Fiscalist


Plan je toekomst en word fiscalist!
#040810
#Opleiding #Accountancy

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ben je in staat om in een boekhoud-, accountants of fiscaal kantoor zelfstandig fiscale dossiers af te werken (zowel op vlak van BTW, als personen- en vennootschapsbelasting). Vele afgestudeerden hebben ook in het bedrijfsleven alle kansen om naast de boekhouding ook de fiscale dossiers te behartigen. Voor wie zelfstandig wenst te starten als boekhouder-fiscalist stelt het diploma je in staat om de erkenningsprocedure bij het BIBF in te leiden (zie verder).

Introductie

 • Campus Brugge start september 2021
  • Op maandag- en woensdagavond telkens van 18u30 tot 22u + extra lessen op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 12u
 • Campus Kortrijk start september 2021
  • Op maandag- en woensdagavond telkens van 18u30 tot 22u + extra lessen op donderdagavond 18u30 tot 22u
 • Campus Kortrijk start september 2021 (namiddag - avond formule)
  • Opvrijdagnamiddag en -avond  telkens van 13 tot 16u30 en van 17u tot 20u30 + extra lessen op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 12u
 • Campus Roeselare start september 2021
  • Op maandag- en woensdagavond telkens van 18u30 tot 22u + extra lessen op donderdagavond van 18u30 tot 22u

Opgelet, de vermelde prijs is telkens per cursusjaar.

Handboeken worden apart aangekocht.

Omschrijving

Vakkennis, menselijk contact en strategisch denken zijn de belangrijkste wapens van een professionele fiscalist. Je hebt contacten met de belastingdienst en doet aangifte van vennootschaps-, inkomsten- en allerlei andere belastingen. Daarnaast breng je advies uit en interpreteer je de wetgeving.

Fiscaliteit is een complexe materie die voortdurend in ontwikkeling is. Fiscale wetgeving, KB's, circulaires van bevoegde administraties, fiscale rechtsleer en rechtspraak volgen elkaar in snel tempo op. De internationalisering van het bedrijfsleven en de gevolgen daarvan op fiscaal vlak, maken alles er niet eenvoudiger op. Fiscaliteit is een materie voor specialisten geworden.

De cursus fiscalist biedt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding omtrent de beroepskennis waarover je als boekhouder-fiscalist moet beschikken. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt in haar praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties.

Je verwerft kennis over personen- en vennootschapsbelasting, je leert fiscale aangiftes optimaal invullen en er advies over verstrekken. Via casestudy's wordt je redeneervaardigheid en zelfwerkzaamheid getraind. Verder komen registratie- en successierechten aan bod, evenals lokale, regionale en internationale fiscaliteit.

Na deze tweejarige cursus kun je, als zelfstandige of als medewerker in een boekhoudkantoor of bij de boekhoudafdeling van een firma, alle fiscale verplichtingen vervullen en zelfstandig fiscale dossiers (zowel op vlak van btw, personen- als vennootschapsbelasting) behartigen. Daarnaast kun je de opgedane kennis ook gebruiken in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen. Bekwame fiscalisten zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

De opleiding fiscalist is erkend door het BIBF en geeft toegang tot de stage en het bekwaamheidsexamen.

Je opdracht als boekhouder-fiscalist

Een boekhouder-fiscalist houdt zich, als zelfstandige of voor rekening van derden, bezig met:

 • de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving op dat gebied
 • het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekening
 • het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
 • advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden
 • belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen
 • belastingplichtigen vertegenwoordigen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor personen die een job ambiëren in een boekhoudkantoor, in financiële diensten van een KMO of grote bedrijven, in overheidsdiensten of die zich wensen te vestigen als zelfstandig fiscalist (na het doorlopen van een procedure via BIBF).

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van het diploma 'boekhouder' van de ondernemersopleiding

Ofwel in het bezit zijn van een diploma met boekhoudkundige-fiscale basis type hoger onderwijs buiten de universiteit ( korte of lange type) of universiteit.

Bijkomende info

Erkend boekhouder - fiscalist

Onze opleiding 'Fiscalist' is erkend door het BIBF (beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten) en geeft aan de houders van een diploma 'Boekhouder' de mogelijkheid om de erkenningsprocedure tot erkend boekhouder-fiscalist in te zetten.

Bij inschrijving wordt een kopie van het diploma hoger onderwijs of universiteit opgevraagd. Zonder die kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

Deze opleiding komt in aanmerking voor punten permanente vorming voor BIBF.

fiscalist-1-1_2004-810.jpg
fiscalist-1-2_2004-810.jpg

Programma

1ste jaar

 • Btw-practicum, procedure (76 uur)
 • Personenbelasting practicum (144 uur)
 • Vennootschapsrecht (32 uur)
 • Vennootschapsbelasting (48 uur)

2de jaar

 • Vennootschapsbelasting (76 uur)
 • Btw-practicum, procedure (88 uur)
 • Personenbelasting practicum (64 uur)
 • Fiscale procedure (20 uur)
 • Registratie en successie (28 uur)
 • Douane en accijnzen (16 uur)
 • Beroepsorganisatie en deontologie (4 uur)
 • Begeleiding eindwerk (4 uur)

Getuigschrift

Na het met succes beëindigen van de opleiding 'Fiscalist' heb je recht op het ondernemersdiploma 'Fiscalist', erkend door de Gemeenschapsminister bevoegd voor Middenstands- en KMO-opleiding en afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen (VLAO) - Syntra vlaanderen.

Onze docenten zijn belastingconsulenten en accountants met ruime praktijkervaring, topambtenaren van Financiën en advocaten. Het zijn geen theoretici maar practici! Onze docenten staan garant voor een zeer praktische fiscale opleiding, waar de aangebrachte theorie permanent getoetst wordt aan de praktijk!