Beleidsmanager - onderwijs

Omschrijving

Geloof je in de kracht van een onderneming als opleider? Geloof je in onze jongeren die 4 dagen per week leren op de werkvloer en wil je hen alle kansen geven? Wil je mee de visie van de SYNTRA uitdragen? De SYNTRA willen dé partner zijn van lerend Vlaanderen en Brussel. Door in te zetten op ‘levenslang ondernemend leren ondernemen’ wil het SYNTRA-opleidingsnetwerk bijdragen tot een versterkte Vlaamse en Brusselse economie, waar sterke mensen worden ontwikkeld die als zelfstandige of als ondernemende medewerker klaar zijn om de uitdagingen die de snel veranderende wereld met zich meebrengt aan te gaan. Binnen deze job druk jij binnenkort misschien wel jouw persoonlijke stempel op een ambitieus leerbeleid en het duaal leren in Vlaanderen en Brussel.

Details

Uw functie

Als beleidsmanager - onderwijs volg je voor SYNTRUM het duaal leren binnen het leerplichtonderwijs en het werkplekleren binnen het volwassenenonderwijs beleidsmatig op. Je treedt actief in contact met de relevante stakeholders en vertegenwoordigt de Syntra in verschillende overleg- en adviesorganen. Je bent het aanspreekpunt voor overheids- en onderwijsactoren, sectorale partners en de regionale Syntra. Je bouwt verder aan de Syntra-visie op duaal leren en zorgt in overleg met de regionale verantwoordelijken dat deze kwaliteitsvol geïmplementeerd geraakt in de Syntra.

Jouw takenpakket:

 • Je volgt de ontwikkelingen rond de relevante beleidsthema’s op en rapporteert hierover aan de Domeinverantwoordelijke Stakeholderbeleid.
 • Je bent een bruggenbouwer en de verbindende factor tussen de Syntra wat duaal leren betreft.
 • Je vertegenwoordigt de Syntra in verscheidene advies- en overlegorganen (vb. VLOR, …)
 • Je coördineert de Vlaanderen brede aanpak van duaal leren in de Syntra, ontwikkelt hiervoor de nodige data en dashboards en kan rekenen op de regionale verantwoordelijken om dit te operationaliseren.
 • Je hebt oog voor opportuniteiten in de wisselwerking Syntra-arbeidsmarkt.
 • Je harmoniseert binnen het Syntra-netwerk de pedagogisch-didactische aanpak van het duaal leren en het gevoerde kwaliteitsbeleid in functie van inspectie & toezicht.
 • Je ondersteunt en inspireert de marketingverantwoordelijken van de Syntra inzake campagnes om het duaal leren verder ingang te doen vinden.
 • Je zorgt voor kennisborging m.b.t. de erkenning van beroepskwalificerende trajecten (buiten onderwijs).
 • Je behoudt het overzicht van initiatieven die de regionale Syntra i.s.m. onderwijs (leerplichtonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs) opzetten en zorgt voor kennisdeling).

Uw profiel

Wat we belangrijk vinden

 • Je hebt een doorgedreven kennis van de onderwijsregelgeving (en de totstandkoming hiervan) of bent bereid je hier zeer snel in te bekwamen.
 • Je hebt kennis van de sectorale werking in Vlaanderen of bent bereid je hier zeer snel in te bekwamen.
 • Je hebt kennis van de Vlaamse Kwalificatiestructuur en de erbij horende procedures of bent bereid je hier zeer snel in te bekwamen.
 • Je draagt de visie op opleiden van het Syntra-netwerk uit.
 • Je bent een teamspeler maar kan daarnaast ook zeer autonoom werken.
 • Je bent flexibel in zowel arbeidstijd als werkplek.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep van Leren & Werken (binnen en buiten het leerplichtonderwijs) en Duaal Leren.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je kan complexe materie vertalen in praktische werking.
 • Je bent bij voorkeur pedagogisch geschoold.
 • Je legt makkelijk (duurzame) contacten.

Ons aanbod

Wij bieden jou, naast een uitdagende functie, een overeenkomst van onbepaalde duur voor 100%. Je krijgt jobbegeleiding en een competitief salarispakket met extralegale voordelen. Je komt terecht in een gemotiveerd team waar een aangename werksfeer heerst. Je krijgt een vaste werkplek in jouw regionale SYNTRA-campus en op de co-creatiehub van SYNTRUM te Brussel De volgende waarden vatten samen waar we voor staan : ondernemend en creatief, klantgericht professionalisme, kostenbewust, open communicatie en samenwerking.

Interesse?

Blijft de tekst hierboven nagalmen?
Laat ons voelen wie je bent, wat je kwaliteiten zijn en waarom deze vacature jou aanspreekt.
Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via jobs.syntra.be.
Kwaliteiten bij mensen zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.
Met inhoudelijke vragen over deze functie kan je terecht bij Dhr. Sven Brouwers sven.brouwers@syntrum.be.