Corona: de fiscale steunmaatregelen voor uw onderneming


De COVID-19 pandemie: Federale en Vlaamse steunmaatregelen uitgelegd
#200413
#Webinar #Fiscaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u op de hoogte van de recentste maatregelen en u kan deze toepassen in uw vennootschap of eenmanszaak.

Introductie

Om u als ondernemer tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven, hebben de Federale en Vlaamse regering diverse fiscale steunmaatregelen uitgewerkt. In dit seminarie krijgt u een overzicht van de genomen maatregelen ter ondersteuning van uw onderneming.

Omschrijving

Ondernemingen die getroffen zijn door COVID-19 kunnen beroep doen op diverse fiscale maatregelen.

 • Wie komt in aanmerking en welke voorwaarden zijn er gekoppeld aan deze steunmaatregelen?
 • Hoe en waar deze steunmaatregelen aanvragen?
 • Hoe groot is het financieel voordeel van deze maatregelen voor mijn onderneming of eenmanszaak?

Op al deze vragen geeft de docent een helder antwoord.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, medewerkers van boekhoudkantoren, zaakvoerders en financiële verantwoordelijken uit het bedrijfsleven en adviseurs.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Dit programma komt in aanmerking voor 1 uur permanente vorming ITAA.

Methodologie

Livestream webinar

corona-maatregelen-1-4_2020-413.jpg

Programma

Maatregelen van de Federale overheid:

 • vrijstelling vrijwillige overuren in kritische sectoren de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor vennootschappen die gebruik maken van tijdelijke werkloosheid
 • de consumptiecheque t.b.v. 300 EUR
 • de 100% aftrekbare receptiekosten
 • verhoging eenmalige investeringsaftrek
 • aanpassing aan de vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
 • belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk zien dalen
 • bepaling met betrekking tot de vrijstelling van het btw-voorschot in december 2020
 • giften in natura: onttrekkingen van computers met het oog op een levering om niet aan bepaalde instellingen en organisaties
 • corona risicokapitaal taks shelter
 • taks shelter film; versoepeling voorwaarden
 • vrijstelling van toekomstige beroepsverliezen, de carry back
 • de wederopbouwreserve
 • belastingvermindering voor uitgaven voor kinderopvang

Vlaamse steunmaatregelen:

De vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zoals de hinderpremie, compensatiepremie, ...

 • Versoepeling van de Win-Win lening
 • De vriendenlening of Win-Win kapitaal
 • De Corona-lening; een achtergestelde lening op drie jaar
 • Het welvaartsfonds
 • Corona premies VLAIO
 • Advies en opleidingssteun uitgebreid
 • Aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid
 • Uitstel onroerende voorheffing bedrijven
 • Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Donald Vandenberghe

Donald Vandenberghe begon zijn loopbaan bij de FOD Financiën, gedurende acht jaar was hij tewerkgesteld op diverse controles vennootschapsbelasting. Vervolgens ruilde hij de Administratie in voor de private sector waar hij elf jaar de functie van financieel directeur uitoefende in grote familiebedrijven. Hij is vertrouwd met de actuele uitdagingen van het financieel management en de bedrijfsstrategie in kleine en grote ondernemingen. Vanaf 2011 is hij partner bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Sinds 1998 doceert hij over directe belastingen en de interne procedures tot kwaliteitsbewaking.