VLAIO

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

Syntra West is erkend door het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voor gecertificeerde opleidingen. Samen beogen we de versterking van het sociaal economisch kapitaal. De focus ligt op ondernemerschap en innovatie. We zetten ons in om de economie en haar bedrijven op een hoger toerental te laten draaien. 

Syntra West heeft een unieke missie binnen het opleidingslandschap, namelijk: 

  • ondernemerschap versterken door sterke ondernemers op te leiden. We bieden praktijkgerichte opleidingen en bijscholingen aan op maat van ondernemers en hun specifieke behoeften. We zorgen ervoor dat ze de nodige kennis en vaardigheden verwerven om succesvol te zijn in hun sector.  
  •  levenslang leren mogelijk maken. Met een breed aanbod van dagopleidingen, avondopleidingen en korte bijscholingen maken we het voor iedereen haalbaar om werken en leren te combineren. 
  • opleidingen afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Wat je leert, kan je onmiddellijk toepassen in de praktijk.  een open en dynamische leeromgeving aanbieden in een breed netwerk van partners, bedrijven, lokale verenigingen, sectorfederaties, onderzoeksinstellingen … 

De samenwerking tussen VLAIO en Syntra West versterkt de positie van West-Vlaanderen als een bloeiende regio voor ondernemerschap en innovatie. Door middel van gezamenlijke inspanningen en ondersteuning dragen we bij aan de groei en ontwikkeling van lokale bedrijven en stimuleren we de economische vooruitgang. 

In combinatie met de expertise en ondersteuning van VLAIO is Syntra West een betrouwbare partner voor ondernemers die willen leren, groeien en innoveren. Samen vormen we een krachtig duo dat ondernemers helpt om hun ambities waar te maken en de regionale economie te versterken.