Hernieuwen certificaat oliebrandertechnicus


De belangrijkste aspecten m.b.t. het verwarmen met vloeibare brandstof
#040070
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Indien je slaagt wordt je erkenning verlengd met 5 jaar vanaf de vervaldatum.

Retributie

Nieuwe retributieregeling sinds 1 januari 2020: jaarlijkse betaling toezichtsretributie.

Je betaalt de jaarlijkse toezichtsretributie een eerste keer in het jaar nadat je de erkenning hebt verkregen.

Wegens het persoonlijk belang, ontvang je een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op jouw officiële thuisadres uit het rijksregister.

https://www.vlaanderen.be/vlarel-retributies

Omschrijving

Vervalt binnenkort je certificaat van bekwaamheid brandertechnicus vloeibare brandstoffen?

Als je certificaat in het eerstkomende jaar vervalt, kun je bij Syntra West deelnemen aan de informatiesessies en examens om het te hernieuwen.
Syntra West kent alleen een nieuw certificaat toe als je slaagt in de theoretische, praktische en mondelinge proeven. Bovendien moet je aanwezig zijn op de twee bijeenkomsten die de proeven voorafgaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die hun certificaat van brandertechnicus, vloeibare brandstoffen, wensen te hernieuwen.

Voorkennis

Kandidaten die zich op de proef aanbieden zonder meetapparatuur of met gebrekkig werkende apparatuur worden niet tot de praktische proef toegelaten, en komen niet in aanmerking voor het certificaat of voor de verlenging van de erkenning.

Methodologie

atelier-oostende-1-3_2004-70.jpg
atelier-oostende-1-1_2004-70.jpg
atelier-oostende-1-2_2004-70.jpg

Programma

Belangrijkste aspecten m.b.t. het verwarmen met vloeibare brandstof (centrale verwarming)

 • verbranding van de brandstof en rendement
 • verbrandingscontrole en onderhoud
 • brander afstellen en het belang van een goede afstelling
 • meetprocedures, meetapparatuur en controleproeven
 • geldende wetgeving
 • rol van een erkend technicus
 • vloeibare brandstof van cv
 • de vereiste attesten invullen
 • rapporten
 • nieuwste technologische ontwikkelingen voor ketels en branders
 • regelingen en meetapparatuur
 • bestaande steunmaatregelen door de overheid of derden

Eerste bijeenkomst

 • toelichtingen bij de van kracht zijnde reglementering
 • nazicht van de documenten bij de elektronische meetapparatuur
 • kennismaking met de nieuwste branderketelcombinaties
 • toelichting bij de in te vullen documenten
 • voorwaarden waaraan elektronische meetapparatuur moet voldoen

Tweede bijeenkomst

 • nieuwe technologieën en de nieuwste voorschriften van de oliebranderbranche
 • verwarmingsaudit en -keuring

Derde bijeenkomst

 • mondelinge en schriftelijke proef over de geldende reglementering
 • praktische proef: rendementsmeting en storingzoeken in het trainingscentrum
Docent aan het woord

Voor mij als spildocent zijn competentiemetingen een handig instrument om cursisten beter te begeleiden.

Anneleen

See you on