Hernieuwing Erkend technicus verwarmingsauditor pn>100kw

Hernieuwen certificaat Verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Het certificaat voor verwarmingsaudit > 100kW dient 5-jaarlijks hernieuwd te worden.

De opleiding kan max 1 jaar voor de vervaldatum reeds gevolgd worden, de nieuwe erkenningsperiode (5 jaar) start pas na het verstrijken van de voorgaande.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Indien u slaagt, wordt uw erkenning technicus verwarmingsauditor pn>100kw met 5 jaar verlengd vanaf de vervaldatum. Is uw nummer reeds vervallen, dan wordt het opnieuw actief vanaf de dag na het examen.

Omschrijving

Hernieuwing van het erkenningsnummer Verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Erkend technicus verwarmingsaudit >100 kW (VA nummer) waarvan het nummer binnen het jaar vervalt
 • Beschikken over:
  • een persoonlijke laptop met administratorrechten
  • een eID lezer
  • een eigen e-mailadres
  • kennis gebruik internet
  • laatste versie Javasoftware

Toelatingsvoorwaarden

Over een erkenningsnummer verwarmingsaudit >100 kW beschikken dat binnen het jaar vervalt.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • de reglementering
 • de inhoud van de software
 • de componenten van een cv-installatie
 • de productie-eenheden
 • de hydraulica
 • de productie van sanitair warm water
 • de regelingen
 • de algemene componenten
 • de verluchting van stookplaatsen
 • de isolatie van leidingen
 • de componenten in een gebouw
 • de ventilatie en invloed op de verluchting van de stookplaats
 • de premies en fiscale maatregelen
 • het bezoek aan twee stookplaatsen
 • oefeningen op laptop

Proef

De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus verwarmingsaudit (installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW, of installaties bestaande uit meerdere ketels).

Deze proef gebeurt op twee door de deelnemer zelf gekozen externe locaties. Het opgemaakte dossier verwarmingsaudit is een belangrijk onderdeel van de eindproef.

Wil je meer weten?

FotoHeidi Vansevenant
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Heidi Vansevenant

Stel je vraag