#060354
#Opleiding #Financieel Beleid

Waardebepaling van ondernemingen


Welke elementen bepalen de waarde van een onderneming?

Introductie

Alle aandachtspunten op een rij!

Omschrijving

Deze opleiding maakt u praktijkgericht wegwijs in de uiteenlopende elementen die de waarde van een onderneming bepalen.Hierbij wordt ingegaan op de verschillende benaderingen in waardebepaling (substantiële waarde, rendementswaarde, marktgerichte benadering, ...) en de weging die aan de verschillende benaderingen kan worden gegeven. Bovendien wordt ook het bredere kader belicht van waardebepalende elementen die u mee in rekening moet nemen om tot een adequate waardering te komen. Er wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de onderneming, sector, de fiscale consequenties, ... De zeer praktische benadering met bevattelijke cases, stappenplannen en checklists biedt een degelijke houvast voor het zelfstandig uitvoeren van een waardebepaling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • financieel verantwoordelijken van bedrijven en hun medewerkers die met financiële rapportering geconfronteerd worden
 • financieel adviseurs van ondernemingen
 • accountants en boekhouders
 • bedrijfsrevisoren
 • kredietbeoordelaars
 • ondernemingsverantwoordelijken in financiële instellingen

Voorkennis

Voorkennis van balans, resultatenrekening en de essentiële financiële parameters is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Methodologie

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases.

Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende  ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden is het aantal deelnemers beperkt. Een goed gestructureerde syllabus is voorzien.

waardebepaling-van-onderneming-1-1_2006-354.jpg

Programma

 • Ondernemingswaarde, principes van waardering, drijvers van waardecreatie
 • Bedrijfsdiagnose met het oog op waardebepaling (algemeen, juridisch, financieel, risico-analyse)
 • Vermogensgerichte benadering: substantiële waarde
  • Bepaling gecorrigeerd netto vermogen
 • Inkomensgerichte benadering: rendementswaarde
  • (Vrije) cash flow, tijdswaarde van het geld, discounted cash flow, Gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC), ...
 • Marktgerichte benadering : empirische waarde/benchmarking
 • Asset deal versus Share deal
 • Fiscale aandachtspunten verbonden aan waardebepaling en overdracht
 • Waarde in relatie tot het aandelenpakket (discounts, premies)
 • Van letter of Intent over due diligence naar overeenkomst
 • ...

Thierry Durieux heeft als consultant (Retail Management Solutions) meer dan 20 jaar ervaring in financiële begeleiding van ondernemingen en als docent bij SBM en Syntra West en diverse andere organisaties. Zijn combinatie van financiële en (fiscaal-) juridische vorming en ervaring staan borg voor een multidisciplinaire en praktijkgerichte benadering van het thema waardebepaling.

Thierry Durieux is Master in de Rechten - UGent, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen - Fiscale Hogeschool, Master in Financieel Management van Ondernemingen - VLEKHO en doorliep het Middle Management Programma van de VLERICK Management School.