Verkorte opleiding ventilatieverslaggever voor installateurs

Voorbereiding verplicht examen ventilatieverslaggeving
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

In 2024 moet een erkende EPB-verslaggever 3 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen: deze opleiding komt in aanmerking voor 4uren permanente vorming.


Om deel te nemen aan de praktische certificering (meten mechanische ventilatie,pulsie met eigen meettoestel) is men VERPLICHT de webinar verkorte opleiding ventilatieverslaggever voor installateurs te volgen!

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 zijn er voor nieuwe bouwaanvragen in het Vlaams Gewest kwaliteitsgekoppelde eisen m.b.t. residentiële ventilatie installaties. Gezien er nog geen eisen gepland zijn in de andere gewesten, is de informatie op deze website MOMENTEEL toegespitst op de Vlaamse context.

In de EPB regelgeving worden een aantal eisen in verband met ventilatie-installaties vastgelegd. Er was echter noodzaak aan een omvattend document dat alle prestatiecriteria voor een goede residentiële ventilatie-installatie vastlegt.


U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via het AICB-OACG en het BCCA.


AICB-OACG heeft enige tijd nodig gehad om een kwaliteitskader uit te werken voor de ventilatieverslaggevers. Zij bieden vanaf nu een handige software aan waarbij u zeer snel het ventilatieverslag kan uploaden. De conformiteiten die worden afgeleverd vanaf 1 mei 2018 zullen onder het kwaliteitskader van SKH vallen. Het examen ventilatieverslaggever kan worden afgelegd via SBM. Zie hieronder de betreffende data. Registeren? Contacteer Bart.Hungenaert@sbm.be


Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om u te laten certificeren via het ander kwaliteitslabel BCCA. BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties. Voor deze erkenning dient u rechtstreeks contact op te nemen met het BCCA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Installateurs
 • Ventilatietechnicus
 • Sleutel op de deur
 • Bouwbedrijven
 • Elektriciens

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

SBM voorziet, in samenwerking met Rexel een korte, krachtige opleiding van 4 uur voor kandidaat ventilatieverslaggevers. Op die manier bent u optimaal voorbereid voor het verplichte examen. Dit examen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Theoretisch examen ventilatie verslaggever (online examentool)
 • Praktisch examen meten mechanische debieten en elektrisch vermogen

"Hoe ziet de opleiding er uit?"

2 uur theorie:

 • STS- ventilatie
 • voorontwerp ventilatie

2 uur praktijk:

 • praktisch meten mechanische debieten en elektrisch vermogen

Wil je meer weten?

FotoBart Hungenaert
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Opleidingscoördinator

Bart Hungenaert

Stel je vraag