Werken met polyester - basis


De techniekvan het werken met polyester in de praktijk
#080480
#Opleiding #Vaartuigen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • De opeenvolgende bewerkingen om een polyester-constructie te maken
 • De verwerking van polyester
 • Bekleding met polyester kunnen uitvoeren
 • Herstellen met polyester van carrosserie, boten, het eigen werkstuk
 • Afwerkingsmethodes
 • Trapsgewijs lamineren, horizontaal en verticaal, bovenhoofds
 • Gelcoat in meerdere kleuren
 • Topcoat en plamuren
 • Herstellingen met polyester uitvoeren

Introductie

Iedereen kent het woord "Polyester" en komt er dagelijks mee in aanraking.

Omschrijving

 Kent u ook de enorme mogelijkheden die polyester als materiaal biedt?

Met eenvoudige hulpmiddelen, de kennis van het materiaal en wat handigheid worden heel behoorlijke resultaten bereikt.
Gedurende 8 avonden kan u de techniek van het werken met polyester aanleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Uitbaters en herstellers jachten
 • Herstellers van (vissers)vaartuigen
 • Carrosserieherstellers die nog beter de verwerkingsmogelijkheden van polyester als grondstof wensen aan te leren
 • Garagehouders
 • Motor- en bromfietsmecanicien
 • Hersteller van motor- en pleziervaartuigen
 • Kunstenaars
 • Bouwers/herstellers van vijvers en zwembaden

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

polyester-herstelling-1-1_2008-480.jpg

Programma

 • De veiligheidsvoorschriften van de te gebruiken gereedschappen en materialen
 • Praktijk:
  • Mallen en modellen
  • Vormgeving en constructie
  • Verbindings- en lijmtechnieken
  • Schuur- en polijsttechnieken
  • Schadebepaling en hersteltechnieken: gelcoat reparatie, osmoseherstellingen
  • Siliconen mallenbouw
  • Polyester giettechnieken
  • Kennis van de soorten vezels
  • 2 k verfsystemen
  • Kwaliteitscontrole werkstukken
  • Verwerkingstechnieken
  • Gezondheid en veiligheid

Deze opleiding is vooral een "praktijk" training.

Jean Artois, specialist polyesterverwerking