#180129 #CV, sanitair en energie

Energie- en wateradviseur NIEUW

Omschrijving

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Een eerste belangrijke trend is de stijgende vraag naar duurzame en energiebesparende oplossingen. Denk maar aan oplossingen zoals zonneverwarming, waterrecuperatiesystemen, rolluiken met licht- en temperatuursensoren en zo verder. Maar ook aan het aanleggen van smart grids, waarmee energieleveranciers op afstand het energieverbruik gerichter zullen kunnen sturen. Er zijn in de samenleving ook diverse stuwende krachten werkzaam die leiden tot innovaties. 'Groen, groener, groenst' is een van die stuwende krachten; evenals de gedachte 'internet verbindt alles'.

De energie- en wateradviseur biedt een feit-gebaseerde analyse van het huidige of toekomstige energie-ecosysteem en dit op vraag van industriële klanten. Op operationeel niveau biedt de energie- en wateradviseur - in samenwerking met een architect of infrastructuurverantwoordelijke en veelal ook een producent - de kennis om een te vervangen of nieuw energie- of watersysteem op een kostenefficiënte manier in te richten en te beheren.

Hierbij zijn operabiliteit, een optimale communicatie en interactie tussen onderdelen van het systeem, en duurzaamheid de belangrijkste sleutelaspecten. Op basis van een professionele kennisbagage in technologietoepassingen en energierichtlijnen of -normeringen biedt de energie- en wateradviseur dus totaaloplossingen voor energie- en waterbehoeften. Vanaf studie tot de oplevering van het rapport of zelfs ingebruikname van de toestellen.

Het beroepsprofiel van de opleiding "installateur waterbehandelingssystemen" daarentegen omschrijft zich als een vaktechnisch installateur die zowel een technische voorstudie kan opleveren als systemen installeren voor specifieke waterbehandelingstoepassingen. De opleiding voor "Adviseur waterbeheer" is eveneens een paralleltraject dat zich focust op de doelgroep van tuinaannemers en -architecten en gaat over beheer en opvang van regenwater en waterzuivering.

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Personen met voorkennis kunnen deelnemen aan de vrijstellingsproef van de modules "Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling", "Energie" of "Water". Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

- Verantwoordelijke preventie en infrastructuur

- Verantwoordelijke voor de uitbouw, implementatie en het promoten van duurzaamheid in energie en water

- Energiemanager

- Technisch-commercieel water- en/of energieadviseur

- Logistiek verantwoordelijke

- Circulaire coach

- Energiedeskundige

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De cursist is na het volgen van de opleiding in staat om een volledige energie- en waterscan op te stellen van bestaande of nieuw te plaatsen residentiële en industriële installaties. Hij of zij kan energie- en watergebonden prestaties analyseren en gerichte verbeteracties voorstellen. De cursist leert hiervoor professioneel onderbouwd advies te geven op welke manier, volgens de hedendaagse energierichtlijnen, wettelijke kaders en beschikbare ecotechnische innovaties, bespaard kan worden. De energie- en wateradviseur kan de terugverdientijd van structureel benodigde investeringen berekenen en een professioneel adviesrapport opmaken voor de besteller van de studie. Hij of zij leert het onderhavige actieplan ook monitoren en evalueren met het oog op het verbeteren van de energieprestaties van het bestaande patrimonium.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

opleiding.formule

Deze training is voorzien als een e-learning. Ontdek hier de 7 voordelen van e-learning bij SBM:

1. 24/7 : start de e-learning op een door uitgekozen tijdstip
2. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
3. Leer enkel wat u specifiek nodig hebt op het tijdstip waarop u het nodig hebt
4. Onze e-learning modules zijn steeds up to date
5. De kwaliteit staat vast
6. Leer op uw eigen tempo
7. Hoog en toetsbaar rendement

Programma

MODULE Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling (24u)

Deze module is gedeeltelijk e-learning

- Wetgeving

- Milieu

- Duurzame ontwikkeling

MODULE Energie (24u)

- Energiemarkt

- Grootverbruikers

- Energie- en waterverbruik

- Recuperatie van energie

- EPB-regelgeving

- Ventilatie, isolatie en luchtdichtheid

- Examen

MODULE Water (24u)

- Waterbehandelingstechnieken

- Ontwerpprincipes en dimensionering

- Technieken en hergebruik van regenwater

- Examen

MODULE Scan- en analysetechnieken (20u)

- Besparen in energie en water

- Meten is weten

- Examen

MODULE Projectbeheer en kwaliteitszorg (20u)

- Projectbeheer

- Kwaliteitszorg

- Onderhoud

- Examen

MODULE Ondernemen in praktijk (32u)

- Offertebeheer

- Kosten en baten bepalen

- Adviesverstrekking

EINDPROEF (1u)

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West Oostende
  • Zandvoordeschorredijkstraat 73
  • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be