De btw-controle voorbereid

Voorkom boetes door een correcte analyse en reconciliatie van de btw-aangifte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

De btw-aangifte is, naast de factuur, het belangrijkste document inzake btw. De periodieke btw-aangifte is de samenvatting van alle belastbare handelingen die hebben plaatsgevonden gedurende een bepaalde periode, maand of kwartaal.

Daarom is het van uitermate belang dat, voorafgaandelijk aan de indiening van de btw-aangifte, de nodige controles ingebouwd worden met het oog op de correcte verwerking van de transacties in de btw-aangifte.

In deze tweedelige sessie gaan we dieper in op de controlewerkzaamheden die een dossierbeheerder, manager, vennoot kan doen alvorens de btw-aangifte in te dienen. Aan de hand van beide sessies kun je als dossierbeheerder in een oogwenk nagaan of een btw-aangifte correct werd opgemaakt aan de hand van enkele controles. Deze controles moeten de dossierbeheerder het nodige vertrouwen geven dat de facturen (belastbare handelingen) correct werden verwerkt in de btw-aangifte.

Naast het correct indienen en opstellen van de btw-aangifte is het ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de btw-aangifte correct vertaald wordt in de boekhouding van de belastingplichtige waarbij we stilstaan bij de reconciliaties met de dagboeken en de boekhouding.

In het tweede deel van de sessie staan we stil bij de gevolgen van een foute btw-aangifte, al dan niet met tussenkomst van de BTW-administratie. Hoe kunnen we, na een interne btw-analyse de ontdekte fouten rechtzetten en dit zonder actieve tussenkomst van de btw-administratie?

Bij een aangekondigde btw-controle bekijken we de procedure in detail. Wat zijn de gevolgen van de ontvangst van een correctie-opgave/proces-verbaal? Welke boetes kunnen opgelegd worden en welke acties kunnen we daar tegenover nemen?

Omschrijving

Tijdens dit seminarie krijg je een duidelijk overzicht van de toepasselijke wetgeving terzake en de administratieve commentaar omtrent het correct verwerken en controleren van een btw-aangifte en de te volgen procedure bij rechtzettingen en correctieopgaves. Ook alternatieve oplossingen met voor- en nadelen worden aangereikt.

De vele praktijkcases maken de materie duidelijk en concreet zodat je weet waarop je moet letten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, dossierbeheerders binnen een boekhoudkantoor, financiële medewerkers, zaakvoerders en vennoten.

Voorkennis

Boekhoudkundige en financiële achtergrond is wenselijk.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

DEEL 1

 • De btw-aangifte
  • Logische controles in de btw-aangifte
  • Bijzonderheden bij enkele roosters van de btw-aangifte
 • De IC-opgave
  • Link met de btw-aangifte
 • Veel voorkomende fouten
 • Wat moet een dossierbeheerder controleren alvorens de btw-aangifte in te dienen?
 • Reconciliatie met de dagboeken
 • Reconciliatie met de boekhouding

 

DEEL 2

 • Hoe spontaan fouten rechtzetten
 • Ik krijg een aankondiging van een controle – wat te doen?
 • De correctie-opgave
 • Het Proces-verbaal
 • Administratieve boetes
 • Mogelijkheid tot bezwaar/verhaal?

Bijkomende info

6 uren permanente vorming ITAA

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in jouw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Wil je meer weten?

FotoElsy Verhelle
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Elsy Verhelle

Stel je vraag