BTW en werken in onroerende staat


BTW en werken in onroerende staat: hoe correct behandelen en beoordelen
#190492
#Opleiding #Fiscaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Een grondige analyse inzake BTW voor werken in onroerende staat en een grondige analyse inzake inkomstenbelastingen.

Introductie

Dit seminarie gaat over de btw-aspecten van het verrichten van 'werken in onroerende staat'. Wanneer is er sprake van een verbouwing en wanneer spreekt men van nieuwbouw? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om de verlaagde btw-tarieven toe te passen? Wat als de belastingplichtige zelf het werk in onroerende staat verricht ? Dit en nog meer vragen worden verduidelijkt met praktijkvoorbeelden.

Je krijgt een overzicht van alle mogelijke situaties inzake werk in onroerende staan en de verwerking ervan in de btw-aangifte.

Omschrijving

In deze cursus leert u over de btw-aspecten van het verrichten van 'werk in onroerende staat'. Het belang van een correcte facturering van het werk in onroerende staat zodat u het recht op aftrek op een wettelijke manier kan toepassen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhoudkantoren en financiële profielen van bouwbedrijven

Voorkennis

Kennis van de BTW-wetgeving is wenselijk.

Bijkomende info

Dit programma komt in aanmerking voor 3 uur permanente vorming ITAA

Methodologie

theoretische kennisoverdracht aan de hand van het boek

Programma

Hierin behandelen we de volgende onderwerpen:

Sessie 1:

 • Het begrip werk in onroerende staat
 • Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat
 • Levering met installatie of montage versus werk in onroerende staat
 • Het zelf verrichten van werk in onroerende staat
 • Het belastbaar feit en de opeisbaarheid bij werk in onroerende staat
 • Grensoverschrijdend werk in onroerende staat: plaats en schuldenaar van de btw
 • Art. 20 van KB nr. 1 en art. 51, §2, 5° W.BTW
 • Het verlaagd btw-tarief voor bouwen en verbouwen

Sessie 2:

 • Verbouwde oude gebouwen
 • De verwerking van werk in onroerende staat in de btw-aangifte
 • Nieuwe regels inzake herzieningen van onroerende goederen en andere bedrijfsmiddelen
 • Doorfacturering van werk in onroerende staat
 • Werken aan een gehuurd gebouw : btw-gevolgen
 • Werken door de verhuurder : btw-gevolgen
 • Capita selecta

Stefan Ruysschaert

 • Adviseur bij FOD financiën
 • Docent BTW en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken
 • Professor aan faculteit Economie en bedrijfskunde aan de UGent