#140036
#Opleiding #Digitaal technisch tekenen

Vectorworks - gevorderd


Het opmaken van een object-georiënteerde tekening

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze cursus leert men hoe een nieuw document aan te maken en dit document inrichten voor het tekenen van een project. Hierbij leren lesdeelnemers werken met layer- en classestructuren en  de hiërarchie van getekende objecten gebruiken door middel van symbolen en groepen (object-gericht werken) en View-Ports.

Introductie

Deze opleiding werd ontwikkeld voor professionals die al ervaring hebben met Vectorworks en die naast de basis ook de meer geavanceerde mogelijkheden wil leren kennen. Denk hierbij aan het gestructureerd werken aan grote projecten en de interactie met DXF-bestanden. In deze cursus leert men hoe een nieuw document aan te maken en dit document inrichten voor het tekenen van een project. Doordat men bij het tekenen al rekening houdt met een object-georiënteerde structuur, krijgt men meer mogelijkheden voor het afleiden van extra informatie, zowel in de ontwerp- als bestekfase. Men zal bovendien ontdekken dat een object-georiënteerde tekening beter overdraagbaar is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Studiebureau's en technisch tekenaars

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is een basiskennis Vectorworks vereist.

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blijft renderen. Bovendien kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 50% korting via de KMO-portefeuille.

Programma

 • Het starten van een project
  • Ontwerp
  • Begin
  • Stuctuur
  • Grote projecten
 • WorkGroup References
 • View-Ports
  • Printen
  • J&W Print Preferences
  • DXF files importeren en exporteren