#160149
#Opleiding #Accountancy

Basistraining enkelvoudig boekhouden


De principes

Omschrijving

Niet alle ondernemers en ondernemingen moeten een dubbele boekhouding voeren.

Een vereenvoudigde (ook 'enkelvoudige' of 'eenvoudige') boekhouding mag door kleine ondernemingen (met uitzondering van ondernemingen binnen de sectoren verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen) worden gevoerd.

Met kleine ondernemingen wordt bedoeld: eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet, exclusief btw, die kleiner is dan 500.000 euro.

Tijdens deze opleiding leert u de principes kennen van de enkelvoudige boekhouding, zodat u zonder problemen zelf uw vereenvoudigde boekhouding kan voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Natuurlijke personen (zelfstandigen in hoofd- of in bijberoep) en vennootschappen onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan 500 000 euro.

Uitzondering: indien u werkzaam bent in de sector verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen of beursverrichtingen mag u GEEN enkelvoudige boekhouding voeren. We verwijzen u dan graag door naar onze opleiding dubbel boekhouden.

Programma

 • Sessie 1:
  • Basis en wetgeving inzake boekhoudverplichtingen
  • Inzicht in boekhoudprincipes en doelstellingen
 • Sessie 2:
  • Bespreking en inoefenen opstellen van verkoopsfacturen
  • Inschrijven in het verkoopboek
  • Opzetten boekhoudadministratie
 • Sessie 3:
  • Inschrijven van aankoopfacturen
  • Investeringen
  • Afschrijvingstabellen ...
 • Sessie 4:
  • Opstellen BTW aangiftes
  • Resultatenrekening met aangifte personenbelasting
 • Sessie 5: praktische uitwerking in allesomvattende case

Veerle Victoor, zaakvoerder Bofiscad