#110468
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Erkend technicus verwarmingsauditor pn>100kw


Audit van verwarmingsketels >100kW

Introductie

Technicus verwarmingsaudit  Pn > 100 kW

 • installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW
 • installaties bestaande uit meerdere ketels

Omschrijving

Audit van verwarmingsketels >100kW

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Erkend technicus stookinstallaties (stookolie en of G1 G2 G3)
 • Noodzakelijke kennisvoorwaarden o.m. noodzakelijke technische kennis en ervaring  stookinstallaties > 100kW vlot pc gebruik
 • Beschikken over:
  • een persoonlijke laptop met administratorrechten
  • een eigen e-mailadres
  • kennis gebruik internet
  • laatste versie Javasoftware

Voorkennis

Inlichtingen en/of inschrijvingen

GRATIS Infomoment Verwarmingsaudit: gelieve contact op te nemen met heidi.vansevenant@syntrawest.be

 • Opzet opleiding
 • Professionele toelichting audittool
 • Definitieve inschrijving

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Indien je de opleiding met succes volgde, word je erkend technicus verwarmingsauditor pn>100kw.

Dossierrecht:
Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht voor een erkenning als technicus verwarmingsauditor bedraagt 144 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld van de cursus.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na de moduleproeven per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten doorstorten naar de bevoegde diensten van  LNE.

Programma

 • de reglementering
 • de inhoud van de software
 • de componenten van een cv-installatie
 • de productie-eenheden
 • de hydraulica
 • de productie van sanitair warm water
 • de regelingen
 • de algemene componenten
 • de verluchting van stookplaatsen
 • de isolatie van leidingen
 • de componenten in een gebouw
 • de ventilatie en invloed op de verluchting van de stookplaats
 • de premies en fiscale maatregelen
 • het bezoek aan twee stookplaatsen
 • oefeningen op laptop

Proef

De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus verwarmingsaudit (installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW, of installaties bestaande uit meerdere ketels).
Deze proef gebeurt op twee door de deelnemer zelf gekozen externe locaties. Het opgemaakte dossier verwarmingsaudit is een belangrijk onderdeel van de eindproef.