#140695
#Opleiding #Logistiek

Hernieuwen attest bestuurder hoogwerker


Voorbereiding praktijkexamen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Als je slaagt voor de praktische proef ontvang je een nieuw attest van bestuurder hoogwerker dat 5 jaar geldig is.

Omschrijving

Hernieuw de geldigheid van je attest bestuurder hoogwerker: volg deze korte heropfrissing en slaag dan voor de test.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor wie zijn attest van bestuurder hoogwerker moet vernieuwen.

Toelatingsvoorwaarden

  • Om te mogen deelnemen aan deze opleiding moet je al in het bezit zijn van een eerste attest van bestuurder hoogwerker.
  • Het dragen van veiligheidsschoenen, een veiligheidsharnas en een veiligheidshelm tijdens de les is verplicht.
  • Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.
  • Personen die de functie van bestuurder hoogwerker willen uitoefenen moeten medisch gekeurd worden. Hiervoor spreek je best af met de werkgever.

Programma

Deze opleiding bestaat uit een korte heropfrissing van de belangrijkste theoretische aandachtspunten, enkele praktische oefeningen en daarna het examen praktijk.

De opleiding wordt steeds gegeven door een ervaren docent.