuur vermeld worden? Wat zijn de manieren om een factuur bij de klant te krijgen? Is er steeds BTW van toepassing? Deze en vele andere vragen zullen worden beantwoord en becommentarieerd.
 1. Tot slot staan er tijdens een derde sessie een aantal 'losse' topics of varia op het programma die in de praktijk voor de nodige kopzorgen kunnen zorgen. Doorfacturatie van kosten is bij veel ondernemingen een miskend probleem. Niemand ligt wakker van onttrekking of herziening wanneer al eens iets wordt weggeschonken of buiten gebruik wordt gesteld tot de belastingcontroleur ernaar vraagt. Zo zijn er nog wel een paar onderwerpen waartegen gezondigd wordt met financiële gevolgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders en financiële medewerkers van boekhoudkantoren en bedrijven, revisoren en financiële consultants.

Voorkennis

Basiskennis van de BTW-wetgeving is vereist.

Methodologie

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

btw-1-1_2020-468.jpg

Programma

Sessie 1: Internationale topics

 • Driehoeksverkeer binnen de EU
 • Driehoeksverkeer buiten de EU
 • Maakloonwerk

Sessie 2: Facturatie topics

 • Facturatieplicht
 • Factuurvermeldingen
 • Facturatiemethodes
 • Opeisbaarheid van btw
 • Vrijstellingsregels

Sessie 3: BTW-varia

 • Doorfacturatie van kosten
 • Onttrekking en herziening van btw
 • Verlegging van heffing
 • Gemengde belastingplicht

Peter Van den Heuvel, eigenaar AZ Projects & Consulting BV. Hij heeft een jarenlange ervaring als BTW-manager bij verschillende Europese ondernemingen.