Nieuwsbrief voor de docenten van de Groep Syntra West - januari 2021

Contact blijven houden, elkaar motiveren en inspireren is vandaag moeilijk maar belangrijker dan ooit. Met SYNAPS brengen we drie jaarlijks nieuws voor en door docenten. We brengen tips & tricks, weetjes, inspiratie vanuit het projectbureau en rond ondernemerschap en plaatsen een docent in de kijker. Maar in deze eerste nieuwsbrief zeggen we voornamelijk bedankt. Bedankt docenten voor alle extra inspanningen de afgelopen periode! 

Trico

Het projectbureau

Deelnemers gezocht voor Europees innovatiebezoek

Het projectbureauOp 1 november 2020 ging het Erasmus+ project (Europese subsidies om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken) TRICO van start. Gedurende 2 jaar halen we inspiratie uit 9 Europese (onderwijs)instellingen.


Tijdens de uitwisselingen zullen niet minder dan 72 docenten, medewerkers en dit keer ook mentoren uit leerbedrijven de kans krijgen om internationaal ervaringen uit te wisselen over ondernemerschap, duaal leren en opleidingen vormgeven i.s.m. de bedrijfswereld. Kom er alles over te weten op de Trico website.


Aarzel niet en schrijf je nu al in via deze link!

Vragen hierover? Stel ze gerust aan Shana Dequesne

Tendens

Ondernemerschap 4.0

OndernemerschapJe hebt het vermoedelijk al gehoord, in 2020 zijn we gestart met de migratie naar VLAIO.
In de mededeling aan de Vlaamse regering is het erg duidelijk dat ondernemerschap en innovatie hierbij hoog op de agenda staan.


De Vlaamse economie staat het volgende decennium voor enkele belangrijke uitdagingen. Om de productiviteit en de competitiviteit van vooral kleinere ondernemingen te laten stijgen is het belangrijk toekomstige ondernemers, ondernemers en hun medewerkers, te laten kennismaken met nieuwe businessmodellen en innovaties. Levenslang leren moet dit realiseren en de rol van de SYNTRA, en dus jouw rol, is hierbij centraal en doorslaggevend.


Het aanleren van de juiste competenties voor een geslaagde start en groei zijn essentieel. Ondernemerschap en ondernemerszin dienen onlosmakelijk verweven te zijn doorheen al de opleidingstrajecten die (kandidaat) ondernemers bij ons doorlopen. Wij zullen ons hierbij baseren op het nieuwe Entrepreneurship Competence-raamwerk : ENTRECOMP. Als docent werd je in augustus gevraagd om een korte enquête in te vullen waarbij je kon aanduiden in welke mate de 15 competenties uit dit framework aan bod komen in jouw lessen. Wij delen graag kort samengevat de resultaten met jou.

Er namen 1651 docenten en cursisten deel aan deze survey.
Een Leven Lang Leren scoort uitermate goed, 83% van de deelnemers bevestigd dat dit duidelijk verweven zit in onze opleidingen.
Ook leren doorzetten, zelfvertrouwen opbouwen, creatief zijn, klantgericht zijn scoren erg hoog.

Anderzijds moeten wij vaststellen dat wij in het competentiedomein middelen moeten bijsturen.
Financiële geletterdheid en ‘waar vind ik de middelen’ (financieel en/of personeel) vragen aandacht.
Wij zullen hierin, samen met jou, de nodige stappen zetten.

Naast ondernemerschap en innovatie zullen trajecten op maat waarbij de competenties van een fysieke persoon verstrekt worden meer en meer aan belang winnen. Hierin hebben wij met Start Me Up al duidelijke stappen gezet : een screening door onze starterscoach, een individueel opleidingstraject, coaching waar nodig,… veel meer dan louter een opleiding and the way to go! Hierop blijven wij, samen met jou, inzetten.


Jan Van Huffel
Manager ondernemerschap

Wist je dat

Wist je datWist je dat...

Verdeeld over alle campussen zijn er intussen al meer dan 70 lokalen uitgerust met webcams. Hierdoor kunnen we gemakkelijk lesgeven aan groepen die op afstand lesvolgen en tegelijkertijd aan cursisten die op de campus aanwezig zijn. Didactisch niet altijd even gemakkelijk maar praktisch zorgt het ervoor dat we amper achterstand hebben in onze lessen, ondanks Corona!

De digitalisering helpt ons om deze moeilijke coronaperiode door te komen. Maar ook nadien willen we de positieve elementen die digitalisering met zich meebrengt zeker behouden. Digitaal als het kan, klassikaal als het moet, voor elke opleiding zoeken we dan ook naar de ideale blend. 

Cursisten vinden hun syllabi tegenwoordig via Moodle. Ze kunnen er ook hun online lessen volgen via Moodle, opdrachten inleveren via Moodle, aangeven wanneer ze komen voor individiuele feedback of andere momenten enzovoort. De digitale skills van onze docenten, cursisten en medewerkers zijn er sterk op vooruit gegaan! 

Tips

TipsDidactische tips bij online lesgeven

1

Beperk de lengte van instructie en voorzie voldoende ruimte voor interactie

Aan één stuk door naar een scherm staren om een les te volgen, houdt niemand langere tijd vol. Denk voor de start van de opleiding zeker na hoe je de lesinhoud in kleinere stukken kan opdelen zodat je ongeveer om de 10 minuten een interactief moment kan inlassen:

 • Status instellen;
 • Pollvraag stellen;
 • Vraag via chat;
 • Gebruik van whiteboard;
 • Brainstormruimtes;

2

Maak duidelijke afspraken met de cursisten bij het begin van de sessie

 • Wanneer voorzie je interactie?
 • Hoe kunnen cursisten tussendoor vragen stellen?
 • Wanneer mogen zij van jou een antwoord verwachten?
 • Mogen micro’s blijven aanstaan of enkel wanneer iemand het woord vraagt?
 • Maken jullie gebruik van de camera?
 • Hoe ga je hun actieve aanwezigheid opvolgen?

3

Moodle biedt naast BigBlueButton nog veel andere mogelijkheden, maak gebruik van onze opleidingen om hier meer over te leren

 • Al eens gedacht aan het testen van de kennis van de cursisten via Moodle?
 • Cursisten kunnen hun opdrachten indienen via Moodle, weet jij hoe?
 • Wil je een snelle bevraging doen bij je cursisten om te weten waar ze staan?
 • Plan je één op één gesprekken met cursisten voor feedback, maak dan zeker gebruik van de scheduler?
 • Om je lesinhoud nog aantrekkelijker te maken biedt H5P tal van mogelijkheden

Deze, en nog andere activiteiten van moodle leren we je graag verder kennen in één van onze opleidingen.

Syntracademy

 

SyntracademyOpleidingen voorjaar 2021

Bij praktische vragen contacteer: docentencoach@syntrawest.be

De opleidingen zijn gratis. We verwachten wel je aanwezigheid bij inschrijving.

De docent aan zet

Bedankt!

In de kijkerBedankt beste docent, voor jouw inspanningen van de afgelopen maanden. Lesgeven in Coronatijden is niet eenvoudig. Maar toch slagen we erin om de meeste van onze opleidingen gewoon door te laten lopen. Waar het kan online, waar het niet kan klassikaal met bijzonder veel aandacht voor de noodzakelijke maatregelen.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt van iedereen uitzonderlijke inspanningen. Zonder jouw inspanningen, om te leren werken met de online tools, om les te geven vanop afstand of om voortdurend tijdens het lesgeven aandacht te hebben voor veiligheidsmaatregelen, hadden wij dit niet kunnen realiseren. Daarom is een oprechte BEDANKT ook echt wel aan de orde!
De digitale stappen die we gezet hebben, willen we in de toekomst nog verder gaan verzilveren. Het digitale zal niet meer weg te denken zijn uit onze opleidingsomgeving. Denk maar aan de syllabi die we sinds dit cursusjaar te beschikking stellen van onze cursisten via Moodle. Maar we willen hier tegelijkertijd op een slimme manier mee omgaan. Want bij ons, misschien nog meer dan bij andere opleidingsvormen, is de interactie tussen docent en cursist en tussen cursisten onderling van onschatbare meerwaarde. We zullen dus opleiding per opleiding moeten nagaan hoe we op een slimme manier het digitale met het klassikale kunnen combineren. Want in de combinatie zit de leerwinst voor de cursist.
We zullen hiervoor samen met u aan de slag gaan, in co-creatie, de docent, de opleidingsmanager en de digitale leerexpert. Zodat de inhoudelijke, organisatorische en technologisch-didactische expertise samen wordt ingezet om een nieuwe toekomst te schrijven. Digitaal als het kan, klassikaal als het moet, want praktijkleren én leren van elkaar zijn en blijven het fundament uitmaken van onze opleidingen.

Cijfers

390 Docenten hebben dit cursusjaar al online lesgegeven bij Syntra West. Ze gebruiken hiervoor Moodle/BBB. Via dit leerplatform kunnen ze niet alleen online lesgeven maar ook opdrachten doorgeven of ontvangen, examens afnemen, bijkomend lesmateriaal digitaal delen, interactieve oefeningen opmaken enzovoort. 360 Docenten in vervolmakingen hebben online lesgegeven bij SBM of Escala. Deze docenten maken hoofdzakelijk gebruik van Zoom of Teams. Vermits de mogelijkheden van deze tools beperkt zijn tot het pure online doceren, schakelen we in het voorjaar ook voor Skilliant over naar Moodle en BBB. Iedereen ontvangt hierover nog een bericht en we voorzien wekelijks opleidingen om te leren werken met deze tools. Op 23 november volgde 956 cursisten gelijktijdig online les via Moodle/BBB. 9 servers draaien dag en nacht om al onze cursisten zo comfortabel mogelijk online les te laten volgen. Door deze gezamenlijke inspanningen hebben we geen noemenswaardige achterstand bij onze gecertificeerde trajecten zodat de meerderheid zal afgewerkt kunnen worden zoals gepland.

390 docenten bij Syntra West
360 docenten bij SBM of Escala
956 cursisten gelijktijdig online