Installateur industriële automatisering - voltijdse dagopleiding


Een sector waar technologie voortdurend evolueert
#200044
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je start met de essentiële basisbegrippen en -wetten van elektriciteit. Je bent op de hoogte van elementaire veiligheidsregels en beschermingsmiddelen en je kunt serie- en parallelschakelingen uitvoeren. Vervolgens kun je schakelingen en weerstanden meten, montagewerken uitvoeren volgens een installatieschema. Je maakt kennis met het plaatsen van een aardingssysteem en verdeelborden.

Hierna ga je preventief het onderhoud voorbereiden en uitvoeren van motoren en sensoren, rekening houdend met situationele elementen of de onderhoudshistoriek. Je kunt de werking van het materiaal en de instrumentengegevens controleren en elektronische componenten & onderdelen vervangen en afstellen.

Vervolgens maak je kennis met de basisconcepten van PLC-programmatie. Je kunt een elektrisch PLC-project hardwarematig ontwerpen en uitvoeren, zodat je een kleine installatie kunt opstarten, testen en toepassen. De software wordt elementair aangepakt en aan de hand van diverse praktische oefeningen op een didactische modelopstelling, wordt er naar de praktijk verwezen. Nadien ga je zelf gestructureerde programma's maken met parametreerbare FB's, FC's, DB's, OB's en SFC's. Je kunt eveneens fouten opsporen, interpreteren en oplossen. Tot slot ken je de complexe functies en specifieke adresseringsmethodes en kun je een communicatie tussen PLC's opzetten en gegevens uitwisselen.

Na het volgen van deze voltijdse dagopleiding kun je de laatste module 'Industriële automatisatie' enkel en alleen volgen in avondonderwijs (1 avond/week).

Je kent de werking en toepassing van sensoren, regeltechnieken, aandrijftechnieken, procescontrole en synoptiek. De praktische toepassing van de CE-normering kent voor jou geen geheimen meer. Last but not least kun je een volledig industrieel automatiseringsproject ontwikkelen en uitvoeren.

Omschrijving

Ben je leergierig? Geboeid door technologie en ontwikkel je graag automatiseringsprocessen? Dan sluit deze praktijkgerichte opleiding goed aan bij je interesses.

Wist je ook dat de beroepen 'Technicus industriële automatisering' en 'Technicus ontwerper industriële automatisering' knelpuntberoepen zijn, zowel op vlak van kwantiteit als van kwaliteit? De nood aan geschoolde techniekers is hoog!

Tijdens een stage krijg je bovendien zelf de kans om aan de slag te gaan in het beroep waarvoor je kiest.

Naast praktijkkennis willen we ook je ondernemingszin aanscherpen. Werkgevers zijn immers op zoek naar ondernemende medewerkers. Initiatief, durf, creativiteit en zelfsturing zijn hierbij cruciaal! Een ondernemende medewerker heeft ook het doorzettingsvermogen en de verantwoordelijkheidszin om ideeën in daden om te zetten. Deze ondernemingszin helpt je om als medewerker een reële bijdrage te leveren bij je toekomstige werkgever en om de kansen te grijpen die zich aanbieden.

En als je toch zelfstandig wilt starten? Dan is de stap van ondernemingszin naar ondernemerschap bij Syntra West ook zo gezet.

Je hebt dus alles in de hand voor een vliegende start op de arbeidsmarkt!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van technicus industriële automatisering willen uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 in het het jaar dat de cursus van start gaat.

Bijkomende info

Behoud van het groeipakket

Jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De dagopleidingen van Syntra West voldoen aan de voorwaarden voor het behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag). Informeer naar de voorwaarden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende kledij.

Competentiegericht opleiden

Word straks een krak in je vak met de juiste attitude! Wij helpen je in het bijspijkeren van je vakkennis en je ondernemerschapszin. Samen maken we van jou een succesvolle ondernemer of de gedroomde medewerker.

HOE?

Zowel jij zelf als je docent en je stagementor maken doorheen het jaar een online inschatting over jouw bruikbare vakkennis en gedrag. Hoe goed scoor jij als toekomstig ondernemer/medewerker? Met onze ondersteuning stel jij een echt competentiedossier op, met aandacht voor jouw talenten en werkpunten.

WAAROM?

Op die manier krijg jij een beter beeld over jezelf. Wij op onze beurt kunnen beter inspelen op jouw noden en je ontwikkeling beter ondersteunen. Daarnaast heb je, dankzij deze aanpak, meteen een profiel op zak dat je misschien wel kunt gebruiken tijdens je eerste sollicitatiegesprek.

Stage

Gedurende het cursusjaar loop je stage bij een stagebedrijf. De stage is verplicht, onbezoldigd en maakt deel uit van de opleiding. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats.

Examens

De examens spreiden zich over het volledige cursusjaar.

Na het volgen van de module 'Industriële automatisering' plannen we een groot praktisch eindexamen (= eindproef) waarin je al de aangeleerde beroepsvaardigheden en ondernemersskills zal moeten etaleren. Dit eindexamen wordt geëvalueerd door een docent en een extern jurylid.

Programma

Basis elektriciteit

 • Schakelingen - kabels
 • Verlichtingsinstallaties
 • Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning
 • Aarding - verdeelborden

Basis motoren en sensoren

 • Motoren
  • Preventieve onderhoudsactiviteiten
  • Montage-activiteiten
  • Opvolgdocumenten invullen
 • Sensoren
  • Preventieve onderhoudsactiviteiten
  • Montage-activiteiten - opvolgdocumenten

PLC elementaire hard- en software

 • Opbouw van een PLC
 • Overzicht PLC’s Siemens
 • PLC-programmatie met softwarepakket
 • Kennismaking touchpanels/HMI
 • Overzicht HMI’s Siemens
 • HMI-programmatie met softwarepakket
 • Diagnose / foutzoeken
 • Oefeningen op didactisch transportmodel

PLC gevorderde programmatie en foutenanalyse

 • Gebruik lokale data (TEMP)
 • Geavanceerde datatypes: REAL, DATE, TIME_OF_DAY, ...
 • Complexe datatypes: ARRAY, STRUCT en UDT
 • Parametreerbare functies (FC's)
 • Parametreerbare functiebouwstenen (FB's) met het instantie- en multi-instantiemodel
 • Overzicht organisatie bouwstenen (OB's)
 • Woorden en woordconstructies, veel gebruikte speciale instructies, schuifregisters, ringtellers, ...
 • Rekenkundige bewerkingen
 • Analoge signaalverwerking + scalering
 • HMI/touchpanels
 • Oefeningen op verschillende configuraties

PLC industriële netwerken

 • Complexe functies van een PLC
 • De verschillende snelle teller kaarten
 • PID kaarten en functies
 • De Franse en Duitse (DIN) Grafset programmatie
 • Flow-chart programmatie
 • Instructiesets van een moderne PLC
 • Fuzzy technologie en zijn toepassingen
 • Labeling fuzzy instructieset
 • Gesofisticeerde functies van een PLC
 • Fouten interpreteren en analyseren in een automatiseringsproces
 • Fouten analyseren van de PLC

Ondernemen

Scherp je ondernemerskills aan. We dompelen je onder in enkele aspecten van het ondernemen.

! Optioneel !

Onderstaande module is enkel en alleen in avondopleiding te volgen en sluit aan na de modules in dagopleiding.

Industriële automatisering

 • Sensoren
 • Industrieel netwerk
 • Geavanceerde motorcontrole
 • Elektrisch ontwerp
 • Pneumatica/hydraulica
 • SCADA/HMI
 • Regeltechniek
 • Veiligheid
 • Projectmanagement
 • Integratie van systemen

Doelstelling:

 • Voor een automatiseringstoepassing de juiste hardware kunnen definiëren:
  • Sensoren
  • PLC met IO kaarten
  • Frequentie omvormers
  • Aandrijving motor/pneumatisch
  • Industrieel netwerk
  • Veiligheids-inrichting
 • Een elektrisch schema:
  • Schetsen zodat iemand anders dit kan aansluiten
  • Controleren op fouten
  • Controleren op volledigheid en goeie werking
 • Rekening houden met veiligheidsaspecten zoals:
  • Risico analyse en daaruitvolgende performance level van veiligheidskring
  • Volledigheid technisch constructie dossier volgens machinerichtlijn
  • Integreren van een veilige sturing
  • Programmatie van veiligheidslogica

EINDPROEF

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een eindwerk dat toegelicht wordt voor een externe jury.

Getuigschrift

Wie deze voltijdse dagopleiding met succes beëindigt ontvangt voor de gevolgde onderdelen 'deelcertificaten' erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Indien je bijkomend de module 'Industriële automatisering' en de eindproef met succes beëindigd hebt in avondonderwijs, ontvang je het getuigschrift 'Installateur industriële automatisatie', erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Cursusmateriaal

Handboeken, syllabi en kopies zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Bijkomend materiaal - zoals persoonlijk gereedschap - is niet inbegrepenin het inschrijvingsgeld. Op de eerste lesdag krijg je een gedetailleerde lijst van de materialen die je kan aanschaffen bij de groothandel.

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de knepen van het vak mee.