Syntrum

Samen sterk met het Syntra-netwerk

Syntrum is het strategisch samenwerkingsverband van de SYNTRA-centra:

  • Syntra West (West-Vlaanderen) 
  • Syntra MVL (Midden-Vlaanderen)  
  • Syntra AB (Antwerpen, Vlaams-Brabant) 
  • SyntraPXL (Limburg) 
  • Syntra Brussel (Brussel) 

Syntrum versterkt en ondersteunt het Syntra-netwerk door …

  • een eenduidige visie en langetermijnstrategie te creëren op het vlak van ontwikkeling en innovatie 
  • de onderlinge samenwerking tussen alle Syntra’s te stimuleren 
  • de belangen van de diverse stakeholders te behartigen 
  • op sterke partnerships en doorgedreven netwerken in te zetten 

Aan de hand van een kwalitatief opleidingsaanbod wil Syntrum ondernemerschap stimuleren bij zelfstandige ondernemers én ondernemende bedrijfsmedewerkers. De verschillende Syntra-vzw’s zetten collectief in op  ‘levenslang leren’, want samen staan we sterker!