Pedicure

A pedicure a day, keeps the doctor away!
 • icon Vanaf 18-09-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 jaar
 • icon 955,90 incl. BTW (1ste jaar)
Schrijf in
 • icon Vanaf 18-09-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 2 jaar
 • icon 955,90 incl. BTW (1ste jaar)

Introductie

Wordt nu voetverzorger! Behandel huid- en nagelklachten van de voeten en voorkom deze in de toekomst.

Omschrijving

Wil jij  het beroep van gespecialiseerd voetverzorger aanleren vanuit de praktijk en je studies combineren met het werk? Dan is deze opleiding de juiste keuze.

De lessen gaan door op onderstaande momenten:

 • Kortrijk
  • 2 lesmomenten per week
  • 2 jaar
  • AVOND
  • maandag en woensdag
  • 7 externe stages op zaterdagvoormiddag
 • Brugge
  • 1 lesdag per week
  • 2 jaar
  • DAG
  • vrijdag

Dankzij talrijke klantendiensten, stage en de praktijkgerichte aanpak van onze docenten, die het reilen en zeilen kennen uit hun eigen praktijk, ben jij na deze opleiding klaar om van start te gaan als pedicure of om je eigen praktijk op te starten.

Als fundamenten van ons lichaam verdienen de voeten veel aandacht. Omwille van onaangepast schoeisel, onvoldoende aandacht voor de teennagelverzorging en de voortdurende belasting van de voeten, hebben heel veel mensen nood aan een deskundige gespecialiseerde voetverzorging of in de volksmond ook weleens een 'medische' pedicure genoemd. Met de huidige vergrijzing van de bevolking wordt deze nood steeds groter.

De gespecialiseerde voetverzorg(st)er staat in voor de eerstelijns voetverzorging:

 • Je voorkomt en behandelt huid- en nagelaandoeningen en geeft professioneel advies over schoeisel en voethygiëne.
 • Je maakt komaf met eelt, ingroeiende nagels, verdikte of schimmelnagels en likdoorns en je bekwaamt je in gespecialiseerde technieken zoals:
  • vilttherapie en anti-drukverbanden
  • onychoplastie (nagelaanbouw en kunstnagelfragmenten)
  • orthoplastie (protectieve siliconen orthesen)
  • nagelregulatietechnieken (nagelbeugels)
 • Je leert hoe je veilig instrumenten zoals tangen en bistouriemesjes hanteert.

Daarnaast beschik je over voldoende kennis van (algemene) anatomie, fysiologie en pathologie om interdisciplinair samen te werken met podologen, paramedici en artsen.

Kortom: je verlost jouw klanten van ongemakken en voorkomt de terugkeer van huid- en nagelaandoeningen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je bent 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in voetverzorging.

Voorkennis

 • Er is geen voorkennis vereist om deze opleiding te starten.
 • Ben je een gediplomeerd schoonheidsspecialiste? Informeer naar de vrijstelling voor de module elementaire voetverzorgingstechnieken.
 • Heb je medische voorkennis? Informeer naar de vrijstelling voor de module anatomie.

Methodologie

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De opleiding gespecialiseerd voetverzorger is opgebouwd uit verschillende modules:

Eerste jaar:

 • Algemene anatomie en fysiologie (e-learning) (5 sessies)
 • Elementaire voetverzorgingstechnieken (12 sessies)
 • Bijzondere voetverzorgingstechnieken (7 sessies)
 • Huidaandoelingen en behandelmethoden (12 sessies)
 • Nagelaandoeningen en behandelmethoden (12 sessies)
 • Stage 1 (8 sessies)

Tweede jaar:

 • Interdisciplinaire voetverzorging en risicovoeten (12 sessies)
 • Nagelregulatietechnieken (14 sessies)
 • Orthoplastie (12 sessies)
 • Verkenning van het werkveld via Werkplekleren (12u)
 • Stage 2 (7 sessies)
 • Eindwerk(begeleiding) en eindproef (1 sessie + individuele begeleiding)

Bijkomende info

STAND VAN ZAKEN OMTRENT NIEUW KB VOETVERZORGER:

Het beroep van voetverzorger is momenteel een beroep die valt onder FOD economie. Voorlopig is er dan ook geen wettelijk kader voorzien voor de activiteiten dat de gespecialiseerd voetverzorger mag uitvoeren. Deze dringende nood aan een wettelijk kader, heeft ervoor gezorgd dat het beroep van de voetverzorger in de toekomst hoogstwaarschijnlijk paramedisch zal worden door middel van een nieuw KB.

 

Hieronder kan u alvast de Stand Van Zaken omtrent het nieuwe KB terug vinden. Wil je weten wat dit voor jou betekent na het volgen van deze opleiding? Dat kan je terug vinden in alinea 4.

 

1. Nieuw KB en paramedische erkenning voor gespecialiseerde voetverzorgers in ver gevorderd stadium van erkenning.

 

De SYNTRA opleiding is afgeleid van een beroepscompetentieprofiel (BEROEPENCLUSTER Schoonheidszorgen – Schoonheidsspecialist(e) – Schoonheidsspecialist(e) - salonbeheerder - van de SERV september 2007). Tevens werden het beroepscompetentieprofiel van Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (SERV, april 2008) alsook het Koninklijk besluit van 21 december 2006 (zoals gewijzigd op 18 december 2007) betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging […] als uitgangspunt genomen voor het uitschrijven van de basiscompetenties van deze opleiding. De leerinhouden betreffende zelfstandig ondernemerschap werden bijgestuurd na afschaffing van de vestigingswet voor de gereglementeerde beroepen sedert 1/01/2018.

Naar aanleiding van de afschaffing van de vestigingsreglementering door de Vlaamse regering met ingang januari 2018, is de BVV de belangen van de GVV blijven verdedigen op de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en Sociale zaken in het kader van een nieuw KB voor de paramedische erkenning van het beroep.

Het voorstel KB werd goedgekeurd door de Technische Commissie van de paramedische beroepen en de Federale Raad voor paramedische beroepen en ligt momenteel op het kabinet van Volksgezondheid ter goedkeuring.

Het is niet gekend wanneer het KB zal goedgekeurd, ondertekend en gepubliceerd worden.  We kunnen op dit moment enkel communiceren dat de aanvraag en erkenningsprocedure voor het paramedische statuut voor de GVV in een ver gevorderd stadium van erkenning zit. De ambitie is om het dossier nog af te ronden in 2022. Het ‘Advies 2021-02 betreffende de podoloog en de voet-hygiënist’ en het ‘Advies 2021-02b betreffende de professional in voetzorg’ vind je op de website van de FOD Volksgezondheid of lees je HIER.

2. Gevolgen voor het beroep indien GVV paramedisch wordt erkend.

 

De belangrijkste informatie over de huidige paramedische beroepen vind je op Deze website. Als het beroep van GVV paramedisch erkend wordt, dan zal het onder dezelfde wet- en regelgeving vallen.

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen

3. Gevolgen voor de opleiding indien GVV paramedisch wordt erkend.

 

Als er een nieuw KB betreffende het beroep van ‘professional in de voetzorg’ wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan staan daarin o.a. de voorwaarden beschreven om het beroep te mogen uitoefenen onder die (nieuwe?) beroepstitel. Eén van die voorwaarden is doorgaans een kwalificatiebewijs. Ook het minimaal leerprogramma van dit kwalificatiebewijs wordt omschreven zoals het aantal lesuren, de praktijk, de leerinhouden,…

Zoals vermeld is het huidige leerprogramma van de SYNTRA opleiding afgestemd op het wettelijk kader dat momenteel voorzien is in de wetgeving (zie punt 1).

Zodra het nieuw KB wordt gepubliceerd, zal SYNTRA dit nieuw kader als referentie hanteren en de opleiding inhoudelijk en vormelijk aanpassen volgens de bepalingen opgenomen in het nieuw KB. Pas nadat het KB is ondertekend en gepubliceerd zullen wij de precieze inhoud kennen, doch we kunnen nu al verwachten dat de opleiding zal uitgebreid worden met meer leerinhouden, meer praktijk en meer studiebelastingsuren.

4. Wat betekent dit voor jou?

 

Als het nieuw KB wordt gepubliceerd, dan zal zoals vermeld onder punt 3, de huidige SYNTRA opleiding GVV niet volstaan om automatisch erkend te worden als ‘professional in voetzorg’ en de nieuwe beroepstitel te mogen dragen. Je zal enkel beroepsactiviteiten mogen uitvoeren die behoren tot het domein van de esthetische voetzorg tenzij je voldoet aan de overgangsvoorwaarden tot het nieuwe beroep.

Voor recent afgestudeerde cursisten en cursisten in opleiding zullen overgangsmaatregelen opgenomen zijn in het KB. De voorlopige overgangsmaatregelen staan beschreven in het aanvullend advies 2021-02b betreffende de professional in de voetzorg. Je kan deze HIER nalezen. Let op, het betreft overgangsmaatregelen die momenteel nog onderwerp zijn van overleg en kunnen dus nog wijzigen!

Eens je bij SYNTRA afgestudeerd bent en je het SYNTRA kwalificatiebewijs GVV op zak hebt, zal je een voorlopige erkenning krijgen die geldig blijft gedurende 3 jaar. Binnen die periode zal je bijkomende overgangsmodules dienen te volgen en meegedaan dienen te hebben aan examens binnen deze overgangsmodules en bewijs dienen te leveren van voldoende gevolgde bijscholingen overeenkomend van minimum 8 uur per jaar gedurende deze drie jaar. Welke opleidingsorganisatie die overgangsmodules en bijscholingen zal organiseren, hoeveel lestijden de overgangsmodules zullen tellen, het lesgeld voor de overgangsmodules en andere bedenkingen zijn tot op heden nog niet gekend. Wij kunnen jullie hieromtrent niet nader informeren doch engageren ons wel om jullie correct en direct op de hoogte te houden van elke evolutie in het dossier.

Vanuit SYNTRA geven we het advies om nu reeds extra praktijkervaring op te doen, extra seminaries en congressen te volgen en je aan te sluiten bij de beroepsvereniging.

Heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met de SYNTRA campus waar je ingeschreven bent.

Als het nieuw KB wordt gepubliceerd, dan zal zoals vermeld onder punt 3, de huidige SYNTRA opleiding GVV niet volstaan om automatisch erkend te worden als ‘professional in voetzorg’ en de nieuwe beroepstitel te mogen dragen. Je zal enkel beroepsactiviteiten mogen uitvoeren die behoren tot het domein van de esthetische voetzorg tenzij je voldoet aan de overgangsvoorwaarden tot het nieuwe beroep.

Voor recent afgestudeerde cursisten en cursisten in opleiding zullen overgangsmaatregelen opgenomen zijn in het KB. De voorlopige overgangsmaatregelen staan beschreven in het aanvullend advies 2021-02b betreffende de professional in de voetzorg. Je kan deze HIER nalezen. Let op, het betreft overgangsmaatregelen die momenteel nog onderwerp zijn van overleg en kunnen dus nog wijzigen!

Eens je bij SYNTRA afgestudeerd bent en je het SYNTRA kwalificatiebewijs GVV op zak hebt, zal je een voorlopige erkenning krijgen die geldig blijft gedurende 3 jaar. Binnen die periode zal je bijkomende overgangsmodules dienen te volgen en meegedaan dienen te hebben aan examens binnen deze overgangsmodules en bewijs dienen te leveren van voldoende gevolgde bijscholingen overeenkomend van minimum 8 uur per jaar gedurende deze drie jaar. Welke opleidingsorganisatie die overgangsmodules en bijscholingen zal organiseren, hoeveel lestijden de overgangsmodules zullen tellen, het lesgeld voor de overgangsmodules en andere bedenkingen zijn tot op heden nog niet gekend. Wij kunnen jullie hieromtrent niet nader informeren doch engageren ons wel om jullie correct en direct op de hoogte te houden van elke evolutie in het dossier.

Vanuit SYNTRA geven we het advies om nu reeds extra praktijkervaring op te doen, extra seminaries en congressen te volgen en je aan te sluiten bij de beroepsvereniging.

Heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met stien.vandermeiren@syntrawest.be.

 • Grondstoffen zijn inbegrepen in de prijs.
 • Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van een pedicureset, witte handdoeken (in diverse formaten), een witte schort en divers klein werkmateriaal. Dit materiaal kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 600 euro.
 • De aankoop van een eigen freestoestel is een meerwaarde maar geen verplichting, je kunt gebruik maken van een toestel van Syntra op de campus en tijdens de stages. Wenst u tijdens de opleiding toch een freestoestel aan te schaffen, houd dan rekening met een bedrag tussen €1000 - €3000.
 • Ten slotte moet je binnen het traject van Gespecialiseerd Voetverzorger een inenting laten plaatsen om je te beschermen tegen hepatitis A en B. Dit wordt geregeld via ons sociaal kantoor Liantis.

De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.

Getuigschrift

Als je deze opleiding met succes beëindigt, ontvang je een getuigschrift of diploma, erkend door de Vlaamse overheid.

Jouw professionele mogelijkheden zijn zeer gevarieerd. Je kunt onder meer:

 • je eigen zaak starten in hoofd- of bijberoep
 • aan de slag gaan als medewerker in een groepspraktijk (podologen, voetverzorgers, kinesisten, ...)
 • aan de slag gaan in een ziekenhuis, revalidatiecentrum en/of woon- en zorgcentrum
 • als verkoper of vertegenwoordiger werken in een gespecialiseerde zaak voor voetverzorgingsproducten

Grondstoffen

 • Grondstoffen (verbandmateriaal, producten, kunstnagelproduct, nagelbeugels, silicone,...) zijn inbegrepen in de prijs.
 • Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van een pedicureset, witte handdoeken (in diverse formaten), een witte schort en divers klein werkmateriaal. Dit materiaal kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 600 euro.
 • De aankoop van een eigen freestoestel is een meerwaarde maar geen verplichting, je kunt gebruik maken van een toestel van Syntra op de campus en tijdens de stages. Wenst u tijdens de opleiding toch een freestoestel aan te schaffen, houd dan rekening met een bedrag tussen €1000 - €3000.

Locaties en data


Vanaf 18-09-2024
2 jaar
Schrijf in

€ 955,90 incl. BTW (1ste jaar)

Planning

wo (18/09/2024) 18:30 - 22:00
wo (25/09/2024) 18:30 - 22:00
wo (02/10/2024) 18:30 - 22:00
wo (09/10/2024) 18:30 - 22:00
di (15/10/2024) 00:01 - 00:02
wo (16/10/2024) 18:30 - 22:00
wo (23/10/2024) 18:30 - 22:00
wo (06/11/2024) 18:30 - 22:00
wo (13/11/2024) 18:30 - 22:00
za (16/11/2024) 08:30 - 12:00
wo (20/11/2024) 18:30 - 22:00
za (23/11/2024) 08:30 - 12:00
ma (25/11/2024) 18:30 - 22:00
wo (27/11/2024) 18:30 - 22:00
za (30/11/2024) 08:30 - 12:00
ma (02/12/2024) 18:30 - 22:00
wo (04/12/2024) 18:30 - 22:00
za (07/12/2024) 08:30 - 12:00
ma (09/12/2024) 18:30 - 22:00
za (14/12/2024) 08:30 - 11:10
ma (16/12/2024) 18:30 - 22:00
wo (18/12/2024) 18:30 - 22:00
ma (06/01/2025) 18:30 - 22:00
ma (13/01/2025) 18:30 - 22:00
ma (20/01/2025) 18:30 - 22:00
ma (27/01/2025) 18:30 - 22:00
wo (29/01/2025) 18:30 - 22:00
ma (03/02/2025) 18:30 - 22:00
wo (05/02/2025) 18:30 - 22:00
wo (12/02/2025) 18:30 - 22:00
ma (17/02/2025) 18:30 - 22:00
wo (19/02/2025) 18:30 - 22:00
wo (26/02/2025) 18:30 - 22:00
za (01/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (10/03/2025) 18:30 - 22:00
za (15/03/2025) 08:30 - 12:00
wo (19/03/2025) 18:30 - 22:00
ma (24/03/2025) 18:30 - 22:00
za (29/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (31/03/2025) 18:30 - 22:00
wo (02/04/2025) 18:30 - 22:00
wo (23/04/2025) 18:30 - 22:00
za (26/04/2025) 08:30 - 12:00
ma (28/04/2025) 18:30 - 22:00
wo (30/04/2025) 18:30 - 22:00
ma (05/05/2025) 18:30 - 22:00
za (10/05/2025) 08:30 - 12:00
ma (12/05/2025) 18:30 - 22:00
wo (14/05/2025) 18:30 - 22:00
wo (21/05/2025) 18:30 - 22:00
za (24/05/2025) 08:30 - 12:00
ma (26/05/2025) 18:30 - 22:00
wo (04/06/2025) 18:30 - 22:00
za (14/06/2025) 08:30 - 12:00
ma (16/06/2025) 18:30 - 22:00
ma (23/06/2025) 00:01 - 00:02
ma (23/06/2025) 18:30 - 22:00
za (28/06/2025) 08:30 - 12:00

Duur

wo 18-09-2024 t.e.m. za 28-06-2025

ADRES

Vanaf 04-10-2024
Volzet
Schrijf in op de wachtlijst

€ 955,90 incl. BTW (1ste jaar)

Planning

vr (04/10/2024) 09:00 - 12:30
vr (04/10/2024) 13:00 - 16:30
vr (11/10/2024) 09:00 - 12:30
vr (11/10/2024) 13:00 - 16:30
vr (18/10/2024) 09:00 - 12:30
vr (18/10/2024) 13:00 - 16:30
vr (25/10/2024) 09:00 - 12:30
vr (25/10/2024) 13:00 - 16:30
vr (08/11/2024) 09:00 - 12:30
vr (08/11/2024) 13:00 - 16:30
vr (15/11/2024) 09:00 - 12:30
vr (15/11/2024) 13:00 - 16:30
vr (22/11/2024) 09:00 - 12:30
vr (22/11/2024) 13:00 - 16:30
vr (29/11/2024) 09:00 - 12:30
vr (29/11/2024) 13:00 - 16:30
vr (06/12/2024) 09:00 - 12:30
vr (06/12/2024) 13:00 - 16:30
vr (13/12/2024) 09:00 - 12:30
vr (13/12/2024) 13:00 - 16:30
vr (20/12/2024) 09:00 - 12:30
vr (20/12/2024) 13:00 - 15:00
vr (10/01/2025) 09:00 - 12:30
vr (17/01/2025) 09:00 - 12:30
vr (17/01/2025) 13:00 - 16:30
vr (24/01/2025) 09:00 - 12:30
vr (24/01/2025) 13:00 - 16:30
vr (31/01/2025) 09:00 - 12:30
vr (31/01/2025) 13:00 - 16:30
vr (07/02/2025) 00:01 - 00:02
vr (07/02/2025) 09:00 - 12:30
vr (14/02/2025) 09:00 - 12:30
vr (14/02/2025) 13:00 - 16:30
vr (21/02/2025) 09:00 - 12:30
vr (21/02/2025) 13:00 - 16:30
vr (28/02/2025) 09:00 - 12:30
vr (28/02/2025) 13:00 - 16:30
vr (14/03/2025) 09:00 - 12:30
vr (14/03/2025) 13:00 - 16:30
vr (21/03/2025) 09:00 - 12:30
vr (21/03/2025) 13:00 - 16:30
vr (28/03/2025) 09:00 - 12:30
vr (04/04/2025) 09:00 - 12:30
vr (04/04/2025) 13:00 - 16:30
vr (25/04/2025) 09:00 - 12:30
vr (25/04/2025) 13:00 - 16:30
vr (09/05/2025) 09:00 - 12:30
vr (09/05/2025) 13:00 - 16:30
vr (16/05/2025) 00:01 - 00:02
vr (16/05/2025) 09:00 - 12:30
vr (23/05/2025) 09:00 - 12:30
vr (23/05/2025) 13:00 - 16:30
vr (06/06/2025) 09:00 - 12:30
vr (06/06/2025) 13:00 - 16:30
vr (13/06/2025) 09:00 - 12:30
vr (13/06/2025) 13:00 - 16:30
vr (20/06/2025) 09:00 - 12:30
vr (20/06/2025) 13:00 - 16:30

Duur

vr 04-10-2024 t.e.m. vr 20-06-2025

ADRES

Of volg het volledige traject!

Wil je meer weten?

FotoStien Vander Meiren
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Stien Vander Meiren

Stel je vraag