Innovatiemanager Welzijn, zorg & gezondheid

Omschrijving

Ben je een gedreven vernieuwer ‘pur sang’, denk je vaak buiten de box en heb je een onmiskenbare goesting om onze opleidingsmissie aan startende en actieve ondernemers mee te ondersteunen? De SYNTRA willen dé partner zijn van lerend Vlaanderen en Brussel. Door in te zetten op ‘levenslang ondernemend leren ondernemen’ wil het SYNTRA-opleidingsnetwerk bijdragen tot een versterkte Vlaamse en Brusselse economie, waar sterke mensen worden ontwikkeld die als zelfstandige of als ondernemende medewerker klaar zijn om de uitdagingen die de snel veranderende wereld met zich meebrengt aan te gaan. Binnen de job van innovatiemanager druk jij binnenkort misschien wel jouw persoonlijke stempel op een ambitieus clusterbeleid… voor opleidingen aan de welzijns-, zorg-, schoonheids-, sport-, gezondheid- en dierensector in Vlaanderen en Brussel.

Details

Uw functie

SYNTRUM, de koepelorganisatie van het SYNTRA-opleidingsnetwerk met vierentwintig campussen in Vlaanderen en Brussel, wil haar groeiambities verder uitbreiden door de aanwerving van een extra innovatiemanager binnen het domein DIENSTVERLENENDE BEROEPEN & MANAGEMENT. Als innovatiemanager focus je, binnen de innovatiecel van SYNTRUM, op één globaal doel: bedrijven helpen met relevant blijven door meer en sterker te leren ondernemen.

Hiervoor ontwikkel je een sectorale visie en stuur je een geïntegreerd productbeleid aan in functie van de verdere professionalisering van het opleidingsaanbod, educatiemethodieken, conceptuele opleidingsformules en standpuntbepalingen aan de Vlaamse Overheid.

Je doet dit uiteraard niet alleen en maakt deel uit van een provincie-overstijgende en multidisciplinaire groep medewerkers die, in co-creatie met experten en belanghebbenden, mee invulling geven aan jouw masterplannen in het Vlaamse en Brusselse gewest. Je beschikt hierbij over een sterke inhoudelijke expertise en ervaring met effectieve opleidingsmethodieken binnen ondernemers- en managementvakken.

Je geniet gedurende de eerste zes maanden een interne opleiding op de SYNTRA-campus van Brugge of Gent. Gelijktijdig biedt een werkstage bij SYNTRUM de ideale opstap naar jouw definitieve werkbiotoop. Bij aanvang van jouw job werk je nauw samen met de regionale productdirecteur die jou tevens coacht en begeleidt. Nadien zal je rapporteren aan de SYNTRUM-stuurgroep en doe je minstens één dag per week aan co-working in Brussel.

Uw profiel

Jouw teamuitdagingen:

 • Opleidingsdesign. pedagogische uitbouw en onderbouwing van de opleidingstrajecten in lijn met vooruitstrevende pedagogische inzichten (digitalisering, blended learning, duaal opleiden, …) en met focus op dé USP van het SYNTRA-opleidingsnetwerk: een praktijkgericht opleidingsaanbod dat met een korte time-to-market in de markt wordt gezet.
 • Proces- en projectmanagement. Zorgt voor professionalisering en afstemming van de ontwikkelde trajecten of projecten op de kaders van de opdrachtgever of subsidiërende instanties.
 • Opleidingsimplementatie en kennisborging. Ondersteuning bij de implementatie van nieuwe opleidingstrajecten verzekert een kwaliteitsvollere uitrol (met minder kinderziektes en een hogere klantentevredenheid als gevolg).
 • Trend- en marktanalyse. Het is niet de bedoeling om zelf onderzoek te gaan uitvoeren, maar wel om intern en extern beschikbare (sectorale) kwantitatieve en kwalitatieve marktinformatie op een hapklare manier ter beschikking te stellen van de sectorclusters (o.a. in functie van kwaliteitsvolle masterplannen) .
 • Aanspreek- en communicatiepunt beleid. Belangrijk om de stakeholders, het beleid en de politiek te overtuigen dat het SYNTRA-opleidingsnetwerk mee is op het vlak van pedagogische ontwikkelingen inzake levenslang leren en de (Europese en Vlaamse) beleidsdoelstellingen.

Jouw persoonlijke uitdagingen:

 • Vastleggen, uitdragen en bijsturen van de clusterstrategie
 • Vertegenwoordigen van het SYNTRA-opleidingsnetwerk in overlegorganen in de betrokken cluster, zowel binnen de overheid als met andere stakeholders
 • Zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking met (overheids)organisaties, beïnvloeders, bedrijfsleven,…
 • Aanbevelingen formuleren voor het beleid
 • Advies en bijsturing bij ontwerp van nieuwe en te actualiseren programma’s
 • Zelf ontwikkelen van nieuwe opleidingsprogramma’s
 • Zelf initiëren en uitvoeren van (innovatieve) herwerkingen van bestaande opleidingsprogramma’s
 • Implementatie mee opvolgen van de eigen ontwikkelde opleidingen (introductie, promotie, opvolging, overleg met ontwikkelaars binnen het SYNTRA-opleidingsnetwerk, docenten, cursusbezoeken, het bijwonen van examens, evaluatie, nazorg, …)
 • Het opvolgen van de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op opleidingen in de cluster
 • Instaan voor een open en correcte communicatie zowel intern binnen het SYNTRA-opleidingsnetwerk, als extern naar andere stakeholders toe
 • Instaan voor een clusteroverstijgende rol binnen de innovatiecel afhankelijk van de competenties (dit kan gaan over nieuwe leren, online leren, netwerken, …)

De ideale kandidaat voor deze functie heeft bij voorkeur:

 • Bewezen ervaring in het ontwikkelen van opleidingsproducten die met resultaat zijn geïmplementeerd
 • Ervaring in het uitbouwen van sterke partnerschappen bij de uitwerking van nieuwe opleidingsproducten
 • Oog voor het commercialiseren van deze opleidingsproducten, zowel naar bedrijven als naar particulieren toe
 • Een permanente focus op het creëren van toegevoegde waarde en een positieve kosten-baten afweging van de ontwikkelde opleidingsproducten
 • Oog voor de beleving van de gebruikers van de opleidingsproducten op het vlak van promotie, lesmethodiek, aanpak van de docent, digitale ondersteuning,…
 • Ervaring in het ontwikkelen van concepten en structuren
 • Ervaring in project- en/of procesmanagement
 • Een passie voor het nieuwe leren en het opvolgen van nieuwe (opleidings-)trends
 • De capaciteiten om de dagelijkse werking te overstijgen en een globale visie te vormen
 • Leidinggevende en coördinerende vaardigheden
 • Co-creativiteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en ondernemerschap in het bloed

Ons aanbod

 • Je vertoeft in een ambitieus opleidingsnetwerk van 525 medewerkers en 4800 vakdocenten in Vlaanderen en Brussel onder voogdij van de Vlaamse Overheid
 • Flexibiliteit op vlak van jouw uurrooster binnen een contractuele functie van onbepaalde duur volgens een 38-uren-stelstel
 • Je geniet gedurende zes maanden een intern vormings- en stagetraject en krijgt de nodige ondersteuning van een persoonlijke mentor en ervaren collega’s
 • Heel snel zal je de vrijheid krijgen jouw werk zelfstandig te organiseren en in te plannen
 • Afhankelijk van jouw ambities, interesses en functioneren zijn er belangrijke groeimogelijkheden op vlak van verantwoordelijkheid
 • Je krijgt een vaste werkplek in jouw regionale SYNTRA-campus en op de co-creatiehub van SYNTRUM te Brussel
 • Qua loon mag je rekenen op een marktconform loonpakket inclusief extralegale voordelen
 • Je geniet gratis trainingen en opleidingen uit ons volledige aanbod

Interesse?

Laat ons voelen wie je bent, wat je kwaliteiten zijn en waarom deze vacature jou aanspreekt. Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief vóór 24 november 2019 via deze link. Kwaliteiten bij mensen zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit. Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan je vrijblijvend contact opnemen met David Van der meijden via 0496 25 31 61 of david.vandermeijden@syntrum.be.