Kostprijsanalist


Maak de juiste calculatie en analyse!
#090234
#Opleiding #Financieel Beleid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je hebt  inzicht in de theoretische principes van kostprijsberekening en kostencontrole in ondernemingen.
 • Je gebruikt kosteninformatie ter ondersteuning en voorbereiding van beleidsbeslissingen.
 • Je analyseert de bedrijfseconomische impact van beslissingen en gebeurtenissen.
 • Je berekent alles volgens verschillende technieken en vormen van kostprijs.
 • Je hebt inzicht in strategisch cost management.

Omschrijving

De term 'kostprijsanalyse' wordt heel snel uitgesproken. Zeker in financieel onzekere tijden is het van nog groter belang om een juiste calculatie en analyse te maken. Dat geldt voor de productiekost, maar ook voor de personeelskost i.f.v. de output enz.

Maar, hoe werkt dat nu? Welke elementen zijn bepalend voor een correcte analyse? Welke soorten kostprijsanalyse bestaan er? En wat is de beste vorm om je bedrijf of job te analyseren?

Je mag een antwoord op al deze vragen verwachten in deze opleiding kostprijsanalist, waar gespecialiseerde docenten je de materie op een praktische manier zullen aanleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen met een boekhoudkundige vooropleiding die zich in hun professionele carrière willen toespitsen op en specialiseren in kostprijsanalyse.

Voorkennis

Een boekhoudkundige voorlopleiding is vereist.

Programma

Basisconcepten van de kostprijscalculatie (8 uur)

 • situering van het budget binnen de algemene bedrijfsvoering
 • costmanagement vs. costaccounting
 • budget op basis van actieplan en analyse van het verleden
 • balanced scorecard: een visie
 • kostenclassificatie: situering van het budget i.f.v. personeel, productstrategie, enz.

Cost Accounting (44 uur)

 • Integrale kostprijscalculatie (full costing) vs. variabele (direct) costing
 • Kostprijsadministratie en techniek - methodes kostprijscalculatie
  • bij productie op order (job order costing)
  • bij massaproductie (process costing)
 • STD-costing en Variantie-analyse
 • Verdeling van indirecte kosten
 • Activity based costing
  • principe ABC + beheersing van de kosten en process value-analyse
  • techniek vertrekkend van verkoop - cijfers en JAP
  • wat is markt bereid te betalen? - waardetoekenning product en consument
  • ABC resulteert in activity based management
  • doelgerichte kostenbepaling
  • activity based budgetteren
 • praktijkvoorbeelden en toepassingen

Management Accounting (28 uur)

 • Korte termijn beslissingen
  • break-even analyse
  • verkoopprijsbepaling
 • Investeringsanalyse - lange termijn beslissingen
 • breakevenanalsye
 • Strategisch cost management

Oefeningen en begeleiding case-studie (20 uur)