Dronepiloot Expert: opmaak van het vlieghandboek voor UAS exploitanten en dronepiloten

Begeleiding bij het opmaken van het vlieghandboek
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

In de categorie SPECIFIC zijn UAS-vluchtuitvoeringen toegestaan op basis van een verklaring, een exploitatievergunning of een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC)

UAS-vluchtuitvoeringen op basis van een verklaring moeten voldoen aan een standaardscenario, dat wil zeggen een type UAS-vluchtuitvoering waarvoor een precieze lijst van risicobeperkende maatregelen is vastgelegd waarvoor exploitanten verklaren dat zij deze risicobeperkende maatregelen strikt zullen toepassen wanneer zij vluchtuitvoeringen verrichten.

Verordening (EU) 2019/947 legt twee Europese standaardscenario’s vast:

STS-01 — VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving;

STS-02 — BVLOS met luchtruimwaarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving.

Deze Europese standaardscenario’s zullen pas vanaf 2 december 2021 van toepassing zijn. Vóór die datum kunnen UAS-vluchtuitvoeringen worden verricht op basis van een verklaring die voldoet aan het Belgische standaardscenario. Deze verklaringen mogen enkel in het Belgische luchtruim worden gebruikt.

Op 29/12/2020 werd het Belgische standaardscenario STS-01 gepubliceerd.

Naast de algemene verplichtingen van een UAS-exploitant die vluchtuitvoeringen in de categorie SPECIFIC verricht moet u, voordat u met uw vluchtuitvoeringen begint:

 • een vluchthandboek opstellen dat voldoet aan de eisen van het Belgische standaardscenario;
 • uw vluchtuitvoeringen bij het DGLV aangeven via het Drone Portaal;
 • in het bezit zijn van een bevestiging van ontvangst en volledigheid (ontvangstbewijs) die door het DGLV elektronisch wordt verzonden nadat u uw verklaring hebt ingediend.

Deze opleiding spitst zich toe op de opmaak van dit vluchthandboek.

Omschrijving

U krijgt alle tools en informatie mee om zelf aan de slag te gaan en uw vluchthandboek op te stellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

UAS exploitanten die hun oud bewijs van bevoegdheid klasse 1 hebben omgezet naar de EU reglementering en die zich willen voorbereiden op vluchten conform het Belgisch standaardscenario STS-01.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist maar hou er rekening mee dat u dient te voldoen aan bepaalde eisen om UAS-vluchtuitvoeringen volgens het Belgische Standaardscenario te mogen uitvoeren.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 1. EU-regulations
 2. Standaardscenario BE-STS01: UAS-vluchtuirvoeringen binnen zicht (VLOS) boven een gecontrolleerde grondoppervlakte.
 3. Opmaak van het vlieghandboek.

Wil je meer weten?

FotoRenaat Picqueur
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Renaat Picqueur

Stel je vraag