BTW op onroerende verhuur


De nieuw regeling van toepassing sedert 1 oktober 2018
#180357
#Opleiding #Fiscaliteit

Introductie

De BTW-problematiek inzake verhuur van onroerende goederen of contracten van terbeschikkingstelling wordt vaak op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Gezien de wetgeving met betrekking tot deze problematiek zeer complex is, wordt deze regelgeving dikwijls verkeerd toegepast, zodat de belastingplichtige, bij controle, geconfronteerd wordt met zeer onaangename verrassingen.

Daarbij komt nog dat vanaf 1 oktober 2018 een nieuwe regeling van toepassing wordt, waarbij "onroerende verhuur", onder bepaalde voorwaarden onder het TW-stelsel vallen, met als belangrijk voordeel  een recht op aftrek voor de verhuurder.

Tijdens het seminarie op dinsdag 25 september wordt een volledig overzicht gegeven van alle vormen van onroerende verhuur en ter beschikkingstelling van een onroerend goed, en dit al of niet met toepassing van de BTW. De nieuw regeling van toepassing bij onroerende verhuur, met toepassing van de BTW, vanaf 1 oktober 2018, zal ook in détail besproken worden.

Een unieke kans om een duidelijk beeld te krijgen met betrekking tot deze zeer complexe materie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot financieel en fiscaal verantwoordelijken, alsook bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en fiscalisten.

Programma

Tijdens dit seminarie zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

 • Vrijgestelde onroerende verhuur
 • Arrest Temco Europe
 • Onroerende verhuur met bijkomende diensten
 • Verschaffen van gemeubeld logies
 • Verhuur van een vakantiehuis
 • Aparthotel
 • Logies - gastenkamer - landelijke "gites"
 • Hoevetoerisme
 • Uitbating van een feestzaal
 • Opleiding en seminaries
 • Organisatie van concerten
 • Stallen van paarden en andere dieren
 • Verhuur van een onroerend goed samen met roerende goederen
 • Verhuur van standplaatsen door een organisator
 • Bedrijven- en dienstencentra
 • Terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen
 • Terbeschikkingstelling van een ruimte voor opslaan van goederen
 • De onroerende leasing
 • Vestiging van een zakelijk recht
 • Onroerende verhuur van korte duur
 • Onroerende verhuur met BTW-optie - Nieuw sedert 1 oktober 2018

Eddy Soenen:

 • Ere e.a. Inspecteur diensthoofd bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
 • Ere adviseur bij het Ministerie van Financiën
 • Docent
 • Voordrachtgever
 • Lid Stagecommissie BIBF
 • Auteur
 • Consulent BTW