Bouwkundig BIM-tekenaar


Van schets naar digitaal plan!
#180168
#Opleiding #Digitaal technisch tekenen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze uitgebreide opleiding kun je jezelf met recht en reden Bouwkundig tekenaar noemen. Ook vacatures tot CAD-tekenaar behoren tot de mogelijkheden.

Introductie

Het opleidingstraject tot BIM Bouwkundig tekenaar heeft een totale doorlooptijd van twee jaar.

Vanaf september 2021 zal deze avondopleiding opnieuw starten. Door kleine leergroepen te hanteren kan op een erg kwalitatieve manier een individuele begeleiding voorzien worden.

De lessen worden ingericht in campus Kortrijk op basis van twee sessies per week.

Naast deze klassikale lessen wordt aanvullend thuiswerk vooropgesteld om vlot met AutoCAD/REVIT overweg te kunnen.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden geen klassikale lessen georganiseerd.

Omschrijving

Het opleidingstraject tot BIM Bouwkundig Tekenaar bereid je voor op het knelpuntberoep van bouwkundig technisch tekenaar.

Tijdens het eerste jaar leer je 2D-bouwplannen tekenen met AutoCAD. Ook verwerf je een basiskennis in planlezen, bouwfysica en sterkteleer, bouwconstructies, bouwwetgeving en -administratie.

Je tekent objecten, doorsneden en maten uit en houdt hierbij voeling bij het opstellen van lastenboeken en meetstaten.

Na het succesvol afronden van het eerste jaar ontvang je een getuigschrift van 2D-tekenaar.

Het tweede jaar worden aspecten rond de vereisten van de bouwaanvraag afgewerkt. Verder staat het jaar volledig in het teken van REVIT.

Revit maakt, net als AutoCAD, deel uit van de Autodesk-familie en is een onmisbare tool voor architecten en bouwtechnisch tekenaars om 3D modellen te maken van bouwkundige informatie (BIM).

REVIT belichaamt het BIM verhaal. BIM is meer dan een 3D-model en heeft een vrij revolutionair uitgangspunt. In plaats van de omzetting van een tweedimensionale bouwtekening naar een driedimensionaal bouwwerk begint het direct met het maken van een driedimensionaal digitaal prototype. Alle bouwpartners werken in hetzelfde model. Een geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende schakels in de bouwkolom wordt dan ook mogelijk . Door te werken met BIM zitten alle partijen van een bouwproject met elkaar aan tafel:

 1. Eisen, wensen en prestaties voor de opdrachtgever
 2. Opbouw van een virtueel model van het project op basis van tekeningen voor het ontwerpteam
 3. Regelgeving voor de controlerende instanties
 4. Inkoop en realisatie voor de uitvoerende partijen
 5. Facility management en onderhoud voor de klant

De gedetailleerde 3D-visualisaties van REVIT zijn bovendien een zeer nuttig hulpmiddel voor presentaties aan zowel projecteigenaren als teamleden. Het programma REVIT bevat trouwens ook Virtual Reality-functies, zodat jouw ontwerpen nog tastbaarder worden.

Op het einde van het tweede jaar verdedig je voor een jury je eindwerk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die als digitaal technisch tekenaar aan de slag wil gaan. Een specifieke voorkennis is niet vereist, doch enig inzicht in bouwkundige processen, leergierigheid en doorzettingsvermogen en aanleg zijn erg nuttig. Uiteraard is een basiskennis van de pc wel vereist alvorens aan de opleiding te kunnen starten. Minimum 18 jaar.

Voorkennis

Wij verwachten:

 • een basiskennis van de wiskundige bewerkingen, zoals oppervlakte en volume berekening
 • aanvaardbare basiskennis Engels. Door een basiskennis Engels zal een niveau van zelfredzaamheid aangewakkerd kunnen worden. Dit is belangrijk bij de steeds evoluerende toepassingen. De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen (Helpfunctie) te gebruiken en het vakjargon te begrijpen. Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt.
 • basiskennis informatica als eindgebruiker (vb. bestandsbeheer, mappen maken, gegevens bewaren op HDD en USB, werken met emailapplicaties, ...)
 • dat je probleem oplossend kan werken
 • een 'hands-on' mentaliteit hebt
 • dat je open staat voor feedback van vakprofessionals

Bijkomende info

Tijdsinvestering:

 • Er zijn twee lesmomenten per week (8u).
 • Thuiswerk zal een voorwaarde zijn om alle technieken op een aanvaardbaar tempo onder de knie te krijgen. Reken hiervoor op 4u / week.

Tijdens de klassikale lessen wordt gewerkt op de PC's in de campus. Je hoeft bijgevolg geen laptop mee te brengen.

Vanaf het tweede cursusjaar is het een must om ook thuis aan de slag te kunnen, mede in functie van het eindwerk.

Hiervoor kan je gratis de educatieve versie van AutoCAD en REVIT installeren voor thuisgebruik.

PC / laptop (geen MAC) met vereiste systeemvereisten voor REVIT.

De trainers voorzien je met bijkomende info gedurende het eerste deel van het traject zodat verkeerde of overbodige aankopen vermeden worden.

Methodologie

Dit is een praktijkgerichte training onder begeleiding van professionele ervaringsdeskundige docenten.

Een eigen laptop vormt een meerwaarde (geen must) tijdens de lessen Inleiding Bouwtechniek.

Programma

1ste jaar - Initiatie AutoCAD (48u)

 • Syteemvereisten
 • absolute, relatieve en pool coördinaten begrijpen en toepassen
 • de drawing editor gebruiken en toepassen
 • Tekencommando's
 • Grafische manupulaties
 • Tekenen met layer's
 • Informatie uit een tekening halen
 • Hulpmiddelen: Grips, snapsettings, ....
 • Detailtekeningen en plotschalen
 • Moduleproef

1ste jaar - Inleiding bouwtechniek (88u)

 • Materialenkennis
 • Bouwconstructies
 • Bouwproces
 • Planlezen en grafische weergave
 • Bouwdetaillering
 • Stabiliteit
 • Bouwfysica
 • Technieken
 • Normering en wetgeving
 • Moduleproef

1ste jaar - 2D-tekenen in AutoCAD (124u)

 • complexere detailleringen in 2D kunnen uittekenen
 • een geschetst bouwkundig plan kunnen omzetten in een digitaal en technisch correcte in 2D plan
 • Moduleproef

2de jaar - 3D-bouwtekenen in Revit (132u)

 • Plattegrondsplannen uittekenen van de woning
 • Kelderverdiepingplan
 • Gelijkvloersplan
 • Verdiepingplan
 • Woningdoorsnede
 • Detailtekeningen van trappen
 • Detailtekeningen van ramen
 • Detailtekeningen van deuren
 • Detailtekeningen van daken
 • Gevelzichten
 • Voorgevel, zijgevel en achtergevel
 • Inplantingsplan
 • Rioleringsplan
 • Moduleproef

2de jaar - Bouwtechniek Architectuur (44u)

 • Uitwerken van bouwkundige vakkennis (bouwdetails)
 • Moduleproef

2de jaar - Praktijk tekenen woningbouw (88u)

 • Integratie tot uitwerken actueel bouwkundig plan

2de jaar - Toegepaste bedrijfsvoering (24u)

 • Projectmatig werken
 • Starten als zelfstandige of freelancer
 • Kostprijsberekening en nacalculatie
 • Presentatietechnieken
 • Marketing
 • Verzekering
 • Moduleproef

2de jaar - Eindwerkbegeleiding

Examen

De eindproef is een toepassing van de aangeleerde technieken. De proef bestaat uit een opdracht met uitwerking van het ontwerp tot bouwaanvraag en visualisatie. Doel van de eindproef is het maken van een portfolio met daarin alle nodige formulieren, plannen,... om een concreet bouwdossier in te dienen:

 • bouwaanvraagplannen volgens officiële aanstiplijst stedenbouwkundige vergunning uitgebreide dossiersamenstelling
 • nodige formulieren om de bouwaanvraag in te kunnen dienen.
 • bestek en meetstaat van meerdere bouwonderdelen
 • visualisatie van het eindproef project
 • verkoopplannen van het eindproef project
 • animatie van het eindproef project
 • offerte voor het specifiek uittekenen van het bouwaanvraagdossier, conform de gangbare prijzen naar de klant en/of architect toe, dit vanuit de veronderstelling te fungeren als zelfstandig tekenbureel.
 • aantonen van parate theoretische kennis van het beroep (verdediging - uitschetsen + uitleg ter plaatse van een gevraagd bouwknooppunt)

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en het slagen voor de examens en de eindproef ontvang je een getuigschrift 'BIM Bouwkundig Tekenaar' dat erkend is door de Vlaamse Regering. Indien je ook binnen Syntra de opleiding 'Succesvol Ondernemen' volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma 'BIM Bouwkundig Tekenaar'.