Installateur van elektrische laadpalen zonder voorkennis elektriciteit


De verschillende types laadpalen en laadinfrastructuur
#220161
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Introductie

Naast publieke laadpalen is er binnenkort een enorme behoefte aan thuislaadpunten. Als je van de installatie van laadinfrastructuur jouw specialiteit wil maken, ben je met deze opleiding aan het goede adres. Je leert er laadinfrastructuur installeren, aansluiten en herstellen. Daarnaast ben je na de opleiding in staat om een gefundeerde keuze te maken uit alle laadsystemen en bijhorende producenten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze niet-merkgebonden opleiding ben je in staat om:

 • Een gefundeerde keuze te kunnen maken uitde verschillende laadsystemen en producenten waarmee je in de toekomst mee wil aan de slag gaan als installateur
 • Gefundeerde technische informatie te kunnen verschaffen aan de klant in functie van het elektrisch voertuig dat moet opgeladen worden
 • Elektrische laadinfrastructuur te kunnen installeren, aansluiten en herstellen
 • Een prijsofferte en werkplanning te kunnen opstellen en deze toe te lichten aan de klant

Omschrijving

De automobielsector zet meer en meer in op elektrische wagens. Deze zijn milieuvriendelijk en dragen bij tot een duurzaam milieu. Deze wagens moeten uiteraard ook geladen worden. Door de verschillende variaties aan laadpalen, laadmogelijkheden, wagens, beschikbare vermogens is het een hele klus om alles op elkaar af te stemmen zoals de regels van de kunst. Leer daarom in dit ondernemerschapstraject hoe je elke laadpaal moet installeren en waarmee je rekening moet houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

personen zonder voorkennis elektriciteit die van de installatie van laadpalen hun specialiteit willen maken.

laadpaallaadpalen-1-1_2022-161.jpg

Programma

Elektrotechnisch monteur

 • Basis elektriciteit
 • Basis schakelingen
 • Montage activiteiten
 • Werken op hoogte

Technologie en reglementering

 • Voorschriften inplanting installatie
 • Eigenschappen, types en toepassingen laadinfrastructuur van de voornaamste producenten
 • Laadmodi, laadvermogen, laadtijd, laadproces
 • Stekker- en kabelsystemen
 • EU-protocollen
 • Communicatieprotocol mode 3
 • Veiligheid
 • Standaardisatie laadsystemen
 • Markering en signalisatie openbare laadpunten
 • Normering
 • Code publiek toegankelijk laden

Scenario's bij de klant

 • Valkuilen en aandachtspunten bij de installatie
 • simulatieoefeningen en maatoplossingen voor de klant
 • praktijklessen installeren en aansluiten

Toegepaste bedrijfsvoering

 • Positionering en kostprijsberekening
 • Verkoopsargumenten
 • Eindwerkbegeleiding
 • Subsidies
 • Levensduur laadsystemen
 • Tariefformules
 • Slimme energiesystemen

Examen

 • Uitwerking van een plan van aanpak bij de installatie van laadpaalinfrastructuur (keuze uit thuisoplaadpunt, bedrijfsoplaadpunt of oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte).
 • Voorstelling en verdediging van een schriftelijke werkopdracht voor de jury.

Cursusmateriaal

Voor de praktijklessen is het aangewezen dat iedere cursist een eigen basisset aan materiaal bezit: kniptang, platte tang, nijptang, schroevendraaierset en een degelijke multimeter.

Grondstoffen

Het gebruik van grondstoffen zit in het cursusgeld vervat.

Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on