Brandbestrijding met kleine blusmiddelen


Vermijd een ramp door snel en doeltreffend in te grijpen bij een beginnende brand
#120333
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Introductie

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en overal ontstaan.

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.

Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang. Alleen diegene die in de onmiddellijk omgeving van een incident is, kan hierop een effectief antwoord bieden. Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen kunnen geblust worden.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kent de basisprincipes van wat brand is.

Je bent na de opleiding in staat een onderscheid te maken tussen de soorten branden.

Na de opleiding weet je welk blustoestel kan ingezet worden om een kleine brand te blussen en gepast te reageren bij brand.

Omschrijving

Ook de wetgever heeft heel veel aandacht voor brand.

Zo heeft de werkgevers o.a. de verplichting op om de nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om te waarschuwen en alarm te geven, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, ...  

Met deze opleiding leer je alvast hoe deze kleine blusmiddelen te gebruiken. Je leert een brand in zijn aanvangsfase aan te pakken waardoor je dankzij het snel en kordaat optreden meestal grote rampen kunt vermijden.

Het is een interactieve opleiding waarbij naast de theorie vooral aandacht gaat naar de praktijk. Door het blussen van een aantal kleine branden leer je op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van een aantal blusmiddelen in de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die bij een beginnende brand gepast moeten reageren.

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Programma

Theoretische aspecten

  • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand
  • De soorten branden (brandklassen)
  • De soorten blusmiddelen
  • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden
  • Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel
  • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring
  • Signalisatie

Blussen in de praktijk

  • Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een trainingsunit
  • Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand en frietpotbrand
  • Er wordt gewerkt met de poederblusser, CO2 blusser, blusdeken, schuimblusser
Docent aan het woord

De opleiding Work-life balance voor de werkende ouder doet er toe, want het gaat over het leven zelf.

Maaike

See you on