Psychopathologie - Basis


Theoretische basiskennis omtrent het vak psychopathologie
#110191
#Opleiding #Sport en gezondheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

  • Kritisch kunnen reflecteren over en objectief kunnen observeren van menselijk gedrag.
  • Kennis hebben van mogelijke stoornissen in het psychisch functioneren zodanig dat deze in de praktijk kunnen worden herkend.

Omschrijving

Het Basisjaar 'De Mens' fungeert als broodnodige theoretische achtergrond binnen het opleidingstraject Gezondheidscoach.

Het basisjaar 'De Mens' bestaat uit 160 uren verdeeld in vier modules die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Alle modules bestaan uit de klassieke westerse theorieën maar er zal regelmatig al 'met een knipoogje' verwezen worden naar de oosterse filosofieën. Onze docenten hebben dan ook naast hun klassieke westerse opleiding allen een grote interesse en ervaring in de oosterse denkwijze.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 Voor diegenen die geen theoretische achtergrond hebben mbt tot het vak psychopathologie.

Voorkennis

 Er is geen voorkennis vereist om deel te kunnen nemen aan dit onderdeel van het Basisjaar 'De Mens'.

Programma

Module 'psychopathologie': 20 uren

  • Overzicht van Psychische stoornissen:
  • Psycho-organische stoornissen
  • Functionele psychotische syndromen
  • Stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Dissociatieve stoornissen
  • Eetstoornissen
Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

See you on