#111042
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Energiedeskundige type B


Gericht gecertificeerd maatadvies voor energiebesparende maatregelen opstellen

Omschrijving

Het doel van deze opleiding bestaat er in om energiedeskundigen type B op te leiden. Energiedeskundigen type B geven gericht maatadvies voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast berekent hij eveneens terugverdientijden voor deze maatregelen. De algemene tendens van energiecertificaten is dat men meer gaat evolueren naar maatadvies.

Particulieren kunnen een energieadvies laten opstellen door deze deskundigen. Dit energieadvies is één van de maatregelen om energiebesparing bij renovatie van woningen aan te moedigen. (EAP is niet geschikt voor nieuwbouw).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De cursus richt zich tot diegene die het erkenningsnummer wil verkrijgen van de Vlaamse Overheid, namelijk van het VEA om gemachtigd te zijn om een energieadvies op te stellen voor éénsgezinswoningen.

Voorkennis

Wij ervaren dat een aantal cursisten zich inschrijven op deze opleiding zonder enige notie van inhoud of voorkennis van de materie. Wij willen er je op wijzen dat het niet voldoende is het inschrijvingsgeld te betalen en aanwezig te zijn in de lessen om te slagen in de cursus. Je dient de nodige studie- en oefentijd vrij te maken om de theorie in te studeren en desnoods bij te scholen en voldoende tijd voorzien om met de software aan de slag te gaan.

Het ministerie heeft geen enkele voorkennis of diploma voorwaarde gesteld om kandidaten toe te laten tot deze opleiding, maar wij weten uit ervaring, ook uit de opleidingen in de andere provincies,  dat je in een snel tempo vertrouwd moet raken met:

 • het in de praktijk opmeten van gebouwen (er wordt maar 1 oefening in de cursus voorzien)
 • het lezen van plannen, oppervlakte en volumeberekening mag geen probleem zijn (ook hierover worden in het beperkte aantal lesuren slechts 1 à 2 voorbeelden uitgewerkt)
 • je krijgt een stoomcursus "bouwfysica" en "warmteleer" (4 lesuren)
 • je krijgt een stoomcursus over soorten cv installaties, productiesystemen van sanitair, warm water en technische installaties (4 lesuren)
 • je moet vlot de nieuwe software te gebruiken.
 •  

Beste cursist(e), wij willen je met dit schrijven je absoluut NIET afschrikken om de opleiding te volgen, maar je enkel grondig informeren over wat je kan verwachten indien je deze cursus aanvat.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De energiedeskundige type B moet in staat zijn om zijn/haar dossier samen te stellen met behulp van de door het Vlaams Energieagentschap (VEA) beschikbare EAP-software.

Hij/zij moet tevens in staat zijn om zijn/haar electronisch EAP-dossier door te sturen naar de server van het Vlaams Energieagentschap.

Programma

Algemeen theoretische opleiding (6 sessies van 4 lesuren)

 • Wetgevend kader binnen de opleiding type B
 • Inleiding
  • De stappen van de EAP-procedure
  • Berekeningen: principes en hypotheses
 • Inzameling van de gegevens op het terrein
  • Documenten
  • Gebouwschil
  • Materieel nodig voor onderzoek
  • Verzamelen van relevante gegevens
 • Verwarmingsinstallatie
  • Rendement verwarmingsinstallatie
  • Verbruik en netto energiebehoefte
 • Sanitair warm water
  • Verzameling van gegevens rond systeemtype en gegevens na renovatie

Gebruik auditsoftware (5 sessies van 4 lesuren + 2 sessies examen)

 • Casestudie
  • Gegevensverzameling van een bestaande woning
  • Opmeting in de praktijk
  • Ingave in de software
  • Software installatie en systeemvereisten
 • Software: gebruik
  • Overzicht van de modules
  • Invoer formuliergegevens, toekennen maatregelen en rapportering in 7 stappen
  • Maatregelen toekennen
  • Rapporteren en adviseren
 • Evaluatie en energieadvies
  • Procedure voor het bepalen van aanbevelingen
  • Energiebesparingen
 • Doorsturen van het EAP-dossier naar de server van het Vlaams Energieagentschap (VEA)
 • Documenten
 • Examen