Pathologie - Basis


De theorie omtrent de problematieken en mechanismen van een aandoening
#060443
#Opleiding #Sport en gezondheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Inzicht verwerven in mechanismen en interacties bij het ontstaan van ontregelingen en ziekten van het menselijk organisme en functioneren.
 • Het nut, de mogelijkheden en beperkingen van preventie kunnen inschatten.
 • De code van het gangbaar medisch discours en handelen begrijpen en kunnen her-talen naar een complementaire aanpak.

Omschrijving

Het Basisjaar 'De Mens' fungeert als broodnodige theoretische achtergrond binnen het traject van Gezondheidscoach.

Het basisjaar 'De Mens' bestaat uit 160 uren verdeeld in vier modules die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Alle modules bestaan uit de klassieke westerse theorieën maar er zal regelmatig al 'met een knipoogje' verwezen worden naar de oosterse filosofieën. Onze docenten hebben dan ook naast hun klassieke westerse opleiding allen een grote interesse en ervaring in de oosterse denkwijze.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 Voor diegenen die geen theoretische achtergrond hebben mbt tot het vak pahoologie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist om deel te kunnen nemen aan dit onderdeel van het Basisjaar 'De Mens'.

Bijkomende info

De module Anatomie - Fysiologie en de module Pathologie worden alternerend gegeven.

Zo kunnen we de ene week de bouw en werking van een gezond orgaan onder de loep nemen, om de week nadien de mogelijke afwijkingen te bespreken.

Je schrijft dus best meteen in voor beide  modules, de plaatsen zijn namelijk beperkt.

Programma

Module 'pathologie': 40 uren

 • De student verwerft inzicht in de problematiek en het mechanisme van stress in de brede betekenis en van aandoeningen als chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie, burn-out en dergelijke. Daarnaast wordt de student vertrouwd met de interacties die optreden tussen diabetes, obesitas, depressie, kortere levensduur enz.
 • Hij/zij leert het  mechanisme van arteriosclerose zien als een centraal gegeven in de epidemiologie van morbiditeit en mortaliteit in een  welvaartsmaatschappij.
 • Hij kent en begrijpt de werking en interacties van risicofactoren tot hart- en bloedvatziekten maar ook van ziekten als kanker, diabetes, overgewicht, ... en de mogelijkheden van beïnvloeding door preventie.
 • Risicofactoren als hoge bloeddruk, roken, overgewicht, ... worden één na één besproken en de mogelijkheden van beïnvloeding telkens aangegeven.
 • De student stelt het eigen risicoprofiel op en maakt een planning op om een optimale evolutie te realiseren.
 • Het fenomeen stress in de brede zin van bio-psycho-sociaal gegeven komt hierbij uitgebreid aan bod en zal de basis vormen voor wat  later in de opleiding als gezondheidscoaching via relaxatie-, aandachts-aanpak en andere, zal aangeleerd worden.
 • De student verwerft inzicht in het mechanisme van cardiovasculaire, reumatologische, respiratoire aandoeningen, infectiemechanismen, en de psychiatrische ziektebeelden.
 • Kennis van en inzicht in de medische diagnostiek laat hem/haar toe later  samen te werken met mensen uit het reguliere systeem evenals met patiënten die een reguliere aanpak combineren met een "alternatieve" of complementaire aanpak.
Docent aan het woord

De opleiding dispatcher bieden we aan via afstandsleren en contactlessen.

Dirk

See you on