Nieuwsbrief voor de docenten van de Groep Syntra West (Portilog, Escala, SBM en Syntra West) - september 2023

Toontjeshuis

Docententeam in de kijker… de docenten bouwkundig BIM tekenaar!

In de kijkerSteven Vandendriessche, Wim Hespeel en Maxim Perseyn geven les binnen de VDO bouwkundig BIM tekenaar. Vorig cursusjaar integreerden ze in het kader van het G.R.A.M. project een authentieke bedrijfsopdracht van Toontjeshuis in de opleiding.

Toontjeshuis is een vzw die zich inzet om jonge mensen met een beperking zelfstandig te laten wonen. Aan onze cursisten bouwkundig BIM tekenaar werd gevraagd om een woonunit in te richten die kan aangepast worden voor opeenvolgende bewoners met verschillende fysieke en/of mentale beperkingen.

 

Hoe hebben jullie deze vraag precies aangepakt en verdeeld onder elkaar/de verschillende modules in de opleiding?

Wim heeft de fundering voor het ontwerp gelegd. Bepaalde technische onderwerpen die sowieso op de lesplanning stonden, hebben een andere nadruk gekregen in functie van de vraag van Toontjeshuis. De cursisten brachten ook een werfbezoek aan een gebouw in opbouw (in Sint-Niklaas). Dit liet ons toe om het ruwbouw technische te linken met een afgewerkt gebouw.

De ondernemerschapslessen van Maxim werden eerder in het cursusjaar ingepland zodat cursisten optimaal van die vaardigheden konden profiteren op het moment dat er behoefte aan was. De cursisten presenteerden regelmatig een stand van zaken voor de groep, gevolgd door een groepsgesprek dat nieuwe inzichten naar voor bracht.

Ten slotte werd alle technische kennis samengebracht tijdens de tekenlessen van Steven, waardoor cursisten hun ontwerp visueel konden voorstellen aan Toontjeshuis.

Hoe verliep de samenwerking met Toontjeshuis?

Toontjeshuis heeft actief meegedacht over hoe we de opdracht vorm konden geven. Ze zijn speciaal langsgekomen om hun organisatie voor te stellen, na een bezoek aan het Zorglab in hogeschool Vives. Ze hebben ook het werfbezoek mogelijk gemaakt. Lara en Wim van Toontjeshuis waren altijd zeer constructief. De cursisten konden rechtstreeks met vragen bij hen terecht. Hiervoor waren twee verantwoordelijken aangeduid die de vragen moesten verzamelen en doorgeven.

Twee keer hebben de cursisten hun werk voorgesteld aan de verantwoordelijken van Toontjeshuis. De opgeleverde renders zullen effectief gebruikt worden om toekomstige bewoners een beter beeld te geven van hoe hun studio eruit zou kunnen zien. 

Wat is de meerwaarde van een opdracht met een echte klant ten opzichte van een fictieve opdracht?

Een echte klant inschakelen is heel betekenisvol gebleken. De cursisten voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor het resultaat van hun werk en ze zijn zeer gemotiveerd in hun werk. Het verschil met fictieve opdrachten is groot. Het blijft wel spannend afwachten hoe de externe partner zal reageren op wat de cursisten hebben gepresteerd. Doordat de cursisten een goeie prestatie leveren, voel je je als docent ook wel trots op de groep en stimuleer je hen nog verder in het bereiken van een beter resultaat.

Als docent is dit best ook boeiend. Je kan niet met 100% zekerheid voorspellen hoe het gaat lopen, maar je wordt wel verplicht om met een andere bril naar je lesinhoud te kijken. Je reikt de cursisten de nodige kennis en vaardigheden aan en daarna zet je een stapje terug en coach je hen op het proces. Cursisten zullen fouten maken, maar daar steken ze net het meest van op.

Welke concrete tips zouden jullie meegeven aan collega’s die ook met een opdracht van een echte klant aan de slag zouden willen gaan?

Zorg ervoor dat de vraag van de klant zo concreet mogelijk is. Probeer een draaiboek te hanteren en sta zeker open voor alle input vanuit Syntra. De coachingsessie leek op het eerste zicht overbodig maar heeft mij achteraf gezien heel goed geholpen.
Denk luidop over de opdracht en geef de cursisten mee hoe je het zelf aan boord zou leggen, push the limits. Wij zijn zeker vragende partij voor een vervolg!

Heb je als docent interesse om een bedrijfsauthentieke opdracht in je lesinhoud te integreren? Ken je een organisatie/start-up die ervoor openstaat met een groep cursisten aan de slag te gaan? Contacteer je productmanager of mail naar docentencoach@syntrawest.be om de mogelijkheden te bespreken.

Cijfers

Tijdens cursusjaar 2022-2023 werden

 • 17 e-learning trajecten ingezet
 • 397 cursisten gingen met e-learning aan de slag
 • 8664 keer werden de e-learnings bekeken
17 e-learning trajecten
397 e-learning cursisten
8664 keer bekeken
Docentenplatform

Onze werking

Ondernemerschap

Heb je het al gezien? De “Voor docenten” pagina op Moodle zit sinds kort in een nieuw kleedje! Niet alleen de vormgeving kreeg een stevige update, maar ook inhoudelijk werd de informatie bijgewerkt en uitgebreid.

De nieuwe lay-out heeft als doel jullie zo snel mogelijk bij de juiste informatie te brengen. Wat vind je er allemaal terug?

 • Praktische informatie: bij wie kan ik terecht voor welke vraag? Hoe werkt het docentenstatuut? Hoe factureer ik? Wat zijn mijn taken als docent? Welk PowerPoint/Word sjabloon gebruik ik tijdens de les?
 • Handleidingen voor Moodle, BigBlueButton, Digi4u, Digital en CometPlus
 • E-learnings, tipsheets en andere didactische informatie over de 5 rollen van een docent:
  • De didactische docent
  • De digitale docent
  • De ondernemende docent
  • De docent als cursusbouwer
  • De docent als coach

Wil je zelf aan de slag? Surf naar Moodle en klik bovenaan op “Voor docenten”.

Heb je suggesties voor wat je graag terug wil vinden op de “Voor docenten” pagina of voor een interessante opleiding? Laat het ons via dit formulier weten.

Marie Van Looveren

In het nieuws: een woordje van de algemeen directeur

Het projectbureau

Beste docent,
In de komende weken en maanden starten opnieuw duizenden cursisten aan een kort of langer opleidingstraject bij één van onze organisaties Syntra West, SBM, Escala of Portilog.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk jullie zijn in dit verhaal. Jullie, onze docenten, staan immers voor de groep, in het atelier of online aan de pc om deze ambitieuze cursisten op te leiden (beroepscompetenties), te reskillen (heroriënteren) of te upskillen (beter worden in de job).

De passie en de gedrevenheid waarmee jullie toekomstige collega’s of concullega’s komen opleiden verdient alle respect.

In de komende jaren zullen we onze docentenwerking  daarom nog verder professionaliseren. We willen daarmee 2 doelstellingen realiseren: ervoor zorgen dat onze opleidingen voor onze cursisten absoluut top blijven en ervoor zorgen dat het voor docenten zo aantrekkelijk mogelijk is om bij ons opleiding en trainingen te geven. 

We blijven daarom inzetten op het organiseren van diverse opleidingen, maar zullen er ook voor zorgen dat de administratieve last zo laag mogelijk wordt gehouden. We organiseren ook diverse jobmomenten om bijkomende docenten te rekruteren en zorgen voor meer tools en methodieken om de kennisdeling van onze medewerkers met jullie verder te optimaliseren.
Zo willen we ervoor zorgen dat jullie zich kunnen focussen op de kern van de zaak: jullie kennis en ervaring overbrengen naar onze cursisten. 

Veel succes in het nieuwe cursusjaar,

Marie Van Looveren
Algemeen directeur Syntra West, SBM, Escala en Portilog

Tips en tricks

Tips

Tips en tricks: verrijk je lessen met ChatGPT

ChatGPT is een krachtig AI-model dat niet alleen tijdbesparend, maar ook inspirerend kan werken voor onze docenten. Wie nog niet zo vertrouwd is met deze technologie vindt hieronder wat concrete tips over hoe je ChatGPT kan inzetten tijdens je lesopdracht.

 1. Suggesties voor de inhoud van de syllabus: Vraag aan ChatGPT welke onderwerpen aan bod moeten komen in een opleiding van x aantal uren met een bepaalde leeruitkomst (deze kan je vragen aan je contactpersoon). Op basis van deze suggesties kan je de syllabus verder uitwerken.
 2. Creatie van lesmateriaal: Docenten kunnen op basis van ChatGPT snel relevante en boeiende inhoud op maat maken, ook wanneer ze zelf iets minder vertrouwd zijn met de inhoud. Denk hierbij aan samenvattingen of schema’s of structuur aanbrengen in lange teksten.
 3. Taalondersteuning: ChatGPT kan nuttig zijn om lange teksten te reduceren tot de essentie, of om delen van een syllabus te controleren op taalfouten. Bovendien kunnen complexe teksten herschreven worden voor beginners.
 4. Evaluatie: ChatGPT kan worden ingezet om vragen te genereren voor toetsen of examens, of rubrics om praktijkopdrachten te evalueren. Zorg er zeker voor dat je telkens alternatieve antwoordmogelijkheden vraagt (voor multiplechoice vragen) en eventueel ook al feedback waarom een antwoord juist of fout is.
 5. Praktijksituaties: ChatGPT kan interessant zijn om situaties uit de praktijk te simuleren. Tijdens de les kan je vragen hoe cursisten zouden handelen in dat soort situaties. Test dit bij voorkeur wel uit voor je het in de les inzet.

Het is cruciaal te onthouden dat Chat GPT moet gezien worden als een aanvulling op de docentenexpertise. De vraag aan ChatGPT moet duidelijk en erg precies geformuleerd worden.
Heb je hier interesse in? Tijdens de opleiding “Een cursus bouwen – hoe begin ik eraan?” (23 november, Campus Roeselare) komt ChatGPT aan bod. Schrijf je gratis in via deze link.

Dit artikel werd opgesteld op basis van queries aan ChatGPT en geredigeerd door de docentencoach.

Konnect gebouw campus Kortrijk

Wist je dat

Wist je dat…

WIST JE DAT: het nieuwe gebouw (Konnect) op Campus Kortrijk wind- en waterdicht zal zijn tegen het einde van dit jaar en dat het in september 2024 in gebruik genomen zal worden?

WIST JE DAT: je gemakkelijk naar alle deelnemers van je opleiding een bericht kan sturen via Moodle? Klik hier voor de handleiding.

WIST JE DAT: je de docentencoaches altijd kan bereiken via docentencoach@syntrawest.be? Contacteer ons zeker met digitale of didactische vragen of als je suggesties hebt voor onze docentenwerking.

WIST JE DAT: we steeds op zoek zijn naar nieuwe vakexperts om ons docententeam te versterken? Onze vacatures voor docenten vind je hier. Ken je iemand met een profiel waarnaar we op zoek zijn? Moedig hen zeker aan om contact op te nemen of om deel te nemen aan het jobmoment op 10 oktober op Campus Brugge.

Syntracademy

Syntracademy

Opleidingen najaar 2023

Bij praktische vragen contacteer: docentencoach@syntrawest.be

De opleidingen zijn gratis. We verwachten wel je aanwezigheid bij inschrijving.

Syntracademy opleidingen voor docenten