Samenleven als kat en hond


Naar een gelukkig samenleven tussen kat en kat en kat en hond.
#180554
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Men heeft een aantal stappenplannen op zak om de introductie vlot te laten verlopen en om de dieren te voorzien in al hun noodzakelijke basisbehoeften opdat het welzijn van alle dieren verzekerd zou zijn.

Introductie

Katten zijn solitaire jagers maar zijn toch sociaal en kunnen onder bepaalde omstandigheden samenleven met andere katten en / of honden. Wat ik vaak hoor en zie is dat deze dieren zomaar van het ene op het andere moment bij elkaar gezet worden om het "zelf onderling maar uit te zoeken", met heel veel stress en mogelijk blijvende problemen tot gevolg. Dit kan vermeden worden door hen op een diervriendelijke manier aan elkaar voor te stellen. Dat leer je in deze vier cursusavonden.

Omschrijving

Het doel is mensen inzicht bij te brengen hoe je best een kat/hond voorstelt aan de reeds inwonende kat en/of hond en omgekeerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die samenleeft met een kat en/of hond en die er een kat of hond bij wil plaatsen of wiens huisdieren het niet goed met elkaar kunnen vinden.  Zodat er kan gewerkt worden aan een goede verstandhouding.

Of diegenen die mensen willen kunnen begeleiden in het introductieproces om dit tot een goed einde te brengen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

We starten met een basis over katten- en hondengedrag toegepast op de doelstelling, namelijk de dieren aan elkaar voor te stellen. Er wordt dieper ingegaan hoe de woning katvriendelijk in te richten en hoe te voorzien in alle basisbehoeften van beide diersoorten. Wij nemen een paar voorbeelden van introducties onder de loupe op basis waarvan we onderzoeken wat goed zit en wat beter kan. Tot slot bespreken we de praktische toepassing a.d.h.v. enkele cases.

Programma

A. Basis kattengedrag - waarop te letten bij een introductie

B. Basis hondengedrag - waarop te letten bij een introductie

C. Stappenplan introductie kat - kat

D. Stappenplan introductie kat - hond

E. Cases

Kristel Van Hoey

Zij startte haar eigen gedragspraktijk voor hond en kat na het behalen van het postgraduaat getuigschrift Toegepast Diergedrag. Bovendien behaalde ze haar getuigschrift tot Bloesemremedietherapeut te Nederland - Bloesemremedies Nederland bij Bram Zaalberg, dit als belangrijke aanvulling op haar gedragspraktijk.

Voor meer informatie: www.pet-consulting.be