Verlatingsangst bij de hond


Hoe de symptomen herkennen en hoe behandelen?
#170054
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Men leert de verschillende symptomen van verlatingsangst te kennen en op basis daarvan de verlatingsangst in te delen in een bepaalde groep (er zijn drie verschillende vormen van verlatingsangst). Eens de groep gekozen kan men een gefaseerd behandelplan samenstellen.

Introductie

Heel wat honden en hun eigenaren worden geconfronteerd met verlatingsangst bij de hond. Echter, bepaalde symptomen worden niet altijd juist geïnterpreteerd met soms tot gevolg dat de hond gestraft wordt voor zijn gedrag, wat het probleem alleen maar erger maakt. Ofwel weet de eigenaar het niet doordat de symptomen eerder onopvallend zijn en/of omdat ze niet als problematisch worden ervaren door de eigenaar. Deze cursus zal duidelijkheid verschaffen.

Omschrijving

Het doel van deze opleiding is mensen inzicht te brengen in de verschillende groepen van verlatingsangst en hoe per groep over te kunnen gaan tot behandeling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle hondenliefhebbers, instructeurs, ... die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en/of die er mee in aanraking komen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Eerst wordt een stukje theorie gegeven om inzicht bij te brengen in de (differentiaal) diagnoses van verlatingsangst en overlopen we de behandelplannen per soort velatingsangst. Vervolgens gaan we de opgedane kennis toepassen op cases.

hondje-1-1_2017-54.jpg
hondje-1-3_2017-54.jpg
hondje-1-2_2017-54.jpg

Programma

  • Inleiding
  • De verschillende differentiaal diagnoses (= andere mogelijke aandoeningen voor dezelfde symptomen als bij verlatingsangst)
  • De rol van hyperattachment (overdreven aanhankelijkheid) bij verlatingsangst
  • De rol van angst, vrees en fobie bij verlatingsangst
  • De diagnose en onderverdeling in de verschillende groepen
  • Behandelplan
  • Cases

Kristel Van Hoey, startte haar eigen gedragspraktijk "Pet-Consulting" voor hond en kat na het behalen van het postgraduaat getuigschrift Toegepast Diergedrag.

www.pet-consulting.be