Kredietadviseur


Word financieel expert
#040812
#Opleiding #Financieel Beleid

Introductie

Campus Kortrijk: les op donderdagavond van 18u30 tot 22u00

Omschrijving

Als kredietadviseur is het jouw verantwoordelijkheid lening- en hypotheekaanvragen te beoordelen. Kredietadviseurs werken vooral voor kredietverstrekkers zoals banken en hypotheekkantoren.Uiteraard is een gedegen kennis en visie hier een grote vereiste.

Zowel een beleggingsadviseur, die werkt met geld dat klanten willen besteden, als een kredietadviseur die werkt met geld dat klanten - vooral bedrijven - willen lenen, moeten de risico's die hun klanten lopen, kunnen beoordelen.

Je kan opteren voor de volledige opleiding 'Beleggings- en kredietadviseur' of voor één van beide modules.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verzekeringsmakelaars of medewerkers uit de verzekeringskantoren
 • Medewerkers uit het bankwezen en zelfstandige tussenpersonen
 • Personen met een sterke interesse voor kredieten en/of met een economische vooropleiding

Voorkennis

zie toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar
 • Minimum HSO diploma

Bijkomende info

Dit getuigschrift volstaat niet om een inschrijving als kredietmakelaar aan te vragen bij FSMA.

Programma

Financiële analyse 16u

 • Analyse van de jaarrekening
 • Financieel evenwicht van een onderneming
 • Bedrijfskapitaal
 • Liquiditeit, Solvabiliteit en Rentabiliteit
 • Cash-flow
 • Toegevoegde waarde
 • Tabel van herkomst en besteding van middelen
 • Horizontale en verticale analyse
 • KWV versus KCF
 • Overzicht kengetallen

Consumentenkredieten 12u

 • Leningen op afbetaling
 • Schuldenglobalisatie
 • Kredieten verbonden aan kredietopeningen (o.a. kredietkaarten)

Woonkredieten 36u

 • Hypotheek en hypothecaire inschrijving
 • Woonkredieten
 • Chronologisch verloop van een hypotheekdossier
 • Kosten bij het verlijden van de akte
 • Specifieke clausules, technieken en problemen
 • Opvolging en einde van het hypotheekdossier
 • Tussenkomst in de aflossingslast van het hypothecaire woonkrediet
 • Fiscaliteit en registratie van hypothecaire kredieten
 • Kredietanalyse en kredietgesprek
 • Praktische oefeningen en cases

Bedrijfskredieten 56u

 • Kredietvormen
 • Indekkingstechnieken
 • Financieringstechnieken internationale handel
 • Handelsdocumenten, betalingstechnieken
 • Commerciële negotiatie
 • Betalingstechnieken internationale handel
 • Steunmaatregelen, waarborgen
 • Fiscaliteit en fiscale impact van bedrijfskredieten
 • Kredietanalyse en kredietgesprek
 • Praktische oefeningen en cases

EINDPROEF