Medical management assistant- voltijdse dagopleiding


De administratieve spil in een medische omgeving
#100202
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Introductie

Wil jij op een periode van één jaar het beroep van Medical Management Assistant aanleren vanuit de praktijk?
Dan is deze voltijdse dagopleiding de juiste keuze.

Dankzij de duale aanpak van onze docenten die met beide voeten in het beroep staan enerzijdse en anderzijds de kans die je krijgt om via stage in een leerbedrijf ook zelf aan de slag te gaan, kom je dus met heel wat praktijkervaring aan de start.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Als medewerker van het medisch secretariaat ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten en gezondheidscentra. Je hebt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz. In deze opleiding krijg je een doorgedreven administratieve opleiding in combinatie met een specialisatie opleiding tot medical management assistant.

Je bent in staat om de taken van een medisch secretaris/secretaresse uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen, ...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren, ...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen, ...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren
 • Het beheer en bijhouden van documentatie
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen

Tewerkstelling kan via een bediendecontract, maar aangezien de module 'Ondernemerskills’ is opgenomen in de opleiding ben je ook gewapend om als zelfstandige tewerkgesteld te worden en hiermee een antwoord te bieden op de veranderingen in de sector.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een diploma hoger secundair onderwijs vereist (ASO, TSO, KSO of BSO mét specialisatiejaar). Voor aanvang van de opleiding bezorg je een kopie van jouw behaalde diploma aan de campus.

Bijkomende info

Lesdagen:

De lessen gaan door van maandag tot en met vrijdag telkens van 8u30 -12u en 13u - 16u30. Stage zit verwerkt in het lessenrooster.

Vrijstellingen:

Vrijstellingen worden via officiële documenten bij de start of gedurende de opleiding aangevraagd. Dit kan tot de 4de lesweek van de module. De aanvraag dient onderbouwd te zijn met de nodige documenten (diploma, ECTS-fiches en creditbewijzen, leerinhouden, ...).

assistent-1-4_2010-202.jpg

Programma

Dit modulair traject is opgebouwd uit 5 onderdelen:

Office Assistant

 • Digital skills voor de Office Assistant: Word, Powerpoint, Excel en Outlook - 52u
 • Mondelingen en schriftelijke zakelijke communicatie - 32u
 • Basis zakelijk Frans - 40u
 • Basis zakelijk Engels - 40u
 • Doelgericht, efficiënt en flexibel werken als Office Assistant - 28u
 • Digitale trends en futureproof werken in de kantooromgeving - 20u

Medical Management Assistant

 • Anatomie, fysiologie, pathologie en hygiëne - 54u
 • Organisatie van het medisch secretariaat en deontologie - 44u
 • Medische terminologie en instrumentarium - 32u
 • Riziv- reglementering,  gezondheidszorg en medische registratie - 32u
 • Digitale trends en ontwikkeling in de zorgsector - 20u
 • Frans en Engels voor het medisch secretariaat - 20u
 • Eindwerkbegeleiding Medical management assistant - 8u
 • Eindproef

Hulpverlener EHBO (20u)

Werkplekleren (280u)

Ondernemerskills (56u)

 • basis marketing
 • basis financiën
 • Eindproef

Stageovereenkomst

De stage is verplicht. De cursist zoekt zelf een geschikte stageplaats. Omwille van de objectiviteit mag de stage niet op de eigen werkplaats of bij familie t.e.m. de 2de graag plaatsvinden. De stage omvat in totaal 280u.

Getuigschrift

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt volgende documenten, erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen:

 • diploma Medical Management Assistant
 • getuigschrift Office Assistant
 • getuigschrift bedrijfsbeheer

Het diploma wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, de eindwerken maken en deze met succes verdedigen voor een jury.

Cursusmateriaal

De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.

Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on