#190315
#Opleiding #Bouw
NIEUW

Projectcoördinator algemene bouw


Plan, organiseer en coördineer bouwprojecten van A tot Z!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je start met een korte inleiding over het beroep. Hierna volgt een basisinzicht over het verloop van een bouwproces en een “eerste kennismaking” in de volledige context van de bouwactiviteiten & alle bouwdeelfacetten. De theorie wordt afgewisseld met enkele praktijklessen metsel- en dakwerken & schetstekeningen. Soft skills worden geoefend aan de hand van een rollenspel.

Tijdens de module "Technische kennis algemene bouw" wordt de theorie verder onder de loep genomen. Dit betekent dat je een grondigere kennis krijgt op vlak van voorbereiding bouwwerken, ruwbouw en duurzaam bouwen, afdichting gebouw en technieken, afwerking gebouw en oplevering.

Vervolgens leer je enkele planningssystemen kennen en kan je aan de hand van een casestudy de planning van een eenvoudige woning opmaken. Je weet met welke parameters rekening gehouden wordt bij het opmaken, uitvoeren en bewaken van een planning. Een inzicht in de basisprincipes van kostenbeheersing  komt ook hier aan de bod. Soft skills worden verder geoefend aan de hand van cases met een hogere moeilijkheidsgraad.

Bijkomend verwerf je een basisinzicht in de regelgeving van de omgevingsvergunningen, in de  hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en in de wetgeving rond de energieprestatieregelgeving van gebouwen.

Last but not least worden de informaticatools over de diverse modules geïntegreerd en toegepast in concrete cases zoals (werf)verslagen, grafieken, web APP, gericht opzoeken van digitale informatie, ...

Introductie

Het bouwen van een woning omvat heel wat expertise op vlak van technieken, planning & organisatie, wetgeving, administratieve formaliteiten en toepassing van informaticatools.

Neem hierbij de technologische evolutie, nieuwe materialen en grondstoffen en een andere aanpak van de problematiek. Dan is de noodzaak toch groot om personen hierin bij te scholen?

Omschrijving

HET BEROEPSPROFIEL

Coördineer je graag bouwprojecten van A tot Z? Ben je assertief en kan je leiding geven aan arbeiders op een werf? Ben je leergierig? Kan je fouten/problemen op een systematische manier analyseren en hierdoor doeltreffende oplossingen formuleren en implementeren? Werk je graag in loondienst? Dan ben je met deze opleiding aan het juiste adres!

De opleiding heeft als doel jou op te leiden als planner, organisator en communicator bij bouwprojecten. Je dient eveneens de verschillende stappen binnen een bouwproces in goede banen te leiden en dit via degelijk contact met alle partijen. Een grondige basiskennis van algemene bouwactiviteiten en -technieken is essentieel. Er wordt eveneens veel aandacht geschonken aan wetgeving en administratieve formaliteiten. Een wetgeving die voortdurend evolueert dient toch correct toegepast te worden?

DE BOUWMARKT

(R)evolutie in de bouwsector …. de sector kent een onomkeerbare verandering op diverse vlakken. Nieuwe regelgevingen, inzichten, technieken en een toenemende digitalisering vormen de katalysator voor deze evolutie.  Een logisch gevolg hieruit vloeiend - en minder in het oog springend - is evenwel het feit dat er steeds nieuwe personen met andere competenties op de werkvloer staan. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de transformatie binnen de bouwsector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit ondernemerschapstraject is bestemd voor personen die zich willen bijscholen tot projectcoördinator algemene bouw.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.
Personen zonder voorkennis kunnen zich inschrijven voor de opleiding "Assistent werfleider algemene bouw" via onderstaande link:

Spreekt deze opleiding je aan maar wil je meer informatie over de leerinhoud?

Wil je weten wat voor jou het meest geschikte leerpad is?

Contacteer Shendy Buelens via telefoon op het nummer 056/26 02 00 of via mail shendy.buelens@syntrawest.be voor een intakegesprek en/of vrijstellingsproef.

INTAKEGESPREK:

Het intakgesprek gaat door op donderdag 19 september 2019 vanaf 18u te Kortrijk. Gedurende een 20-tal minuten zal een Syntra medewerker samen met een docent jou adviseren/begeleiden in je keuze(s). Dit gesprek is uiteraard vrijblijvend.

VRIJSTELLINGSPROEF:

Personen met voorkennis kunnen deelnemen aan de vrijstellingsproef voor de module "Assistent werfleiding algemene bouw". Deze vrijstellingsproef gaat door op maandag 23 september 2019 om 18u te Kortrijk.

Indien je hiervoor geslaagd bent kan je vanaf september 2020 van start gaan met de module "Technische kennis algemene bouw”.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril

en beschermhandschoenen.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Info praktijklessen:

 

De 3 praktijklessen metselwerken gaan telkens door op maandagen van 18u30 tot 22u in het Permanent Opleidingscentrum POC, Kortrijksestraat 387 te 8500 Kortrijk.

De 3 praktijklessen dakwerken gaan telkens door op maandagen van 18u30 tot 22u in Brugge - campus Ten Briele, Ten Briele 7 te 8200 Brugge

VRIJSTELLING

Om vrijgesteld te worden voor de module “Assistent werfleiding algemene bouw” dien je aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

MIX VAN EEN KWALIFICATIEBEWIJS + AANTOONBARE ERVARING:

 

Volwassenonderwijs:

 • Getuigschrift / diploma van het ondernemerschapstraject aannemer metsel- en betonwerken bij Syntra of een andere onderwijsinstelling voor volwassenen

Technisch onderwijs:

 • Getuigschrift / diploma 3de graad TSO bouw

Hoger onderwijs:

 • Getuigschrift / diploma professionele bachelor bouw – optie bouw
 • Getuigschrift / diploma bachelor in de industriële wetenschappen – afstudeerrichting bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma industrieel ingenieur - bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma bachelor industriële wetenschappen bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma master industriële wetenschappen bouwkunde
 • Getuigschrift / diploma master of Science  in de ingenieurswetenschappen: architectuur

en je bent bijkomend de 2 laatste jaren beroepsactief in de bouw:

 • Werknemers tonen deze ervaring aan door een bewijs van tewerkstelling op te vragen bij de werkgever of het  sociaal  bureau.
 • Zelfstandigen tonen deze ervaring aan via een uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen

AANTOONBARE ERVARING:

 

Je bent de 2 laatste jaren beroepsactief in de bouw als zelfstandig aannemer metsel- en betonwerken in hoofdberoep.

 • Aan te tonen via uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
projectcoordinator-1-1_2019-315.jpg
projectcoordinator-1-2_2019-315.jpg
projectcoordinator-1-3_2019-315.jpg

Programma

MODULE 1: Assistent werfleiding algemene bouw [136 UREN]

 • Werfvoorbereiding:
  • Inleiding tot het beroep
  • Bouwproces
  • Planlezen
  • Schetstekenen
  • Grondwerken
  • Evolutie van een werf (aan de hand van fotomateriaal)
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ruwbouw: mix van theorie en praktijk (uitvoering van metselwerk - basistechnieken)
  • Isolatie
  • Ventilatie
  • Duurzame energie (groene energie)
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dakwerken: mix van theorie en praktijk (toepassing op maquettes)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Basisinzichten over elektriciteit met als afsluiter een praktijkoefening
 • Afwerking gebouw en oplevering:
  • Binnenafwerking zoals natte en droge afwerking, binnenschrijnwerk, dekvloer, tegels en houten vloerbekledingen
  • Oplevering van een werf/terrein
 • Opbouw werfplanning aan de hand van een casestudy:
  • Opbouw van een goede werfplanning
  • Basisgebruik van MS-Excel
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen

 

MODULE 2: Technische kennis algemene bouw [124 UREN]

 • Voorbereiding bouwwerken:
  • De verschillende soorten wetgeving binnen het bouwgebeuren
  • Diverse constructieonderdelen en bouwactiviteiten
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ondergrondse en bovengrondse draagstructuren
  • Isolatie
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dak- en waterdichtingsactiviteiten (platte en hellende daken)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Ventilatie
  • Elektriciteit
  • Schetstekenen
 • Afwerking gebouw en opvolging werf:
  • Pleisterwerken en stijlwanden
  • Tegel- en dekvloeren
  • Binnenschrijnwerk
  • Werfopvolging (aan de hand van fotomateriaal)
 • Examen

 

MODULE 3: Werken op hoogte - gebruik van steigers [4 UREN]

MODULE 4: Asbest - eenvoudige handelingen [8 UREN]

MODULE 5: Planning en coördinatie algemene bouw [36 UREN]

 • Planningssystemen:
  • Soorten planningssystemen
  • Kennismaking met BIM (Building Information Modeling)
 • Casestudy:
  • Planning opmaken van een eenvoudige woning
 • Coördinatie en kostenbeheersing
  • Coördinatie en tussentijdse opvolging van de werfplanning
  • Kosten en veiligheid bewaken
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen

MODULE 6: Administratieve kennis algemene bouw [24 UREN]

 • Regelgeving omgevingsvergunningen
 • Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden
 • De energieprestatieregelgeving
 • Overzicht administratieve formaliteiten:
  • Voor de werken
  • Bij aanvang van de werken
  • Tijdens de werken
  • Einde der werken
 • Examen

MODULE 7: Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [16 UREN]

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Indien je geslaagd bent voor alle examens ontvang je het getuigschrift ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT BEROEPSKENNIS KMO - PROJECTCOÖRDINATOR ALGEMENE BOUW dat erkend is door de Vlaamse Overheid.