#160330
#Opleiding #Financieel Beleid

Optimaal Balansmanagement


Een permanente evenwichtsoefening tussen liquiditeit,rentabiliteit en solvabiliteit

Introductie

De jaarrekening van ondernemingen wordt nauwlettend in het oog gehouden door tal van belanghebbenden. Leveranciers, bankiers, kredietverzekeraars, de fiscus, ... volgen de (evoluties) van uw balansstructuur en dus de financiële gezondheid van de onderneming of organisatie op.

Een optimale balansstructuur vergt bijgevolg een permanente evenwichtsoefening tussen liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit.

Omschrijving

Deze opleiding leert u hoe de balans beheerd wordt in het kader van optimale financiële ratio's die de bancaire "rating" van de onderneming bepalen. Zo verhoogt u meteen de slaagkansen van financieringen.

De docent behandelt een aantal financiële en boekhoudkundige technieken met het oog op een gezond evenwicht tussen zowel de financiële als de fiscale aspecten van de bedrijfsvoering.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Financiële medewerkers van bedrijven
 • accountants en boekhouders
 • Bedrijfsrevisoren
 • Kredietbeoordelaars
 • Financieel adviseurs van ondernemingen
 • Ondernemingsverantwoordelijken in financiële instellingen

Voorkennis

Voorkennis van de jaarrekening en de essentiële financiële parameters van een onderneming is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij ITAA.

Programma

Tijdens deze opleiding wordt  aandacht besteed aan diverse topics inzake balansmanagement met hun respectievelijke invloed op de diverse financiële ratio's. De besproken acties hebben een effect hebben op de rentabiliteit, liquiditeit of solvabiliteit van de onderneming en aldus in de cijfermatige beoordeling door onder meer de financiers.

De acties hebben betrekking op zowel boekhoudkundig, financieel als bancair balansmanagement:

 • Boekhoudkundig balansmanagement
  • Boekwaarde vs werkelijke waarde, effect afsluitdatum (cfr. seizoenseffecten), looptijd kredieten, ...
 • Financieel balansmanagement
  • Afbouw straight loans met liquiditeiten, omzetting R/C-schuld aan bestuurders, ...
 • Financierings- (bancair) balansmanagement
  • Leasing vs renting, factoring, ...

Bruno Degrande is Associate, M&A & Finance bij Deloitte Fiduciaire, gespecialiseerd in bedrijfsfinanciering, kapitaalrondes en bancaire besprekingen. Hij is IAB-accountant en genoot opleidingen als Handelsingenieur, optie accountancy- fiscaliteit (KUL), Strategie (Universiteit Maastricht Business School en de Vlerick Gent Management School).