Airco certificering terugwinning koelmiddel uit voertuigen


Het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit motorvoertuigen
#100184
#Opleiding #Auto

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Indien men slaagt voor zowel de theorie en de praktijk (min 60%) ontvangt men een certificaat dat wordt uitgereikt door Syntra West als erkend centrum door LNE. Dit certificaat is persoonlijk en geldig voor onbeperkte duur.

Introductie

In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde moeten technici die koudemiddel terugwinnen uit klimaatregelingssystemen van bepaalde motorvoertuigen, vanaf 4 juli 2010 over een certificaat beschikken.

Een nieuwe Europese regelgeving (CE 517/2014) voorziet sedert 1 januari 2015 bovendien dat koudemiddelen nog uitsluitend verkocht mogen worden aan garagebedrijven met gecertificeerde technici om aan de koudekring van klimaatbeheersingssystemen in voertuigen te werken.

Omschrijving

Om dit certificaat te behalen moet de technicus een opleiding volgen en slagen voor een theorie- en praktijkproef.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elke garagehouder/hersteller alsook de ontmantelaar van afgedankte motorvoertuigen is genoodzaakt vanaf 4 juli 2010 beroep te doen op een gecertificeerd technicus om deze activiteit te mogen uitvoeren.

Voorkennis

Basiskennis werking aircosystemen in voertuigen is vereist.

Bijkomende info

Retributie:

Een erkende technicus moet een retributie betalen. Deze retributie is voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. Dit retributie is een eerste keer verschuldigd bij het bekomen van het erkenningsbewijs en vervolgens vijfjaarlijks.

De technici die een certificaat behaalden voor 5 september 2016 worden beschouwd als erkende technici. Zij moeten geen retributie betalen voor het bekomen van het erkenningsbewijs. Zij zijn wel de vijfjaarlijkse retributie verschuldigd voor het toezicht op de erkenning. Deze moet een eerste maal betaald worden voor 31 december 2019.

De retributie komt bovenop het inschrijvingsgeld van de cursus.

Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari en bedraagt 33 euro voor het jaar 2016.

Deze wordt afzonderlijk gefactureerd.

airco-klimaatsysteem-koudemidd-1-1_2010-184.jpg

Programma

  • Introductie
  • Airconditioning systeem
  • Eigenschappen van koudemiddelen
  • Terugwinningsmethode
  • Behandeling van koelmiddelflessen
  • Praktisch deel