Basistraining enkelvoudig boekhouden


De principes
#160149
#Opleiding #Accountancy

Omschrijving

Niet alle ondernemers en ondernemingen moeten een dubbele boekhouding voeren.

Een vereenvoudigde (ook 'enkelvoudige' of 'eenvoudige') boekhouding mag door kleine ondernemingen (met uitzondering van ondernemingen binnen de sectoren verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen) worden gevoerd.

Met kleine ondernemingen wordt bedoeld: eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet, exclusief btw, die kleiner is dan 500.000 euro.

Tijdens deze opleiding leer je de principes kennen van de enkelvoudige boekhouding, zodat je zonder problemen zelf je vereenvoudigde boekhouding kunt voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Natuurlijke personen (zelfstandigen in hoofd- of in bijberoep) en vennootschappen onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan 500 000 euro.

Uitzondering: indien je werkzaam bent in de sector verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen of beursverrichtingen mag je GEEN enkelvoudige boekhouding voeren. We verwijzenje dan graag door naar onze opleiding dubbel boekhouden.

Programma

 • Sessie 1:
  • Basis en wetgeving inzake boekhoudverplichtingen
  • Inzicht in boekhoudprincipes en doelstellingen
 • Sessie 2:
  • Bespreking en inoefenen opstellen van verkoopsfacturen
  • Inschrijven in het verkoopboek
  • Opzetten boekhoudadministratie
 • Sessie 3:
  • Inschrijven van aankoopfacturen
  • Investeringen
  • Afschrijvingstabellen ...
 • Sessie 4:
  • Opstellen BTW aangiftes
  • Resultatenrekening met aangifte personenbelasting
 • Sessie 5: praktische uitwerking in allesomvattende case

Veerle Victoor, zaakvoerder Bofiscad