#120063
#Opleiding #Digitaal technisch tekenen

Bouwkundig BIM-tekenaar

Introductie

  · 2 lesmomenten/week

Omschrijving

Van een schets naar een digitaal plan. Naar goede digitale technisch tekenaars is er op de arbeidsmarkt dan ook veel vraag. Voor een digitaal technisch tekenaar zijn zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zeer belangrijk. Je moet voorzichtig en geconcentreerd werken. Je bent bewust van uw medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het op te leveren product of plan.

In deze opleiding krijg je een stevige bouwtechnische achtergrond mee, aangevuld met Autocad en visualisatie-modules. Je leert een geschetst plan omzetten in een digitaal en technisch correct plan, zowel in 2D als in 3D. Het technisch-3D plan leer je vervolgens verder optimaliseren om aan de klant te presenteren. Voor het tekenwerk wordt er met de meest recente versie van Autocad gewerkt en tekenen we op PC. Wil je als digitaal technisch tekenaar aan de slag, dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die als digitaal technisch tekenaar aan de slag wil gaan. Een specifieke voorkennis is niet vereist, doch enig inzicht, leergierigheid en doorzettingsvermogen en aanleg zijn erg nuttig. Uiteraard is een basiskennis van de pc wel vereist alvorens aan de opleiding te kunnen starten. Minimum 18 jaar.

Voorkennis

Wij verwachten:

 • een basiskennis van de wiskundige bewerkingen, zoals oppervlakte en volume berekening
 • aanvaardbare basiskennis Engels. Door een basiskennis Engels zal een niveau van zelfredzaamheid aangewakkerd kunnen worden. Dit is belangrijk bij de steeds evoluerende toepassingen. De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen (Helpfunctie) te gebruiken en het vakjargon te begrijpen. Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt
 • Basiskennis informatica als eindgebruiker (vb. bestandsbeheer, mappen maken, gegevens bewaren op HDD en USB, werken met emailapplicaties, ...)
 • dat je probleem oplossend kan werken
 • een 'hands-on' mentaliteit hebt
 • dat je open staat voor feedback van vakprofessionals

Bijkomende info

Tijdsinvestering:

 • Er zijn twee lesmomenten per week.
 • Thuiswerk zal een voorwaarde zijn om alle technieken op een aanvaardbaar tempo onder de knie te krijgen.

Bijkomende kost:

 • Vanaf het tweede cursusjaar zijn deze zaken nodig om thuiswerk mogelijk te maken:
 • PC / laptop (geen MAC) met vereiste systeemvereisten voor REVIT.
  De trainers voorzien je met bijkomende info gedurende het eerste deel van het traject zodat verkeerde of overbodige aankopen vermeden worden.

Methodologie

Dit is een praktijkgerichte training onder begeleiding van professionele ervaringsdeskundige docenten.

Een eigen laptop vormt een meerwaarde (geen must) tijdens de lessen Inleiding Bouwtechniek.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze uitgebreide opleiding kan je jezelf met recht en rede digitaal technisch bouwtekenaar noemen.

digitaaltekenentechnischtek-1-traject_2012-63.jpg

Programma

1ste jaar - Initiatie AutoCAD (48u):

 • Syteemvereisten
 • absolute, relatieve en pool coördinaten begrijpen en toepassen
 • de  drawing editor gebruiken en toepassen
 • Tekencommando's
 • Grafische manupulaties
 • Tekenen met layer's
 • Informatie uit een tekening halen
 • Hulpmiddelen : Grips, snapsettings ....
 • Detailtekeningen en plotschalen
 • Moduleproef

 

1ste jaar - Inleiding bouwtechniek (88u)

 • Materialenkennis
 • Bouwconstructies
 • Bouwproces
 • Planlezen en grafische weergave
 • Bouwdetaillering
 • Stabiliteit
 • Bouwfysica
 • Technieken
 • Normering en wetgeving
 • Moduleproef

1ste jaar - 2D-tekenen in AutoCAD (124u)

 • complexere detailleringen in 2D kunnen uittekenen
 • een geschetst bouwkundig plan kunnen omzetten in een digitaal en technisch correcte  in 2D plan
 • Moduleproef

2de jaar - 3D-bouwtekenen in Revit (132u)

 • Plattegrondsplannen uittekenen van de woning
 • Kelderverdiepingplan
 • Gelijkvloersplan
 • Verdiepingplan
 • Woningdoorsnede
 • Detailtekeningen van trappen
 • Detailtekeningen van ramen
 • Detailtekeningen van deuren
 • Detailtekeningen van daken
 • Gevelzichten
 • Voorgevel, zijgevel en achtergevel
 • Inplantingsplan
 • Rioleringsplan
 • Moduleproef

2de jaar - Bouwtechniek Architectuur (44u)

 • Uitwerken van bouwkundige vakkennis (bouwdetails)
 • Moduleproef

2de jaar - Praktijk tekenen woningbouw (88u)

 • Integratie tot uitwerken actueel bouwkundig plan

2de jaar - Toegepaste bedrijfsvoering (24u)

 • Projectmatig werken
 • Starten als zelfstandige of freelancer
 • Kostprijsberekening en nacalculatie
 • Presentatietechnieken
 • Marketing
 • Verzekering
 • Moduleproef

2de jaar - Eindwerkbegeleiding

Examen

De eindproef is een toepassing van de aangeleerde technieken. De proef bestaat uit een opdracht met uitwerking van het ontwerp tot bouwaanvraag en visualisatie. Doel van de eindproef is het maken van een portfolio met daarin alle nodige formulieren, plannen,... om een concreet bouwdossier in te dienen:

 • bouwaanvraagplannen volgens officiële aanstiplijst stedenbouwkundige vergunning uitgebreide dossiersamenstelling
 • nodige formulieren om de bouwaanvraag in te kunnen dienen.
 • bestek en meetstaat van meerdere bouwonderdelen
 • visualisatie van het eindproef project
 • verkoopplannen van het eindproef project
 • animatie van het eindproef project
 • offerte voor het specifiek uittekenen van het bouwaanvraagdossier, conform de gangbare prijzen naar de klant en/of architect toe, dit vanuit de veronderstelling te fungeren als zelfstandig tekenbureel.
 • aantonen van parate theoretische kennis van het beroep (verdediging - uitschetsen + uitleg ter plaatse van een gevraagd bouwknooppunt)